Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

stay up _ zůstat vzhůru ,
stay! stay standing! _ zůstaň stát ,
stay-at-home _ domácký člověk ,
stayed _ zůstal , (v:)
staying _ zůstávající , (adj:)
stays _ pobyty ,
stays _ zůstává , (v:)
STBY _ Sucks To Be You , ([zkr.])
stead _ cizí místo ,
steadfast _ stálý , (adj:)
steadfast _ utkvělý , (adj:)
steadfast _ upřený , (adj:)
steadfast _ vytrvalý , (adj:)
steadfast _ opravdový , (adj:)
steadfastly _ neotřesitelně , (adv:)
steadfastly _ pevně , (adv:)
steadfastly _ vytrvale , (adv:)
steadfastness _ neotřesitelnost ,
steadier _ stálejší ,
steadiest _ nejstálejší , (adj:)
steadily _ neustále , (adv:)
steadily _ pevně , (adv:)
steadily _ plynule , (adv:)
steadily _ soustavně , (adv:)
steadily _ stabilně , (adv:)
steadily _ stále , (adv:)
steadily _ ustavičně , (adv:)
steadily _ vytrvale , (adv:)
steadiness _ stabilita , (n:)
steadiness _ stálost , (n:)
steadiness _ vytrvalost , ([eko.])
steady _ stálý ,
steady _ trvalý , (adj:)
steady _ pevný , (adj:)
steady _ vyrovnaný , (adj:)
steady _ solidní , (adj:)
steady _ spolehlivý , (adj:)
steady _ stabilizovat , (v:)
steady _ rovnoměrný , (adj:)
steady _ pevný, stálý , ([eko.])
steady _ neměnný ,
steady _ stabilní , (adj:)
steady drainage flowing _ ustálené drenážní proudění , ([eko.])
steady state _ rovnovážný stav ,
steady state _ stacionární stav ,
steady state economy _ statická ekonomika , ([eko.])
steak _ biftek ,
steak _ plátek masa , (n:)
steak _ stejk , (n:)
steal _ krást ,
steal _ ukradnout ,
steal _ ukrást ,
steal _ steal/stole/stolen , (v: [neprav.])
steal _ krádež ,
steal _ odcizit , (v:)
steal _ zcizit , (v:)
steal a march on _ vypalovat někomu rybník ,
steal away _ odplížit se ,
stealer _ zloděj ,
stealing _ krade ,
stealing _ kradení , (n:)
stealing _ odcizení , (n:)
steals _ krade ,
stealth _ tajnost , (n:)
stealth _ lstivost , (n:)
stealth _ technologie Stealth , (n: [voj.]) , (snižováni radarového odrazu letadel, lodí, atd.)
stealth _ letadlo Stealth , (n: [voj.])
stealthily _ kradmo , (adv:)
stealthiness _ tajnůstkářství , (n:)
stealthy _ kradmý , (adj:)
steam _ pára , (n:)
steam _ výpary ,
steam _ výpar ,
steam _ parní ,
steam _ opar ,
steam _ vařit v páře ,
steam _ pařit , (v:)
steam engine _ parní stroj ,
steam iron _ napařovací žehlička , (n:)
steam-roller _ parní válec , (n:)
steamboat _ parník , (n:)
steamed _ dušený , (adj:)
steamed _ rozčilený , (adj:)
steamed _ spařený , (adj:)
steamer _ parník , (n:)
steamer _ pařák ,
steaming _ odpařování , (n:)
steaming _ vypařování , (n:)
steamroller _ parní válec , (n:)
steamship _ parník ,
steamy _ plný páry ,
steamy _ žhavý , (adj:)
stearate _ stearan , (n:)
stearic _ stearový , (adj:)
stearin _ stearín ,
Stearns _ Stearns , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
steatite _ steatit ,
steed _ oř , (n:)
steel _ ocelářský ,
steel _ ocel ,
steel _ ocelový , (adj:)
steel _ poocelovat , (v:)
steel _ ocelárenský , (adj:)
steel _ zatvrdit , (v:)
steel _ zocelit , (v:)
steel band _ ocelový pás ,
steel wool _ drátěnka , (n:)
steel-clad _ obrněný , (adj:)
steel-clad _ pancéřovaný , (adj:)
Steele _ Steele , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
steelhead _ pstruh americký ,
steeliness _ ocelovost , (n:)
steelman _ ocelář ,
steels _ oceli ,
steelwork _ ocelový výrobek ,
steelworker _ zaměstnanec ocelárny ,
steelworks _ ocelárna , (n:)
steely _ ocelově šedý ,
steely _ ocelový , (adj:)
steely _ zatvrzelý , (adj:)
steelyard _ přezmen , (n:)
Steen _ Steen , (n: [jmén.]) , (příjmení)
steep _ namáčet ,
steep _ strmý ,
steep _ svah ,
steep _ příkrý , (adj:)
steep _ stráň ,
steep _ sráz ,
steep _ marinovat , (v:)
steep _ máčet ,
steepen _ zestrmět ,
steeper _ strmější , (adj:)
steeper _ prudší , (adj:)
steepest _ nejpříkřejší , (adj:)
steepish _ poměrně příkrý ,
steeple _ kostelní věž ,
steeple _ zvonice , (n:)
steeplechase _ překážkový dostih ,
steeplechase _ steeplechase ,
steeplechaser _ účastník překážkového dostihu ,
steeplejack _ opravář vysokých staveb ,
steeply _ prudce , (adv:)
steeply _ příkře , (adv:)
steepness _ příkrost ,
steer _ kormidlovat , (v:)
steer _ řídit , (v:)
steer _ směrovat , (v:)
steer _ tip , (n: [amer.])
steer _ rada , (n: [amer.])
steer _ mladý vůl , (n:)
steerable _ řiditelný , (adj:)
steerage _ kormidlování , (n:)
steerage _ ovládatelnost , (n:)
steerage _ řízení , (n:)
steerer _ kormidelník , (n:)
steering _ řízení , (n:)
steering wheel _ volant , (n:)
steering-wheel _ volant , (n:)
steersman _ kormidelník , (n:)
Stefan _ Stefan , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
stegosaur _ stegosaurus ,
stegosaurus _ stegosaurus , (n:)
Steinbeck _ Steinbeck , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Steinberg _ Steinberg , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Steiner _ Steiner , (n: [jmén.]) , (příjmení)
stele _ náhrobek , (n:)
stele _ stéla ,
Stella _ Stella , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
stellar _ týkající se hvězd , (adj: [astr.])
stellar _ hvězdný , (adj:)
stellate _ hvězdicový , (adj:)
stellate _ hvězdicovitý , (adj:)
stellated _ hvězdnatý , (adj:)
stellated _ hvězdovitý , (adj:)
stem _ stonek , ([bio.]) , (stonek rostliny)
stem _ mít původ v , (v:)
stem _ pocházet , (v: [amer.])
stem _ pramenit , (v: [amer.])
stem _ dřík , (n:)
stem _ lodyha , (n:)
stem _ kmen , (n:)
stemless _ bez stonku ,
stemming _ odstopkování , (n:)
stems _ stonky , (n: pl.)
stench _ puch , (n:)
stench _ zápach , (n:)
stench _ smrad , (n:)
stencil _ šablona , (n:)
Stendhal _ francouzský spisovatel ,
stenobiont _ stenobiont , ([eko.])
stenoec organism _ stenoekní organismus , ([eko.])
stenograph _ stenografovat , (v:)
stenograph _ stenogram , (n:)
stenograph _ těsnopis , (n:)
stenographer _ stenograf , (n:)
stenographic _ stenografický , (adj:)
stenographic _ těsnopisný , (adj:)
stenographical _ těsnopisný , (adj:)
stenography _ stenografie , (n:)
stenosis _ stenóza , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line