Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

starvation _ vyhladovění , (n:)
starve _ hladovět , (v:)
starve _ umírat hlady ,
starved _ hladověl , (v:)
starveling _ hladovějící , (adj:)
starves _ hladoví ,
starving _ hladovějící , (adj:)
stash _ skrýš ,
stash _ uschovat , (v:)
stasis _ nehybnost ,
stasis _ zástava krevního oběhu ,
state _ země ,
state _ tvrdit ,
state _ stát ,
state _ stav ,
state _ státní , (adj:)
state _ konstatovat , (v:)
state _ prohlásit , (v:)
state _ situace , (n:)
state _ stanovit , (v:)
state _ ustanovit , (v:)
state administration _ státní správa ,
state bank _ státní banka , ([eko.])
state budget _ státní rozpočet ,
state enterprise _ státní podnik , ([eko.])
state government _ vláda , ([eko.])
state observer _ stavový pozorovatel , (n: [tech.])
state of mind _ duševní stav ,
state of mind _ stav mysli ,
state of mind _ rozpoložení , (n:)
state of the art _ na úrovni doby ,
state of the art _ nejmodernější , (adj:)
state ownership _ státní vlastnictví , ([eko.])
state-controlled _ řízený státem , ([eko.])
state-of-the-art _ nejmodernější , (adj:)
state-of-the-art _ úroveň vědy ,
state-owned _ státem vlastněný , ([eko.])
state-space model _ stavový model , (n: [tech.])
statecraft _ státnictví , (n:)
stated _ stanovený , (adj:)
stated _ určený , (adj:)
statehood _ státnost , (n:)
stateless _ bez státní příslušnosti ,
stateliest _ nejvznešenější , (adj:)
stateliness _ vznešenost , (n:)
stately _ vznešený , (adj:)
statement _ prohlášení , (n:)
statement _ tvrzení , (n:)
statement _ výpověď , (n:)
statement _ výrok , (n:)
statement _ prohlášení, výkaz, údaj , ([eko.])
statement _ oznámení , (n:)
statement _ sdělení , (n:)
statement _ vyjádření , (n:)
statement _ zpráva , (n:)
statement n _ stav ,
statement n _ výkaz ,
statement n _ výpis ,
statement of account _ výpis z účtu ,
statement of expenses _ výkaz výdajů , ([eko.])
statement of income _ výsledovka , (n:)
statements _ výroky , (n: pl.)
statements _ prohlášení , (pl.)
Staten _ Staten , (n: [jmén.]) , (příjmení)
stateowned enterprise _ státní podnik ,
stater _ statér , (n:)
stateroom _ luxusní kajuta , (n:)
stateroom _ salon , (n:)
states _ státy , (n: pl.)
states _ stavy , (n: pl.)
statesman _ státník , (n:)
statesmanlike _ státnický , (adj:)
statesmanlike _ zkušený , (adj:)
statesmanship _ státnictví ,
statesmen _ státníci , (n: pl.)
statewide _ celostátně ,
static _ statický , (adj:)
static diagrams _ statické grafy , ([eko.])
static efficiency model _ model statické efektivnosti , ([eko.])
static electricity _ statická elektřina , (n:)
static reserve index _ statický index rezerv , ([eko.])
static stock index _ index statických zásob , ([eko.])
static-efficient sustained yield in fisheries _ statická efektivnost - udržitelný výnos v rybářství , ([eko.])
statical _ statický , (adj:)
statically _ staticky , (adv:)
statice _ trávnička , (n:)
statics _ statika , (n:)
stating _ uvedení , (n:)
station _ stanice , (n:)
station _ nádraží ,
station _ stanoviště ,
station _ místo výskytu (botanika, zoologie) , ([eko.])
station _ postavení , (n:)
station _ umístit , (v:)
station master _ náčelník stanice ,
station master _ přednosta stanice ,
station wagon _ kombi ,
station-master _ náčelník stanice ,
stationary _ nepřenosný , (adj:)
stationary _ stacionární , (adj:)
stationary air pollution source _ stacionární zdroj znečišťování ovzduší , ([eko.])
stationary catch policy _ politika stálého úlovku , ([eko.])
stationary policy _ stacionární politika , ([eko.])
stationary state _ ustálený stav (systému) , ([eko.])
stationer _ papírník , (n:)
stationers _ papírník , (n:)
stationery _ papírnictví , (n:)
stationery _ kancelářské potřeby ,
stationery _ psací potřeby , (n:)
stationery _ formuláře , (n:)
stationmaster _ přednosta stanice ,
stationmaster _ náčelník stanice ,
stations _ stanice , (pl.)
statism _ centrálně řízené hospodářství ,
statist _ centrální řízení hospodářství ,
statistic _ statistický , (adj:)
statistical _ statistický , (adj:)
statistical discrepancy _ statistická odchylka , ([eko.])
statistically _ statisticky , (adv:)
statistician _ statistik , (n:)
statisticians _ statistici , (n: pl.)
statistics _ statistika , (n:)
statistics _ statistiky , (n:)
Statler _ Statler , (n: [jmén.]) , (příjmení)
stator _ stator , (n:)
stats _ statistické údaje ,
statuary _ sochařství , (n:)
statue _ socha , (n:)
Statue of Liberty _ Socha svobody ,
statues _ sochy , (pl.)
statuesque _ vznešený , (adj:)
statuesqueness _ nehybnost , (n:)
statuette _ soška , (n:)
stature _ vzrůst ,
stature _ postava , (n:)
status _ prestiž , ([eko.])
status _ postavení , (n:)
status _ status , (n:)
status _ statut , (n:)
status _ stav , (n:)
status _ věhlas , (n:)
status bar _ stavový řádek , ([it.])
status quo _ současný stav ,
status quo _ status quo , ([eko.])
statute _ nařízení , (n:)
statute _ předpis , (n:)
statute _ socha , (n:)
statute _ stanovy ,
statute _ ustanovení , (n:)
statute _ zákon , ([eko.])
statute _ statut , (n:)
statutes _ sochy , (n: pl.)
statutes _ stanovy , (n: pl.)
statutes _ zákony , (n: pl.)
statutorily _ zákonně , (adv:)
statutory _ statutární , (adj:)
statutory _ zákonný , (adj:)
statutory _ zákonný, statutární , ([eko.])
statutory rape _ pohlavní zneužití ,
statutory regulations _ zákonná úprava (regulace) , ([eko.])
Stauffer _ Stauffer , (n: [jmén.]) , (příjmení)
staunch _ věrný , (adj:)
staunch _ zastavit krvácení , (n:)
staunchest _ nejvěrnější , (adj:)
staunchest _ nejzarytější , (adj:)
staunchly _ věrně , (adv:)
staunchly _ vytrvale , (adv:)
staunchness _ nezlomnost , (n:)
staunchness _ vytrvalost , (n:)
Staunton _ Staunton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
stave _ notová osnova , (n: [hud.])
stave _ hůl , (n:)
stave off _ odvrátit , (v:)
staves _ hole , (n:)
stay _ udržet se ,
stay _ udržovat se ,
stay _ zůstat ,
stay _ zůstávat ,
stay _ pobývat ,
stay _ meškání , (n:)
stay _ pobýt ,
stay _ zastavení , (n:)
stay _ zastávka , (n:)
stay _ opěra , (n:)
stay _ opěrka , (n:)
stay _ podepřít ,
stay _ podpěra , (n:)
stay _ stěh ,
stay _ vzpěra , (n:)
stay at _ zdržet se v ,
stay away _ nepřibližovat se ,
stay on _ zůstávat , (v:)
stay out _ setrvávat ,
stay out _ zdržet se ,
stay over _ přenocovat , (v:)
stay put _ ani se nehnout ,
stay put _ nehnout se z místa , (n:)
stay together _ zůstat pohromadě ,
stay together _ zůstat spolu ,
stay up _ být vzhůru ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line