Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

standard _ míra , (n:)
standard _ norma , (n:)
standard _ standardní , (adj:)
standard _ vzor , (n:)
standard _ měřítko , (n:)
standard deviation _ směrodatná odchylka , (n:)
standard language _ spisovný ,
standard of living _ životní standard ,
standard of living _ životní úroveň ,
standard of value _ měřítko hodnoty ,
standard rate _ standartní sazba , ([eko.])
standardisation _ standardizace , (n:)
standardise _ standardizovat , (v:)
standardised _ standardizovaný , (adj:)
standardising _ standardizování , (n:)
standardization _ standardizace , (n:)
standardize _ standardizovat , (v:)
standardized _ standardizovaný , (adj:)
standardized mortality ratio (SMR) _ standartní relativní smrtelnost , ([eko.]) , (Poměr úmrtí pozorovaných a úmrtí očekávaných.)
standardly _ standardně , (adv:)
standards _ normy , (n: pl.)
standards _ standardy , (n: pl.)
standards of living _ životní úroveň , ([eko.])
standart _ korouhev , (n:)
standart _ standarta , (n:)
standby _ pohotovostní režim ,
standby _ rezervní ,
standby _ pohotovostní ,
standby _ záloha , (n:)
standee _ stojící cestující , (adj:)
standing _ stojící ,
standing _ postavení , (n:)
standing committee _ stálá komise ,
standing order _ trvalý platební příkaz ,
Standish _ Standish , (n: [jmén.]) , (příjmení)
standoff _ mrtvý bod ,
standoff _ rovnováha , (n:)
standoffish _ odměřený , (adj:)
standoffish _ rezervovaný , (adj:)
standpipe _ stoupací potrubí ,
standpoint _ hledisko ,
standpoint _ stanovisko , (n:)
stands _ stojí ,
standstill _ klid , (n:)
standstill _ stabilizace , (n:)
Stanford _ Stanford , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Stanhope _ Stanhope , (n: [jmén.]) , (příjmení)
stank _ stink/stank/stunk , (v: [neprav.])
stank _ zapáchal , (v:)
Stanley _ Stanley , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
stannic _ cíničitý , (adj:)
stannum _ cín , (n:)
Stans _ město - Švýcarsko , (n: [jmén.])
Stanton _ Stanton , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
stanza _ oktáva , (n:)
stapes _ třmínek , (n:)
staphylococcus _ kulovitý mikrob ,
staphylococcus _ stafylokok ,
staple _ základní zboží ,
staple _ skoba , (n:)
staple _ spona , (n:)
staple _ skobka , (n:)
staple _ svorka , (n:)
stapled _ přišitý ,
stapler _ sešívačka , (n:) , (na papír)
staples _ hlavní produkty ,
Stapleton _ Stapleton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
stapling _ připevnění , (n:)
stapling _ staplování , (n:)
star _ hvězda , (n:)
star anise _ badyán , (n:)
Star of David _ hexagram ,
Star of David _ židovská hvězda , (n:)
star pupil _ premiant , (n:)
star pupil _ premiantka , (n:)
Star Wars _ Hvězdné války, neoficiální pojmenování Strategické obranné iniciativy (SDI) , (n:) , (vojenský projekt USA připravovaný v 80. letech)
Star Wars _ Hvězdné války , (n:) , (kultovní série sci-fi filmů (viz též. Yoda, Han Solo, Žvejkal, Jabba, R2D2 a temná strana síly))
star-spangled _ posetý hvězdami ,
star-studded _ plný hvězd ,
starboard _ pravobok , (n:)
starch _ naškrobit ,
starch _ škrob , (n:)
starch _ škrobit , (v:)
starched _ naškrobený , (adj:)
starchy _ škrobový , (adj:)
starchy _ naškrobený , (adj:)
starchy _ škrobený , (adj:)
stardom _ svět společenských hvězd ,
stardom _ charakter společenské hvězdy ,
stardom _ postavení společenské hvězdy ,
stardust _ romantika , (n:)
stardust _ sentimentálnost , (n:)
stare _ hledět upřeně ,
stare _ upírat zrak ,
stare _ zírat ,
stare _ čumět , ([hovor.])
stare _ upřený pohled ,
stare _ civění ,
stare _ civět , (v:)
stared _ zíral , (v:)
stares _ zírá , (v:)
starfish _ mořská hvězdice ,
starfish _ hvězdice , (n:)
Stargate _ americký sci-fi seriál ,
Stargate _ hvězdná brána , (n:)
stargaze _ pozorovat hvězdy ,
stargaze _ snivě přemýšlet ,
stargazer _ hvězdář , (n:)
stargazing _ hvězdářství , (n:)
staring _ civějící , (adj:)
staring _ upřený , (adj:)
staring _ zírající , (adj:)
staring _ zírání , (n:)
stark _ drsný , (adj:)
stark _ naprostý , (adj:)
stark _ pevný , (adj:)
stark _ přísný , (adj:)
stark _ pustý , (adj:)
stark _ silný , (adj:)
stark _ strnulý , (adj:)
stark naked _ úplně nahý ,
starker _ drsnější , (adj:)
starker _ pustší , (adj:)
starker _ tvrdší , (adj:)
starkest _ nejdrsnější , (adj:)
starkest _ nejtvrdší , (adj:)
Starkey _ Starkey , (n: [jmén.]) , (příjmení)
starkly _ drsně , (adv:)
starkly _ naprosto , (adv:)
starkly _ tvrdě , (adv:)
starkness _ prázdnota ,
starless _ bezhvězdný , (adj:)
starlet _ budoucí hvězda , (n:)
starlet _ hvězdička , (n:)
starlet _ mladá herečka , (n:)
starlight _ svit hvězdy ,
starlit _ ozářený hvězdami ,
starlit _ pokrytý hvězdami ,
Starr _ Starr , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno)
starred _ hrál v hlavní roli ,
starred _ zdobil , (v:)
starring _ v hlavní roli ,
starring _ vynikající , (adj:)
starry _ hvězdný , (adj:)
starry-eyed _ mající růžové brýle ,
stars _ hvězdy , (n: pl.)
starship _ vesmírná loď ,
starstruck _ ohromený hvězdami ,
start _ start , (n:)
start _ spouštět ,
start _ spustit ,
start _ začátek ,
start _ začínat ,
start _ začít ,
start _ zahájení , (n:)
start _ zahájit , (v:)
start _ počátek ,
start _ spouštění ,
start _ spuštění ,
start _ startovat , (v:)
start building _ rozestavět , (v:)
start crying _ rozplakat se ,
start from scratch _ začít od nuly ,
start from scratch _ začít od píky ,
start up _ spouštět , (v:)
start up _ startovat , (v:)
start-up _ spuštění , (n:)
started _ začal ,
started _ začali ,
starter _ předkrm ,
starters _ spouštěče ,
starters _ startéry , (n: pl.)
starting _ startovací , (adj:)
starting _ startovní ,
starting _ startování ,
starting _ spuštění ,
starting block _ startovní místo ,
starting-crank _ startovací klika , (n:) , (u starých automobilů)
startle _ poděsit , (v:)
startle _ polekat , (v:)
startle _ vylekat , (v:)
startled _ překvapen ,
startled _ vylekaný , (adj:)
startled _ vyplašený , (adj:)
startled by _ překvapen ,
startling _ překvapivý , (adj:)
startling _ překvapující , (adj:)
startling _ zarážející , (adj:)
startling _ děsivý , (adj:)
startlingly _ překvapivě , (adv:)
starts _ startuje , (v:)
starts _ začíná , (v:)
starts _ spouští ,
startup _ inicializace , (n:)
startup _ nastartování , (n:)
startup _ odstartování , (n:)
startup _ spouštění , (n:)
startup _ spuštění , (n:)
starvation _ hladovění ,
starvation _ smrt hladem ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line