Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

stainless _ nerez , (n:)
stainless steel _ nerez ocel , (n:)
stains _ skvrny , (n: pl.)
stair _ schod , (n:)
stair _ schodiště ,
staircase _ schodiště ,
staircases _ schodiště , (pl.)
stairhead _ podesta schodiště ,
stairs _ schody , (pl. n:)
stairs _ schodiště ,
stairway _ schodiště ,
stairwell _ schodišťová šachta , (n:)
stake _ sázka , (n:)
stake _ vytyčovací kolík ,
stake _ vytyčit ,
stake _ vsadit ,
stake _ tyčka ,
stake _ tyč ,
stake _ sloup ,
stake _ riskovat , (v:)
stake _ kůl ,
stake _ kolík , (n:)
stakeholder _ podílník ,
stakeholder _ účastník , , (kapitálový)
stakeholder _ investor , (n:)
stakeholders _ zájmové strany , ([eko.])
stakes _ sázky , (n: pl.)
staking _ měkčení , (n:)
staking _ vytyčení , (n:)
stalactite _ krápník , (n:)
stalactite _ stalaktit , (n:)
stalagmite _ krápník , (n:)
stalagmite _ stalagmit , (n:)
stale _ prošlý , (adj:)
stale _ zvětralý , (adj:)
stale _ okoralý , (adj:)
stale _ zkažený , (adj:)
stale _ močůvka , (n:)
stale _ okorat , (v:)
stale _ opotřebovaný , (adj:)
stale _ oschlý , (adj:)
stale _ otřepaný , (adj:)
stale _ ztrvdlý ,
stale _ zvětrat , (v:)
stalemate _ mrtvý bod ,
stalemate _ pat ,
staleness _ otřelost , (n:)
Staley _ Staley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
stalk _ stéblo ,
stalk _ stopka ,
stalk _ stvol ,
stalk _ lodyha , (n:)
stalker _ pronásledovatel , (n:)
stalker _ stopař , (n:)
stalking _ sledování , (n:)
stalking _ sledující , (adj:)
stalking _ stopování , (n:)
stalking-horse _ osoba odpoutávající pozornost , (n:)
stalks _ stopuje , (v:)
stall _ zastavení vozidla ,
stall _ zhasnutí motoru ,
stall _ stáj ,
stall _ blokovat , (v:)
stall _ kiosk , (n:)
stall _ stánek , (n:)
stall _ stání , (n:)
stall _ ustájit , (v:)
stall _ chlév , (n:)
stall _ kotec , (n:)
stalled _ pozdržel , (v:)
stalled _ zastavený , (adj:)
stalled _ zastavil , (v:)
stallholders _ stánkaři ,
stalling _ pozastavení , (n:)
stallion _ hřebec ,
stalls _ oddaluje , (v:)
stalls _ stánky , (n: pl.)
stalls _ zastavuje , (v:)
stalls _ zdržuje , (v:)
stalwart _ oddaný ,
stamen _ část rostliny ,
Stamford _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
stamina _ energie , (n:)
stamina _ vitalita , (n:)
stamina _ výdrž , (n:)
stammer _ koktání , (n:)
stammer _ koktat , (v:)
stammered _ koktal , (v:)
stammerer _ koktavý , (adj:)
stammering _ koktavý , (adj:)
stammering _ koktání , (n:)
stamp _ razítko ,
stamp _ známka ,
stamp _ oznámkovat , (v:)
stamp _ orazítkovat , (v:)
stamp _ ofrankovat , (v:)
stamp _ kolkovat , (v:)
stamp _ kolek , (n:)
stamp _ cejchovat , (v:)
stamp _ frankovat , (v:)
stamp _ opatřit známkou ,
stamp _ otisk , (n:)
stamp _ cejch , (n:)
stamp _ cenina , (n:)
stamp _ dupnout , (v:)
stamp _ razit , (v:)
stamp mill _ stoupa , (n:)
stamp on _ dupnout , (v:)
stamp out _ udusit , (v:)
stamped _ frankovaný , (adj:)
stamped _ kolkovaný , (adj:)
stamped _ orazítkovaný , (adj:)
stampede _ davová mánie ,
stampede _ panika , (n:)
stampede _ útěk , (n:)
stampede _ vyplašit , (v:)
stampede _ poplach , (n:)
stamper _ pěchovadlo ,
stamper _ dusač , (n:)
stamper _ pěchovač , (n:)
stamping _ cejchování , (n:)
stamping _ ofrankování , (n:)
stamping _ puncování , (n:)
stamping _ ražba , (n:)
stamping _ ražení , (n:)
stamping _ značkování , (n:)
stamping mill _ stoupa , (n:)
stamps _ známky , (n: pl.)
Stan _ Stan , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
stance _ vztah ,
stance _ poměr ,
stance _ přístup ,
stance _ pozice ,
stance _ postavení ,
stance _ postoj ,
stances _ postoje ,
stances _ stanoviska , (n:)
stanch _ zastavit krvácení ,
stanchion _ podpěra ,
stand _ postavit , (v:)
stand _ stát , (v:)
stand _ vydržet , (v:)
stand _ stojí , (v:)
stand _ stand/stood/stood , (v: [neprav.])
stand _ stoj , (n:)
stand _ stanoviště (botanika) , ([eko.])
stand _ obstát , (v:)
stand _ podstavec , (n:)
stand _ postavit se , (v:)
stand _ postoj , (n:)
stand _ snášet ,
stand _ stanoviště ,
stand _ stativ , (n:)
stand _ stojan ,
stand _ stupínek ,
stand _ stánek ,
stand _ vystát , (v:)
stand away _ odstávat , (v:)
stand back _ ustoupit dozadu ,
stand back _ poodstoupit , (v:)
stand by _ být v pohotovosti ,
stand by me _ stát při mně ,
stand for _ nahrazovat , (v:)
stand for _ zastupovat , (v:)
stand for _ znamenat , (v:)
stand ground _ neustoupit , (v:)
stand in _ zaskočit , (v:)
stand out _ vyčnívat , (v:)
stand pat _ stát na svém ,
stand still _ zastavit se ,
stand still _ ustat , (v:)
stand up _ vstávat , (v:)
stand up _ vstát vstane vstal , (v:)
stand up _ vstát , (v:)
stand up for _ postavit se za , (n:)
stand up to _ odolat , (v:)
stand up to _ čelit , (v:)
stand! _ stůj ,
stand-alone _ samostatný , (adj:)
stand-alone _ soběstačný , (adj:)
stand-in _ náhradník , (n:)
stand-off _ mrtvý bod ,
stand-offish _ odměřený , (adj:)
stand-offish _ rezervovaný , (adj:)
stand-up _ povstat ,
stand-up _ postavit se ,
stand-up _ vzpřímit se ,
stand-up _ sólový , (adj:)
standalone _ samostatný , (adj:)
standalone _ soběstačný , (adj:)
standard _ standard , (n:)
standard _ spisovný ,
standard _ pravidlo ,
standard _ standardizovaný , (adj:)
standard _ směrnice ,
standard _ obvyklý , (adj:)
standard _ normál ,
standard _ normový , (adj:)
standard _ normální ,
standard _ uroveň ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line