Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

SSM/T-2 _ Special Sensor Microwave , ([zkr.] [voj.])
SSN _ Space Surveillance Network , ([zkr.] [voj.])
SSTT _ Small Satellite Thermal Technologies , ([zkr.] [voj.])
SSW _ jiho-jihozápad , (n: [zkr.]) , (south-southwest)
ST _ Star Trek , ([zkr.])
ST-DS9 _ Star Trek, Deep Space 9 , ([zkr.])
ST-TNG _ Star Trek, The Next Generation , ([zkr.])
ST-TOS _ Star Trek, The Original Series , ([zkr.])
ST-VOY _ Star Trek, Voyager , ([zkr.])
St. George s _ hl.m. - Grenada , (n: [jmén.])
St. John s _ hl.m. - Antigua , (n: [jmén.])
St. Paul _ hl.m. - Minnesota v USA , (n: [jmén.])
st./sb. that is to be _ budoucí ,
stab _ bodnout , (v:)
stab _ bodná rána ,
stab _ bodnutí , (n:)
stabbed _ bodnutý , (adj:)
stabbed _ pobodal , (v:)
stabbing _ bodavý , (adj:)
stabbing _ bodnutí , (n:)
stabile system _ stabilní systém , ([eko.])
stabilisation _ stabilizace , (n:)
stabilise _ stabilizovat , (v:)
stabilised _ stabilizovaný , (adj:)
stabiliser _ ustalovač , (n:)
stability _ stabilita , (n:)
stability _ stálost (látky ve vodě) , ([eko.])
stability _ pevnost , (n:)
stability _ stálost , (n:)
stabilization _ stabilizace , (n:)
stabilization fund _ stabilizační fond ,
stabilization fund _ vyrovnávací fond ,
stabilization lagoon _ čisticí laguna , ([eko.])
stabilization of prices _ stabilizace (zpevnění, vyrovnání) cen , ([eko.])
stabilization of the economy _ stabilizace ekonomiky , ([eko.])
stabilization pond _ čisticí laguna , ([eko.])
stabilize _ zpevnit , (v:)
stabilize _ stabilizovat , ([eko.])
stabilized _ stabilizovaný , (adj:)
stabilizer _ stabilizátor , (n:)
stabilizing _ stabilizující , (adj:)
stabilizing dam section _ stabilizační část hráze , ([eko.])
stable _ konírna , (n:)
stable _ stabilní , (adj: [it.])
stable _ stáj , (n:)
stable _ stálý , (adj:)
stable _ ustálený , (adj:)
stable _ trvanlivý , (adj:)
stable _ vyrovnaný , (adj:)
stable _ pevný , (adj:)
stableboy _ stájník , (n:)
stableford _ golfová soutěž , (n:) , (stableford)
stableman _ stájník , (n:)
stablemate _ kůň ze stejné stáje ,
stableness _ stabilita , (n:)
stabler _ stájník ,
stabling _ stáj ,
stabling _ konírna , (n:)
stabling _ ustájení , (n:)
stably _ stabilně , (adv:)
stabs _ bodá , (v:)
staccato _ krátký , (adj:)
staccato _ staccatový , (adj:)
staccato _ stakatový , (adj:)
stack _ zásobník , (n:[it.])
stack _ navrstvit ,
stack _ nakupit ,
stack _ nahromadit ,
stack _ kupit ,
stack _ halda ,
stack _ hranice ,
stack _ kupa , (n:)
stack up _ měřit se , (v:)
stack up _ nahromadit , (v:)
stack up _ nakupit , (v:)
stack up _ navršit , (v:)
stacked _ zaplněný , (adj:)
stacker _ stohař , (n:)
stacking _ stohování , (n:)
stacks _ hromady , (n: pl.)
stacks _ stohy , (n: pl.)
Stacy _ Stacy , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
stadia _ stadion , (n:)
stadia _ tacymetr , (n:)
stadium _ stadión , (n:)
stadiums _ stadiony , (n: pl.)
staff _ notová osnova , (n: [hud.])
staff _ zaměstnanci ,
staff _ personál ,
staff _ berla , (n:)
staff _ hůl , (n:)
staff _ tyč , (n:)
staff _ osazenstvo , (n:)
staff _ štáb , (n:)
staffed _ obsazený např. personálem ,
staffed _ osazený , (adj:)
staffer _ člen organizace ,
staffing _ nábor , (n:)
staffing _ obsazení , (n:)
Stafford _ Stafford , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
staffroom _ sborovna , (n:)
staffroom _ zasedací místnost , (n:)
staffs _ kolektivy , (n: pl.)
staffs _ sbory , (n: pl.)
staffs _ zaměstnanci , (n: pl.)
staffs _ hole , (n:)
stag _ donášet , (v:)
stag _ jelen , (n:)
stag _ paroháč , (n:)
stag _ špehovat , (v:)
stag night _ loučení se svobodou , (n:)
stag party _ loučení se svobodou , (n:)
stag-beetle _ roháč , (n: [zoo.])
stage _ úsek , (n:)
stage _ stupeň , (n:)
stage _ etapa , (n:)
stage _ jeviště , (n:)
stage _ stadium , (n:)
stage _ dějiště ,
stage _ jevištní ,
stage _ podlaží ,
stage _ fáze , (n:)
stage _ plošina , (n:)
stage _ zastávka , (n:)
stage _ uspořádat , (v:)
stage door _ vchod pro herce ,
stage fright _ tréma , (n:)
stage manager _ divadelní ředitel ,
stage manager _ režisér , (n:)
stage of erosion exposure _ míra erozního ohrožení , ([eko.])
stage whisper _ hlasitý šepot ,
stage-coach _ dostavník , (n:)
stage-manager _ režisér , (n:)
stagecoach _ dostavník , (n:)
staged _ hraný , (adj:)
staged _ špehovaný , (adj:)
stagehand _ kulisák , (n:)
stager _ mazák , (n:)
stager _ veterán , (n:)
stages _ stupně ,
stages _ stáže , (n:)
stagey _ jevištní , (adj:)
stagflation _ stagflace , (n:)
stagger _ klopýtat , (v:)
stagger _ kolísat , (v:)
stagger _ potácet se ,
stagger _ potácet , (v:)
stagger _ škobrtat , (v:)
stagger _ vrávorání , (n:)
stagger _ vrávorat , (v:)
stagger _ zakolísání , (n:)
stagger _ zakolísat , (v:)
stagger _ zavrávorat , (v:)
stagger _ ohromit , (v:)
staggered _ ohromený , (adj:)
staggered _ udivený , (adj:)
staggering _ ohromující , (adj:)
staggering _ šokující , (adj:)
staggeringly _ potácivě , (adv:)
staging _ cestování dostavníkem ,
staging _ inscenování , (n:)
staging _ lešení , (n:)
staging _ inscenace , (n:)
stagnancy _ nepohyblivost , (n:)
stagnancy _ stagnace , (n:)
stagnant _ stagnující , (adj:)
stagnant _ stojatý , ([eko.])
stagnate _ stagnovat , (v:)
stagnate _ stát? , ([eko.])
stagnate _ váznout , (v:)
stagnation _ stagnace , (n:)
Stahl _ Stahl , (n: [jmén.]) , (příjmení)
staid _ klidný , (adj:)
staid _ rozumný , (adj:)
staid _ rozvážný , (adj:)
staid _ seriózní , (adj:)
staid _ stálý , (adj:)
staid _ usazený , (adj:)
staid _ usedlý , (adj:)
staidness _ vážnost , (n:)
stain _ poskvrnit , (v:)
stain _ zostudit ,
stain _ zneuctít ,
stain _ zhanobit ,
stain _ zašpinit ,
stain _ potřísnit ,
stain _ flek , (n:)
stain _ skvrna , (n:)
stain _ pošpinit , (v:)
stain _ umazat , (v:)
stained _ poskvrněný , (adj:)
stained _ potřísněný , (adj:)
stained _ znečištěný , (adj:)
stained glass _ barevné sklo ,
stained-glass _ barevné sklo ,
stainer _ dělník barvící výrobky ,
staining _ rezavění ,
stainless _ neposkvrněný , (adj:)
stainless _ bez poskvrny ,
stainless _ nerezavějící , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line