Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

squab _ bác , (interj:)
squabble _ hádka , (n:)
squabble _ handrkování , (n:)
squabble _ handrkovat , (v:)
squabble _ pře , (n:)
squabbling _ hašteření , (n:)
squabbling _ hašteřit , (v:)
squad _ družstvo ,
squad _ četa ,
squad _ skupina ,
squad _ voj ,
squad car _ vozidlo patřící do oddílu (vojenského, policejního) ,
squadron _ letka , ([voj.])
squadron _ eskadra , (n:)
squadron _ flotila , (n:)
squadron _ družstvo , (n:)
squadrons _ eskadry , (n: pl.)
squadrons _ letky , (n: pl.)
squads _ oddíly , (n: pl.)
squalid _ nečistý , (adj:)
squalid _ špinavý , (adj:)
squalidness _ špinavost , (n:)
squall _ křičet , (v:)
squall _ poryv , (n:)
squally _ bouřkový , (adj:)
squalor _ špína , (n:)
squama _ šupina , (n:)
squamous _ šupinatý , (adj:)
squander _ mrhat ,
squander _ promarnit , (v:)
squandered _ prohýřil , (v:)
squandered _ rozházel , (v:)
squandered _ vyplýtval , (v:)
squanderer _ marnotratník ,
squandering _ hýření , (n:)
squandering _ mrhání , (n:)
square _ čtverec , (n: [mat.])
square _ druhá mocnina , (n: [mat.])
square _ hranatý ,
square _ náměstí , (n:)
square _ čtvereční , (adj:)
square angular _ hranatý ,
square bracket _ hranatá závorka , (n: [mat.])
square deal _ solidní jednání , (n:)
Square Foot _ čtvereční stopa , ([zkr.])
square meal _ velká porce jídla ,
square metre _ čtverečný metr ,
square root _ druhá odmocnina , (n: [mat.])
square shape _ čtverec ,
square up _ splatit dluhy ,
square up _ vyrovnat si účty ,
square up _ vypořádat se , (v:)
squared _ čtvercový , (adj:)
squarely _ přímo , (adv:)
squarely _ rovnou , (adv:)
squareness _ hranatost , (n:)
squareness _ pravoúhlost , (n:)
squarer _ otesávač kvádrů ,
squarer _ čestnější , (adj:)
squares _ čtverce , (n:)
squares _ umocňuje , (v:)
squaring _ kvadratura , (n:)
squaring _ umocnění , (n:)
squarish _ přibližně čtvercový ,
squash _ squash , (n:)
squash _ nacpat , (v:)
squash _ namačkat , (v:)
squash _ přimáčknout , (v:)
squash _ rozmačkat , (v:)
squash _ tlačenice , (n:)
squash _ zmáčknout , (v:)
squashed _ rozmačkaný , (adj:)
squashy _ houbovitý , (adj:)
squat _ dřep ,
squat _ neoprávněně obsadit ,
squat _ prázdný dům obsazený squattery , (n:)
squat _ doupě malého zvířete , (n:) , (squat of hare)
squat _ přízemní , (adj:) , (polohou)
squat _ dřepět na bobku , (v:)
squatter _ neoprávněně bydlící , (adj:)
squatter _ squatter , (n:)
squatting _ obsazení domu ,
squaw _ indiánka , (n:)
squaw _ indiánská dívka , (n:)
squaw _ indiánská žena , (n:)
squawk _ skřehotání , (n:)
squawk _ skřehotat , (v:)
squeak _ křičet , (v:)
squeak _ křik , (n:)
squeak _ kvičení , (n:)
squeak _ kvičet , (v:)
squeak _ pískání , (n:)
squeak _ pískot , (n:)
squeak _ pištění , (n:)
squeak _ pištět , (v:)
squeak _ skřípání , (n:)
squeak _ skřípat , (v:)
squeak _ skřípot , (n:)
squeak _ svištění , (n:)
squeak _ svištět , (v:)
squeak _ vrzání , (n:)
squeak _ vrzat , (v:)
squeak _ vrznout , (v:)
squeak _ vypísknout , (v:)
squeak _ zakvičení , (n:)
squeak _ zakvičet , (v:)
squeak _ zapištění , (n:)
squeak _ zapištět , (v:)
squeak _ zaskřípání , (n:)
squeak _ zaskřípat , (v:)
squeak _ zavrzání , (n:)
squeak _ zavrzat , (v:)
squeaker _ pískle ,
squeaker _ křikloun , (n:)
squeaking _ kvičení , (n:)
squeaking _ skřípání , (n:)
squeaks _ zavrzání , (pl.)
squeaky _ kvičivý , (adj:)
squeaky _ pískavý , (adj:)
squeaky _ pisklavý , (adj:)
squeaky _ skřípavý , (adj:)
squeal _ ječení , (n:)
squeal _ zaječet , (v:)
squeal _ kvičet , (v:)
squeal _ udavač , (n: [slang.])
squeal-hole _ držka práskače , (n: [slang.])
squealer _ práskač , (n:)
squealer _ donašeč , (n:)
squealing _ ječení , (n:)
squeamish _ háklivý ,
squeamishly _ choulostivě , (adv:)
squeamishness _ přecitlivělost , (n:)
squeegee _ gumová stěrka , (n:)
squeegee _ stěrka na okna , (n:)
squeegee _ stěrka , (n:)
squeegee _ stírač , (n:)
squeezable _ stlačitelný , (adj:)
squeeze _ mačkat ,
squeeze _ vmáčknout ,
squeeze _ sevřít ,
squeeze _ stisknutí , (n:)
squeeze _ vecpat , (v:)
squeeze _ vymačkat , (v:)
squeeze out _ vymáčknout , (v:)
squeeze out _ vytlačit , (v:)
squeezed _ lisovaný , (adj:)
squeezed _ vymačkal , (v:)
squeezed _ vymačkaný , (adj:)
squeezed _ vyždímaný , (adj:)
squeezer _ ždímací stroj ,
squeezer _ mačkadlo ,
squeezer _ ždímačka , (n:)
squeezing _ lisování , (n:)
squeezing _ ždímající , (adj:)
squelch _ udupat ,
squelch _ umlčet , (v:) , (hloupými narážkami)
squemish _ nesmělý, zbabělý, nemít na to žaludek , (adj.) , (brit.)
squib _ elektrický rozněcovač ,
squib _ druh zábavné pyrotechniky ,
Squibb _ Squibb , (n: [jmén.]) , (příjmení)
squid _ chobotnice , ([zool.])
squiffy _ podnapilý , (adj:)
squiffy _ opilý , (adj:)
squiggle _ klikyháky ,
squiggly _ klikatý , (adj:)
squiggly _ zakroucený , (adj:)
squint _ šilhání , (n:)
squint _ šilhat , (v:)
squinting _ šilhající , (adj:)
squire _ zeman , (n:)
squire _ statkář ,
squirearchy _ venkovská šlechta , (n:)
squirearchy _ velkostatkáři , (n:)
squirelly _ bláznivý ,
squirelly _ šáhlý ,
squirm _ kroutit se , (v:)
squirm _ vrtět , (v:)
squirm _ svíjet se ,
squirming _ kroutící , (adj:)
squirming _ svíjející , (adj:)
squirrel _ veverka , (n:)
squirrelly _ potrhlý , (adj:)
squirrels _ veverky , (n: pl.)
squirt _ stříkat ,
squirt _ vystříkat , (v:)
squirt gun _ stříkací pistole ,
squirting _ protlačování , (n:)
squirting _ stříkání , (n:)
squish _ rozmáčknout , (v:)
squish _ rozplácnout , (v:)
squishy _ rozmačkaný , (adj:)
Sri Lanka _ Srí Lanka , (n: [jmén.])
SRM _ Solid Rocket Motor , ([zkr.] [voj.])
SS _ suspendované částice (prach) , ([eko.])
SSB _ Small Smart Bomb , ([zkr.] [voj.])
SSDD _ Same S---, Different Day , ([zkr.])
SSE _ jiho-jihovýchod , (n: [zkr.]) , (south-southeast)
ssh _ pst! ,
SSIA _ Subject Says It All , ([zkr.])
SSIES _ Special Sensor for Ions, Electrons, and Scintillations , ([zkr.] [voj.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line