Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

spread _ spread/spread/spread , (v: [neprav.])
spread _ hody ,
spread _ rozptýlený , (adj:)
spread _ rozprostřený , (adj:)
spread _ rozprostírat , (v:)
spread _ rozpětí ,
spread _ rozprostírat se ,
spread _ rozprostřít ,
spread _ rozptyl ,
spread _ rozložit , (v:)
spread _ roztažení , (n:)
spread _ roztáhnout , (v:)
spread _ rozvinout , (v:)
spread food _ pomazánka ,
spread out _ rozestřít ,
spread out _ rozkládat se , (v:)
spread out _ rozvíjet se , (v:)
spreader _ rozmetadlo ,
spreader _ rozšiřovatel , (n:)
spreading _ pokrývání , (n:)
spreading _ rozšiřování , (n:)
spreading _ šíření , (n:)
spreading _ rozprostírání , (n:)
spreading _ rozprostření , (n:)
spreads _ rozprostírá , (v:)
spreadsheet _ tabulkový editor , ([it.])
spreadsheet _ tabulkový procesor ,
spreadsheets _ tabulkové procesory ,
spree _ pitka ,
spree _ veselí ,
spree _ dovádění , (n:)
spree _ flám , (n:)
spree _ řádění , (n:)
sprig _ ratolest , (n:)
sprig _ výhonek , (n:)
sprig _ haluz , (n:)
sprightliness _ bujnost , (n:)
sprightliness _ čilost , (n:)
sprightly _ bujný , (adj:)
sprightly _ čilý , (adj:)
spring _ jarní , (adj:)
spring _ jaro ,
spring _ pružina ,
spring _ skočit ,
spring _ péro ,
spring _ zdroj ,
spring _ pramen ,
spring _ ohnout ,
spring _ úsvit ,
spring _ klenout ,
spring _ trhat ,
spring _ popud ,
spring _ táhnout ,
spring _ zřídlo ,
spring _ spring/sprang/sprung , (v: [neprav.])
spring chicken _ mladé kuře ,
spring equinox _ jarní rovnodennost , ([fráz.])
spring fever _ jarní únava , (n:)
spring of water _ pramen ,
spring of water _ zřídlo ,
spring onion _ jarní cibulka , (n:)
spring reservoir _ pramenní jímka , ([eko.])
spring to _ přiskočit , (v:)
spring up _ vyrazit , (v:)
spring up _ vyskočit , (v:)
spring-clean _ důkladný úklid ,
spring-clean _ gruntovat , (v:)
spring-cleaning _ jarní úklid ,
spring-loaded _ odpružený , (adj:)
springboard _ odrazový můstek ,
springboard _ trampolína , (n:)
springbok _ druh antilopy ,
springclean _ gruntovat , (v:)
springer _ druh psa , (n:)
Springfield _ Springfield , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Springfield _ hl.m. - Illinois v USA , (n: [jmén.])
springiness _ pérování , (n:)
springiness _ pružnost , (n:)
springing _ pružení , (n:)
springs _ skáče ,
springs _ odskakuje , (v:)
springs _ prameny , (n: pl.)
springs _ pružiny , (n: pl.)
springs _ zřídla , (n:)
springtime _ jaro , (n:)
springy _ ohebný , (adj:)
springy _ pružný , (adj:)
sprinkle _ pokropit ,
sprinkle _ postříkat , (v:)
sprinkler _ kropič , (n:)
sprinkler _ rozprašovač , (n:)
sprinkler _ postřikovač (závlahy) , ([eko.])
sprinkler cantilever irrigation machine _ konzolový zavlažovač , ([eko.])
sprinkler irrigation _ závlaha postřikem , ([eko.])
sprinkler water division curve _ dešťoměrná křivka postřikovače , ([eko.])
sprinkling _ špetka ,
sprinkling _ postřik , ([eko.])
sprinkling irrigation machine _ postřikovací stroj , ([eko.])
sprint _ sprint , (n:)
sprinter _ sprinter , (n:)
sprinting _ sprintující , (adj:)
sprite _ skřítek , (n:)
sprocket _ ozubené kolo ,
sprocket wheel _ převodové kolo ,
sprocket wheel _ řetězové kolo ,
Sproul _ Sproul , (n: [jmén.]) , (příjmení)
sprout _ klíček , (n:)
sprout _ pupen , (n:)
sprout _ rašit , (v:)
sprout _ výhonek , (n:)
sprouted _ naklíčený , (adj:)
sprouting _ pučení , (n:)
sprouting _ rašení , (n:)
sprouts _ klíčí ,
sprouts _ raší ,
sprouts _ výhonky , (n: pl.)
spruce _ smrk , (n:)
spruce _ vyšňořený , (adj:)
spruce _ úhledný , (adj:)
sprue _ vtok , (n:)
sprue _ vtokový kanál ,
sprung _ spring/sprang/sprung , (v: [neprav.])
sprung _ odpružený , (adj:)
spry _ svěží ,
spry _ čiperný , (adj:)
spry _ živý , (adj:)
spuat _ dřepět , (v:)
spud _ brambor , (n:)
spud _ brambora , (n:)
spud _ sázecí lopatka , (n:)
spume _ pěna , (n:)
spumous _ pěnový , (adj:)
spumy _ pěnivý , (adj:)
spun _ spin/spun/spun , (v: [neprav.])
spun _ předený , (adj:)
spun _ stáčený , (adj:)
spunk _ odvaha , (n:)
spunky _ kurážný , (adj:)
spunky _ odvážný , (adj:)
spur _ ostruha , (n:)
spur _ povzbudit ,
spur _ podnět , (n:)
spur _ popichovat , (v:)
spur _ popud , (n:)
spur _ výběžek ,
spur on _ pobídnout , (v:)
spur on _ podnítit , (v:)
spurge _ pryšec , (n:)
spurious _ falešný , (adj:)
spurious _ neopodstatněný , (adj:)
spurious _ nepodložený , (adj:)
spurious _ nepravý , (adj:)
spurious _ podvržený , (adj:)
spurious _ nežádoucí , (adj:)
spurious _ předstíraný , (adj:)
spurious harmonic distortion _ činitel subharmonického zkreslení , ([el.]) , (SHD)
spuriously _ neopodstatněně , (adv:)
spuriousness _ nepravost , (n:)
spurn _ odmítnout , (v:)
spurn _ zavrhnout , (v:)
spurred _ ostnatý ,
spurred _ trnitý , (adj:)
spurring _ popohánění ,
spurt _ stříkat , (v:)
spurt _ spurtovat , (v:)
spurt _ tryskat , (v:)
spurt _ spurt , (n:)
sputnik _ sputnik , (n:)
sputter _ breptat , (v:)
sputter _ drmolit , (v:)
sputter _ kašlat , (v:)
sputter _ praskání , (n:)
sputter _ prskat , (v:)
sputtering _ pokovování , (n:)
sputum _ hlen , (n:)
sputum _ slina , (n:)
sputum _ sputum , (n:)
spy _ špión , (n:)
spy _ špehovat , (v:)
spy _ špeh , (n:)
spy-hole _ kukátko ,
spyglass _ malý dalekohled ,
spyglass _ dalekohled , (n:)
spyhole _ špehýrka , (n:)
spyhole _ kukátko , (n:)
spying _ špionáž ,
spying _ slídivý , (adj:)
spying _ špehování , (n:)
spymaster _ šéf špionáže ,
sqeamish _ fajnový ,
sqeamish _ přecitlivělý ,
sqeamish _ puritánský ,
sqeamish _ štítivý ,
SQG _ generátor malé kvantity , ([eko.])
squab _ tlouštík , (n:)
squab _ baňatý , (adj:)
squab _ bachratý , (adj:)
squab _ malý a tlustý , (adj:)
squab _ otoman , (n:)
squab _ pohovka , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line