Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

sapient _ moudrý , (adj:)
sapient _ mudrlant , (n:)
sapless _ bez mízy ,
sapling _ stromek , (n:)
saponaceous _ mýdlový , (adj:)
saponaceous _ mýdlovitý , (adj:)
saponification _ saponifikace ,
saponification _ zmýdelnatění , (n:)
saponify _ zmýdelnit ,
saponin _ saponin , (n:)
sapper _ ženista , (n:)
sapphire _ safír , (n:)
sapphire _ safírově modrá , (adj:)
sapphism _ lesbická láska ,
sappiness _ míznatost , (n:)
sappiness _ sentimentálnost , (n:)
sappiness _ šťavnatost , (n:)
Sapporo _ město - Japonsko , (n: [jmén.])
sappy _ svěží ,
sappy _ míznatý , (adj:)
sappy _ šťavnatý , (adj:)
sappy _ bláznivý , (adj: [slang.])
sappy _ sentimentální , (adj: [slang.]) , (přehnaně nebo falešně)
saprobe _ saprobiont , ([eko.])
saprobic organism _ saprobie , ([eko.])
saprobic succession _ saprobní sukcese , ([eko.])
saprobic system _ systém saprobií , ([eko.])
saprobic valency _ saprobní valence , ([eko.])
saprobiology _ saprobiologie , ([eko.])
saprobiont _ saprobiont , ([eko.])
saprobity _ saprobita , ([eko.])
saprobity scale _ stupnice saprobity , ([eko.])
saprobity system _ systém saprobity , ([eko.])
saprobization _ saprobizace , ([eko.])
saprophage _ saprofág , ([eko.])
saprophile _ saprofil , ([eko.])
saprophyte _ saprofyt ,
saprophytic _ saprofytický , (adj:)
saprophytic organism _ saprofytický organismus , ([eko.])
saproxen _ saproxén , ([eko.])
saprozoic organism _ saprozoický organismus , ([eko.])
sapwood _ bělové dřevo ,
SAR _ Smart Ass Remark , ([zkr.])
Sara _ Sara , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Saracen _ Saracén , (n:)
Saracens _ Saracéni ,
Sarah _ Sarah , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Sarajevo _ hl.m. - Bosna-Hercegovina , (n: [jmén.])
sarape _ šátek , (n:) , (dlouhý, světlé barvy, na konci s třásněmi, nošený zejména muži v Mexiku)
Sarasota _ okres v USA , (n: [jmén.])
Saratoga _ okres v USA , (n: [jmén.])
Saratov _ město - Rusko , (n: [jmén.])
sarcasm _ sarkasmus ,
sarcastic _ sarkastický ,
sarcastically _ sarkasticky , (adv:)
sarcoid _ sarkoid ,
sarcoma _ sarkom , (n:)
sarcophagi _ sarkofágy ,
sarcophagi _ sarkofág , (n:)
sarcophagus _ sarkofág , (n:)
sardine _ sardinka ,
sardine _ olejovka ,
sardines _ sardinky , (n: pl.)
Sardinia _ Sardínie , ([zem.] n:)
sardonic _ sardonický , (adj:)
sardonic _ zatrpklý , (adj:)
sardonically _ sardonicky , (adv:)
sardonically _ zatrpkle , (adv:)
sardonyx _ sardonyx ,
sarge _ seržant , (n:)
Sargent _ Sargent , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
sari _ sárí ,
sarong _ druh malajského oděvu ,
sarong _ sarong , (n:)
SARS _ těžký akutní respirační syndrom , (n: [zkr.]) , (Severe Acute Respiratory Syndrome)
sarsaparilla _ zázvorové pivo ,
sartorial _ krejčovský , (adj:)
sartorial _ týkající se oblečení , (n:)
Sartre _ francouzský filozof ,
sas _ sa , (ass) , (sasa)
sash _ rám okna , (n:)
sash _ šerpa , (n:)
sash window _ posouvací okno ,
sash window _ vysouvací okno ,
sashay _ vplouvati, nesti se , (v:) , (fran chasse)
Saskatchewan _ území v Kanadě ,
Saskatoon _ město - Kanada , (n: [jmén.])
Sasquatch _ mystické zvíře v Kanadě ,
Sasquatch _ mystické zvíře v USA , (n:)
sass _ drzá napodobenina , (n:)
sassafras _ sassafras , (n:)
sassy _ drzý , (adj:)
sat _ seděl , (v:)
sat _ sit/sat/sat , (v: [neprav.])
satan _ ďábel , (n:)
satan _ satan , (n:)
satanic _ ďábelský ,
satanic _ satanický , (adj:)
satanically _ satansky , (adv:)
satanist _ vyznavač ďábla , (n:)
satanist _ satanista , (n:)
satchel _ aktovka , (n:)
satchel _ brašna , (n:)
satchel _ kabela , (n:)
SATCOM _ Satellite Communications , ([zkr.] [voj.])
sate _ nasycovat ,
sate _ nasytit ,
sate _ sytit ,
sated _ přesycen ,
sateen _ satén , (n:)
satellite _ družice , (n:)
satellite _ satelit , (n:)
satellite dish _ satelitní talíř , (n:)
satellite dish _ satelit , (n:)
satellite television _ satelitní televize ,
satellite TV _ satelitní televize ,
satellites _ satelity , (n: pl.)
satiable _ ukojitelný , (adj:)
satiate _ nasycovat ,
satiate _ nasytit ,
satiated _ nasycený , (adj:)
satiated _ nasytil , (v:)
satiation _ nasycení , (n:)
satiation _ nasycenost , (n:)
satiation _ přesycení , (n:)
satiation _ sytost , (n:)
satiety _ přesycení , (n:)
satiety _ sytost , (n:)
satin _ satén , (n:)
satinwood _ saténové dřevo ,
satiny _ hedvábný , (adj:)
satire _ satira , (n:)
satiric _ satirický , (adj:)
satirical _ jedovatý , (adj:)
satirical _ satirický , (adj:)
satirical _ výsměšný , (adj:)
satirically _ satiricky , (adv:)
satirically _ výsměšně , (adv:)
satirise _ satirizovat , (v:)
satirist _ satirik , (n:)
satirize _ satirizovat , (v:)
satisfaction _ spokojenost ,
satisfaction _ zadostiučinění ,
satisfaction _ satisfakce ,
satisfaction _ uspokojení , (n:)
satisfactorily _ uspokojivě , (adv:)
satisfactoriness _ uspokojivost , (n:)
satisfactory _ uspokojující , (adj:)
satisfactory _ vyhovující , (adj:)
satisfactory _ uspokojivý , (adj:)
satisfiable _ uspokojitelný , (adj:)
satisfiable _ uspokojivý , (adj:)
satisfied _ spokojený ,
satisfied _ spokojen ,
satisfied _ uspokojili ,
satisfied _ uspokojený , (adj:)
satisfied _ uspokojil ,
satisfies _ uspokojuje , (v:)
satisfy _ uspokojit , (v:)
satisfy _ přesvědčit , (v:)
satisfy _ ujistit , (v:)
satisfy _ vyhovět , (v:)
satisfying _ uspokojivý , (adj:)
satisfying _ uspokojující , (adj:)
satisfyingly _ dostatečně dobře , (adv:)
satisfyingly _ uspokojivě , (adv:)
satrap _ satrapa , (n: [hist.]) , (vládce provincie ve starověké Persii)
satrapy _ satrapie , (n: [hist.])
satsuma _ mandarinka ,
saturate _ saturovat , (v:)
saturate _ nasytit , (v:)
saturated _ nasycený , (adj:)
saturated _ saturovaný , (adj:)
saturated market _ nasycený trh ,
saturating _ saturující , (adj:)
saturation _ sytost , (n:)
saturation index _ saturační index (vody) , ([eko.])
saturation point _ bod nasycení ,
Saturday _ sobota ,
Saturday night special _ americká televizní show ,
saturday s _ sobotní ,
Saturday-night special _ americká televizní show ,
Saturdays _ soboty , (n: pl.)
Saturn _ Saturn , (n:)
saturnalian _ rozpustilý , (adj:)
saturnine _ zachmuřelý , (adj:)
saturnine _ zasmušilý , (adj:)
satyr _ satyr , (n:)
satyric _ satyrský , (adj:)
sauce _ omáčka ,
sauce _ kompot , (n:)
sauce _ poleva , (n:)
saucepan _ pánev ,
saucer _ talířek ,
saucer _ tácek ,
saucer _ podšálek ,
saucers _ podšálky , (n: pl.)
saucers _ talířky , (n: pl.)
sauces _ omáčky , (n: pl.)
saucier _ drzejší , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line