Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

speculum _ spekulum , (n:)
speculum _ zrcátko , (n:)
sped _ speed/sped/sped , (v: [neprav.])
sped _ spěchal , (v:)
sped _ uháněl , (v:)
sped _ urychlil , (v:)
speech _ řeč ,
speech _ projev ,
speech _ mluvení ,
speech _ proslov , (n:)
speech therapy _ logopedie ,
speeches _ řeči ,
speeches _ projevy , (n: pl.)
speeches _ proslovy , (n: pl.)
speechifier _ řečník , (n:)
speechifier _ tlučhuba ,
speechless _ oněmělý , (adj:)
speechless _ němý , (adj:)
speechlessly _ němě , (adv:)
speechmaker _ řečník , (n:)
speed _ rychlost ,
speed _ speed/sped/sped , (v: [neprav.])
speed _ kvalt ,
speed _ chvat , (n:)
speed _ chvátat , (v:)
speed _ kalup , (n:)
speed _ kvap , (n:)
speed _ spěch , (n:)
speed _ spěchat , (v:)
speed _ urychlit , (v:)
speed _ otáčky , (n: [tech.])
speed limit _ omezení rychlosti ,
speed trap _ silniční radar ,
speed up _ zrychlit , (v:)
speed-up _ zrychlení , (n:)
speedboat _ závodní člun ,
speeded _ pádil , (v:)
speeded _ uháněl , (v:)
speeder _ řidič jedoucí příliš rychle ,
speedier _ rychlejší , (adj:)
speediest _ nejrychlejší , (adj:)
speedily _ rychle , (adv:)
speeding _ rychlá jízda , (n:)
speedo _ tachometr , (n:)
speedo _ pánské plavky bez nohaviček , (n:)
speedometer _ rychloměr , (n:)
speedometer _ tachometr , (n:)
speedos _ pánské plavky bez nohaviček , (n:)
speeds _ rychlosti , (n:)
speedup _ urychlení ,
speedup _ zrychlení , (n:)
speedway _ závodní dráha , (n:)
speedway _ plochá dráha ,
speedway _ dálnice , (n:)
speedwell _ druh rostliny ,
speedy _ rychlý ,
speleologist _ jeskyňář , (n:)
speleologist _ speleolog , (n:)
speleology _ speleologie , (n:)
spell _ okouzlení , (n:)
spell _ znamenat , (v:)
spell _ zaříkat , (v:)
spell _ kouzlit , (v:)
spell _ kouzlo , (n:)
spell _ hláskovat , (v:)
spell _ slabikovat , (v:)
spell _ období ,
spell _ odpočinout , (v:)
spell checker _ kontrola pravopisu , (n:)
spell out _ vysvětlit , (v:) , (do podrobností)
spell-check _ kontrola pravopisu , (n:)
spellable _ hláskovatelný , (adj:)
spellbind _ očarovat , (v:)
spellbinder _ strhující řečník ,
spellbinding _ okouzlující , (adj:)
spellbinding _ strhující , (adj:)
spellbound _ očarovaný , (adj:)
spellbound _ okouzlený , (adj:)
spelldown _ soutež ve hláskování , (n:)
spelldown _ soutěž ve hláskování , (n:)
spelled _ hláskovaný , (adj:)
spelled _ odpočatý , (adj:)
speller _ pravopisná kniha , (n:)
spelling _ pravopis , (n:)
spelling _ hláskování , (n:)
spelling bee _ soutež ve hláskování , (n:)
spelling bee _ soutěž ve hláskování , (n:)
spelling book _ pravopisný slovník ,
spelling checker _ kontrola pravopisu , (n:)
spellings _ hláskování , (n:)
spellings _ pravopisy , (n: pl.)
spells _ doby , (n: pl.)
spells _ hláskuje , (v:)
spells _ kouzla , (n:)
spelt _ hláskovaný , (adj:)
spelunker _ jeskyňář , (n:)
spelunker _ speleolog , (n:)
spelunking _ speleologie , (n:)
Spencer _ Spencer , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
spend _ utratit ,
spend _ strávit , (v:) , (čas)
spend _ utratit např. peníze , (v:)
spend _ spend/spent/spent , (v: [neprav.])
spend _ spotřebovat , (v:)
spend _ prožít ,
spend _ plýtvat , (v:)
spend _ promarnit , (v:)
spend _ trávit , (v:)
spend _ utrácet , (v:)
spend _ vydat , (v:)
spend _ vynakládat , (v:)
spend _ vynaložit , (v:)
spend the night _ nocovat , (v:)
spender _ hýřil , (v:)
spending _ výdaj ,
spending _ výdaje ,
spending _ utrácení , (n:)
spending _ vydávání, utrácení , ([eko.])
spending _ útrata ,
spending money _ kapesné ,
spending pattern _ struktura výdajů ,
spends _ tráví ,
spends _ utrácí ,
spendthrift _ hýřil , (v:)
spendthrift _ marnotratník , (n:)
spendthrift _ rozhazovačný , (adj:)
spent _ spend/spent/spent , (v: [neprav.])
spent _ strávený , (adj:)
spent _ stráven ,
spent _ utratil , (v:)
spent fuel _ spotřebované palivo , ([eko.])
spent liquor _ výluh , (n:)
spent radioactive emitter _ využitý radioaktivní zářič , ([eko.])
sperm _ sperma , (n:)
sperm _ spermie , (n:)
sperm _ semeno ,
sperm _ chám , (n:)
sperm cell _ spermatická buňka , (n:)
sperm whale _ vorvaň ,
spermatic _ spermatický , (adj:)
spermatocyte _ spermie , (n:)
spermatogenesis _ spermatogeneze ,
spermatophore _ spermatický vak ,
spermatophyte _ spermatofyt , ([eko.])
spermatozoa _ spermie (mn. č.) ,
spermatozoa _ spermie , (pl.)
spermatozoon _ spermatická buňka , (n:)
spermicidal _ spermicidní , (adj:)
spermicidal _ spermicidický , (adj:)
spermicide _ spermicid , (n:)
Sperry _ Sperry , (n: [jmén.]) , (příjmení)
spew _ zvracet , (v:)
spew _ dávit se , (v:)
spew _ chrlit , (v:)
spew out _ vyplivnout , (v:)
spewer _ zvracející , (n:)
spewing _ chrlení , (n:)
spewing _ vyvěrání , (n:)
spews _ chrlí ,
spews _ vyvěrá , (v:)
sphagnum _ rašeliník , (n:)
sphalerite _ sfalerit , (n:)
sphenoid _ sfenoid ,
sphere _ dráha planety ,
sphere _ dosah ,
sphere _ glóbus ,
sphere _ hvězda ,
sphere _ koule ,
sphere _ kruhy ,
sphere _ kulička ,
sphere _ nebesa ,
sphere _ oběžnice ,
sphere _ oblast ,
sphere _ okruh ,
sphere _ planeta ,
sphere _ pole ,
sphere _ rozsah ,
sphere _ sféra ,
sphere _ stálice ,
sphere _ systém sfér ,
sphere _ zeměkoule ,
sphere _ odvětví ,
spheres _ koule , (n:)
spheric _ kulový , (adj:)
spheric _ sférický , (adj:)
spheric _ kulovitý , (adj:)
spherical _ kulatý , (adj:)
spherical _ sférický , (adj:)
spherical _ kulovitý , (adj:)
spherical _ kulový , (adj:)
spherical frustum _ kulová vrstva , (n:)
spherically _ kulatě , (adv:)
spherically _ kulově , (adv:)
spheroid _ sféroid , (n:)
spheroidal _ kulovitý , (adj:)
spheroidal _ sféroidní , (adj:)
sphincter _ svěrač , (n:)
sphinges _ sfinga , (n:)
sphinx _ sfinga , (n:)
sphygmomanometer _ přístroj měřící krevní tlak ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line