Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

speak untruthfully _ zalhat ,
speak up _ mluvit hlasitě , (v:)
speakable _ vyjádřitelný , (adj:)
speakeasy _ ilegální bar při prohibici ,
speaker _ mluvčí ,
speaker _ reproduktor , (n:)
speaker _ řečník , (n:)
speaker _ spíkr , (n:)
speakers _ reproduktory , (n: pl.)
speakers _ řečníci , (n: pl.)
speaking _ mluvící , (adj:)
speaking _ mluvení ,
speaking tube _ zvukovod , (n:)
speaking-tube _ zvukovod , (n:)
speaks _ mluví ,
spear _ kopí ,
spear _ oštěp , (n:)
spearhead _ průkopník , (n:)
spearmint _ máta peprná , (n: [bot.])
spec _ specifikace , (n:)
special _ zvláštní , (adj:)
special _ speciální , (adj:)
special _ specifický , (adj:)
special _ mimořádný , (adj:)
special _ neobyčejný , (adj:)
special _ speciál ,
special _ zvláštní, neobyčejný, odborný , ([eko.])
special _ nestandardní ,
special botany _ speciální botanika , ([eko.])
special charges _ zvláštní poplatky ,
special charges _ zvláštní výdaje ,
special delivery _ expres ,
special delivery _ spěšná zásilka , (n:)
special education _ speciální pedagogika ,
special effects _ speciální efekty , (pl.)
special irrigation _ zvláštní závlaha , ([eko.])
special landscape conservation _ speciální ochrana krajiny , ([eko.])
special waste _ zvláštní odpad , ([eko.])
special water _ zvláštní voda , ([eko.])
special-interest theory of regulation _ teorie regulace zvláštního úroku , ([eko.])
specialisation _ specializace , (n:)
specialise _ specializovat , (v:)
specialise in sth v (specialize) _ zaměřit se na něco ,
specialise in sth v (specialize) _ specializovat se ,
specialised _ specializovaný , (adj:)
specialises _ specializuje , (v:)
specialising _ specializující , (adj:)
specialism _ odbornost , (n:)
specialism _ specializace , (n:)
specialist _ odborník ,
specialist _ odborný , (adj:)
specialist _ specialista , (n:)
specialists _ specialisté ,
specialists _ odborníci , (n: pl.)
specialities _ speciality , (n: pl.)
speciality _ specialita , (n:)
speciality _ zvláštnost , (n:)
specialization _ specializace , (n:)
specialize _ specializovat , (v:)
specialized _ specializovaný , (adj:)
specialized agency _ odborná organizace ,
specialized phytopathogen form _ specializovaná forma fytopatogena , ([eko.])
specializing _ specializující , (adj:)
specially _ speciálně , (adv:)
specially _ výhradně , (adv:)
specially _ zvlášť , (adv:)
specialness _ zvláštnost , (n:)
specials _ speciály , (n: pl.)
specialties _ speciality , (n: pl.)
specialty _ specializace , (n:)
speciation _ vznik druhů ,
speciation _ speciace , ([eko.])
specie _ drobné , (n:) , (mince)
specie _ hotovost , (n:)
specient _ specient , ([eko.])
species _ druh , (pl. [bio.]) , (živočišný)
species _ odrůda ,
species _ kmen , ([eko.])
species diversity _ druhová pestrost , ([eko.])
species richness _ druhové bohatství , ([eko.])
speciesism _ speciesismus , ([eko.])
specifiable _ specifikovatelný , (adj:)
specifiable _ upřesnitelný , (adj:)
specifiably _ specifikovatelně , (adv:)
specific _ specifický ,
specific _ typický , (adj:)
specific _ charakteristický , (adj:)
specific _ určitý , (adj:)
specific _ výslovný , (adj:)
specific drainage discharge rate _ specifický drenážní odtok , ([eko.])
specific electrical water conductivity _ měrná elektrická vodivost vody , ([eko.])
specific gravity _ specifická váha , (n:)
specific impact categories _ kategorie specifických dopadů , ([eko.])
specific inflow rate _ specifický dávkový přítok , ([eko.])
specific irrigation rate _ specifický přítok závlahové vody , ([eko.])
specific plant resistance _ specifická odolnost rostliny , ([eko.])
specific properties _ specifické vlastnosti ,
specifically _ specificky , (adv:)
specifically _ výslovně , (adv:)
specification _ specifikace , (n:)
specification _ specifikační ,
specification _ přesný popis ,
specification _ přesné stanovení ,
specification _ popis ,
specification _ označení ,
specification _ specifikace, upřesnění , ([eko.])
specification _ specifikace, výkaz , ([eko.])
specification _ údaj , (n:)
specifications _ specifikace , (pl.)
specificity _ specifičnost , (n:)
specificity _ specifika , (n:)
specifics _ specifika , (n:)
specified _ specifikovaný , (adj:)
specified _ vymezit, specifikovat , ([eko.])
specifier _ specifikátor , (n:)
specifiers _ specifikátory , (n: pl.)
specifies _ specifikuje , (v:)
specify _ upřesnit , (v:)
specify _ specifikovat , (v:)
specify _ zpřesnit ,
specify _ uvést ,
specify _ určit ,
specify _ stanovit ,
specify _ přesně uvést ,
specify _ vymezit , (v:)
specifying _ specifikování , (n:)
specimen _ ukázka , (n:)
specimen _ exemplář ,
specimen _ vzor , (n:)
specimen _ vzorek , (n:)
specimens _ ukázky , (n: pl.)
specimens _ vzorky , (n: pl.)
speciment _ ukázka, vzorek , ([eko.])
specious _ falešný , (adj:)
specious _ klamný , (adj:)
specious _ zdánlivý , (adj:)
specious _ zdánlivě správný , (adj:)
speck _ skvrnka , (n:)
speck _ smítko , (n:)
speckle _ potečkovat , (v:)
speckled _ kropenatý , (adj:)
speckled _ skvrnitý , (adj:)
specs _ specifikace , (n:)
spectacle _ atrakce , (n:)
spectacle _ podívaná , (n:)
spectacled _ obrýlený , (adj:)
spectacles _ brýle ,
spectacular _ působivý , (adj:)
spectacular _ pompézní ,
spectacular _ senzační ,
spectacular _ okázalý , (adj:)
spectacular _ efektní ,
spectacular _ velkolepý , (adj:)
spectacular _ ohromný , (adj:)
spectacularly _ honosně , (adv:)
spectacularly _ působivě , (adv:)
spectator _ divák , (n:)
spectators _ diváci , (n: pl.)
specter _ zjevení , (n:)
specter _ přízrak , (n:)
specter _ vidina , (n:)
Spector _ Spector , (n: [jmén.]) , (příjmení)
spectra _ spektrum , (n:)
spectral _ přízračný , (adj:)
spectral _ spektrální , (adj:)
spectral albedo _ spektrální albedo , ([eko.])
spectre _ přízrak , (n:)
spectre _ strašidlo ,
spectre _ vidina , (n:)
spectre _ zjevení , (n:)
spectre _ duch , (n:)
spectrogram _ spektrogram , (n:)
spectrograph _ spektrograf , (n:)
spectrographic _ spektrografický , (adj:)
spectrometer _ spektrometr , (n:)
spectrometric _ spektrometrický , (adj:)
spectrometry _ spektrometrie , (n:)
spectrophotometer _ spektrofotometr ,
spectrophotometry _ spektrofotometrie , (n:)
spectroscope _ spektroskop , (n:)
spectroscopic _ spektroskopický , (adj:)
spectroscopically _ spektroskopicky , (adv:)
spectroscopy _ spektroskopie , (n:)
spectrum _ spektrum ,
specular _ zrcadlící , (adj:)
specular _ zrcadlový , (adj:)
speculate _ spekulovat ,
speculated _ spekulováno , , (trpný rod)
speculates _ spekuluje , (v:)
speculating _ spekulující , (adj:)
speculation _ spekulace ,
speculative _ spekulační , (adj:)
speculative _ spekulativní , (adj:)
speculative _ zkoumavý , (adj:)
speculative resource estimates _ spekulativní odhady zdrojů , ([eko.])
speculative resources _ spekulační zdroje , ([eko.])
speculatively _ spekulativně , (adv:)
speculator _ spekulant , (n:)
speculators _ spekulanti , (n:)
speculum _ kovové zrcátko ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line