Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

sounder _ bzučák , (n:)
sounder _ sirona , (n:)
soundest _ nejbezpečnější , (adj:)
soundest _ nejsprávnější , (adj:)
sounding _ znění , (n:)
sounding _ zvučnost , (n:)
soundings _ měření hloubky , (pl.)
soundless _ nehlučný , (adj:)
soundlessly _ nehlučně , (adv:)
soundlessly _ tiše , (adv:)
soundly _ důkladně , (adv:)
soundly _ přesvědčivě , (adv:)
soundness _ neporušenost , (n:)
soundness _ spolehlivost , (n:)
soundness _ korektnost ,
soundproof _ zvukotěsný , (adj:)
sounds _ zvuky , (n: pl.)
soundtrack _ soundtrack , (n:)
soundtrack _ zvuková stopa , (n:)
soup _ polívka , ([hovor.])
soup _ polévka ,
soup spoon _ polévková lžíce ,
sour _ kyselý ,
sour cream _ kyselá smetana , (n:)
sour grapes _ kyselé hrozny ,
sour rainfall _ kyselý déšť , ([eko.])
sour smog _ kyselý smog , ([eko.])
source _ zdroj , (n:)
source _ původ ,
source _ příčina ,
source _ zdroj, původ , ([eko.])
source _ pramen , (n:)
sourceless _ nemající zdroj , (adj:)
sources _ zdroje ,
soured cream _ zakysaná smetana ,
sourer _ kyselejší , (adj:)
sourest _ nejkyselejší , (adj:)
souring _ kyselení ,
souring _ kysnutí , (n:)
souring _ okyselení , (n:)
sourish _ dosti kyselý ,
sourly _ kysele , (adv:)
sourly _ mrzutě , (adv:)
sourness _ kyselá chuť ,
sourness _ kyselost , (n:)
sourpuss _ bručoun , (n:)
sourpuss _ mrzout , (n:)
Sousa _ Sousa , (n: [jmén.]) , (příjmení)
souse _ naložit , (v:) , (např. do octa)
souse _ ožrat , (v: [hovor.]) , (koho)
souse _ starý nálev , (n:)
souse _ zalít nálevem ,
souse _ máčet , (v:)
souse _ naložit např. do octa , (n:)
souse _ opilec , (n:)
soused _ naložený , (adj:)
soused _ opilý , (adj:)
soutane _ sutana , (n:)
south _ jižní , (adj:)
south _ jih ,
South Africa _ Jižní Afrika , ([zem.])
South Africa _ Jihoafrická Republika , (n: [jmén.])
South African _ obyvatel Jižní Afriky ,
South America _ Jižní Amerika , ([zem.])
South American _ obyvatel Jižní Ameriky ,
South Bend _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
South Carolina _ stát v USA , (n: [jmén.])
South Carolinian _ obyvatel Jižní Carolíny ,
South China Sea _ Jižní Čínské Moře ,
South Dakota _ stát v USA , (n: [jmén.])
South Dakotan _ obyvatel Jižní Dakoty ,
South East Asia Treaty Organization _ Pakt pro jihovýchodní Asii , (n: [zkr.])
South Korea _ Jižní Korea , (n: [zem.])
south pole _ jižní pól , (n:)
South Vietnam _ Jižní Vietnam , (n: [zem.])
south-east _ jihovýchodní ,
south-east _ jihovýchod , (n:)
south-easterly _ jiho-východně , (adv:)
south-eastern _ jihovýchodní , (adj:)
south-eastward _ jihovýchodní , (adj:)
south-south-east _ jihojihovýchod , (n:)
south-south-west _ jihojihozápad , (n:)
south-west _ jihozápadní ,
south-westerly _ jiho-západně , (adv:)
south-western _ jihozápadní , (adj:)
Southampton _ okres v USA , (n: [jmén.])
Southampton _ město - Velká Británie , (n: [jmén.])
southbound _ směřující na jih ,
southeast _ jihovýchodní ,
southeasterly _ jihovýchodní , (adj:)
southeastern _ jihovýchodní , (adj:)
southeastern _ jiho-východní , (adj:)
southeastward _ na jihovýchod ,
southeastward _ jihovýchodní , (adj:)
souther _ jižní vítr ,
southerly _ jižní , (adv:)
southern _ jižní ,
southern fulmar _ buřňák sněžný (jižní) , (n: [bio.]) , (Fulmarus glacialoides)
southern giant petrel _ buřňák obrovský , (n: [bio.]) , (Macronectes giganteus)
southerner _ obyvatel jihu ,
southerner _ Jižan , (n:)
southerners _ jižané ,
southernmost _ nejjižnější , (adj:)
southland _ jih , (n:)
southmost _ nejjižnější , (adj:)
southpaw _ levák , (n:)
southpaw _ levoruký , (adj:)
southward _ jižní , (adj:)
southwards _ jižně ,
southwest _ jihozápad , (n:)
southwest _ jihozápadní ,
southwesterly _ jihozápadní , (adj:)
southwestern _ jihozápadní , (adj:)
souvenir _ suvenýr ,
souvenirs _ suvenýry , (n: pl.)
sou wester _ kabát do deště , (n:)
sovereign _ suverénní , (adj:)
sovereign _ výsostný , (adj:)
sovereign _ suverén , (n:)
sovereignty _ suverenita , (n:)
sovereignty _ svrchovanost , (n:)
Soviet _ sovětský ,
soviet _ sovět , (n:)
Soviet Union _ Sovětský Svaz ,
SOVS _ SomeOne Very Special , ([zkr.])
sow _ sít ,
sow _ zasít ,
sow _ sow/sowed/sowed , (v: [neprav.])
sow _ sow/sowed/sown , (v: [neprav.])
sow _ osít ,
sow _ svině , ([zeměděl.])
sow _ rozsít ,
sow bug _ stínka zední , (adj:)
sow-thistle _ mléč , (n: [bot.]) , (zejména Sonchus oleraceus)
sowed _ sow/sowed/sowed , (v: [neprav.])
sowed _ sow/sowed/sown , (v: [neprav.])
sower _ rozsévač , (n:)
sower _ sející osoba , (n:)
Soweto _ město - Jihoafrická Republika , (n: [jmén.])
sowing _ osetí ,
sowing _ setí ,
sowing _ osev , (n:)
sowing seed steeping in pesticide solution _ máčení osiva v pesticidním roztoku , ([eko.])
sown _ sow/sowed/sown , (v: [neprav.])
sown _ zasetý , (adj:)
sows _ seje ,
soy _ sója , (n:)
soy _ sojová omáčka , (n:)
soya _ sója , (n:)
soybean _ sojový bob ,
soybeans _ sojové boby , (n: pl.)
spa _ lázně , (n:)
spa _ lázeň ,
space _ místo ,
space _ prostor ,
space _ prostranství ,
space _ vesmír ,
space _ mezera ,
space age _ vesmírný věk , (n:)
space capsule _ vesmírná kabina , (n: [let.])
space capsule _ pouzdro s přístroji při vesmírném letu , (n: [let.])
space flight _ vesmírný let , (n:)
space shuttle _ raketoplán , (n:)
space station _ vesmírná stanice ,
space suit _ skafandr ,
space-saving _ úsporný , (adj:)
space-time _ časoprostor , (n:)
SPACECOM _ Space Command , ([zkr.] [voj.])
spacecraft _ loď ,
spacecraft _ vesmírná loď ,
spacecraft _ raketa , (n:)
spaced _ rozestavěný , (adj:)
spaced _ rozložený , (adj:)
spaced _ rozmístěný , (adj:)
spaced-out _ omámený , (adj:) , ((narkotikem))
spaced-out _ zvláštní , (adj:) , (divný)
spaceflight _ vesmírný let , (n:)
spaceman _ kosmonaut ,
spacemen _ astronauti , (n:)
spacemen _ kosmonauti , (n:)
spaceport _ vesmírný přístav ,
spaceport _ kosmodrom , (n:)
spacer _ mezerník ,
spacer _ mezikus ,
spacer _ rozpěra , (n:)
spacer _ rozpěrka , (n:)
spaces _ prostory , (n: pl.)
spaces _ mezery , (n:)
spacesaving _ úsporný , (adj:)
spaceship _ kosmická loď ,
spaceships _ kosmické lodě ,
spacesuit _ skafandr , (n:) , (do vesmíru)
spacewoman _ kosmonautka , (n:)
spacey _ omámený , (adj:) , (narkotikem)
spacial _ prostorový , (adj:)
spacing _ rozestavení ,
spacing _ rozmisťování , (n:)
spacing _ rozteč , (n:)
spacing _ řádkování , (n:)
spacing _ rozestavění ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line