Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

soothe _ uchlácholit , (v:)
soothe _ uklidnit , (v:)
soothe _ ztišit , (v:)
soother _ dudlík , (n:)
soother _ utěšitel , (n:)
soother _ šidítko , (n:)
soothing _ konejšení , (n:)
soothing _ konejšivý , (adj:)
soothing _ lichocení , (n:)
soothing _ lichotivý , (adj:)
soothing _ uklidňující , (adj:)
soothing _ utišující , (adj:)
soothing _ zklidňující , (adj:)
soothing _ zmírňující , (adj:)
soothingly _ konejšivě , (adv:)
soothsay _ věštit , (v:)
soothsayer _ prorok , (n:)
soothsayer _ jasnovidec , (n:)
soothsayer _ věštec , (n:)
sootiness _ umouněnost , (n:)
sooty _ špinavý od sazí ,
sooty _ nejčernější , (adj:)
sooty _ sazovitý , (adj:)
sooty _ zuhelnatělý , (adj:)
sop _ namočit , (v:)
sop _ nasáknout , (v:)
sop _ úplatek , (n:)
Sophia _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
sophia _ žofie , (n:)
sophia _ sofie , (n:)
Sophie _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
sophism _ sofizmus , (n:)
sophist _ sofista , (n:)
sophistic _ sofistický , (adj:)
sophisticate _ vysoce kultivovaný člověk ,
sophisticated _ náročný ,
sophisticated _ rafinovaný ,
sophisticated _ propracovaný , (adj:)
sophisticated _ důmyslný , (adj:)
sophisticated equipment _ moderní vyspělé zařízení ,
sophistication _ komplikovanost , (n:)
sophistication _ sofistikovanost , (n:)
sophistry _ sofistika ,
sophistry _ klamná sofistika ,
sophistry _ záludná sofistika ,
sophomore _ posluchač 2. ročníku ,
sophomoric _ nekdo pevne (az domyslive) presvedceny, ale spatne informovany ,
soporific _ uspávací , (adj:)
soppy _ sentimentální , (adj:)
soppy _ ubrečený , (adj:)
soprano _ soprán , (n:)
SOR _ Starfire Optical Range , ([zkr.] [voj.])
sorbed substance _ sorbát , ([eko.])
sorbefacient _ absorpční , (adj:)
sorbent _ sorbent , ([eko.])
sorbet _ zmrzlina , (n:)
sorcerer _ čaroděj ,
sorcerer _ kouzelník , (n:)
sorceress _ čarodějka , (n:)
sorceress _ kouzelnice , (n:)
sorcery _ kouzelnictví , (n:)
sorcery _ magie , (n:)
sorcery _ čarodějnictví , (n:)
sordid _ nečestný , (adj:)
sordid _ špinavý , (adj:)
sordidly _ nečestně , (adv:)
sordidly _ sprostě , (adv:)
sordidness _ nečestnost , (n:)
sore _ bolavý ,
sore _ bolák , (n:)
sore _ bolestivý , (adj:)
sore _ bolest ,
sore _ rána , (n:)
sore _ zranění , (n:)
sore throat _ bolení v krku ,
sorel _ tříletý jelen ,
sorely _ těžce , (adv:)
sorely _ tvrdě , (adv:)
sorely _ vážně , (adv:)
sorely _ velice , (adv:)
soreness _ bolestivost , (n:)
Sorensen _ Sorensen , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Sorenson _ Sorenson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
sores _ boláky , (n: pl.)
sorghum _ čirok , (n:)
sorority _ dívčí spolek ,
sorption _ sorpce ,
sorrel _ šťovík , (n:)
sorrier _ žalostnější , (adj:)
sorriest _ nejzarmoucenější , (adj:)
sorriest _ nejžalostnější , (adj:)
sorriness _ ubohost , (n:)
sorrow _ smutek , (n:)
sorrow _ lítost , (n:)
sorrow _ žal , (v:)
sorrower _ truchlící , (adj:)
sorrowful _ melancholický , (adj:)
sorrowful _ žalostný , (adj:)
sorrowful _ smutný , (adj:)
sorrowful _ zarmoucený , (adj:)
sorrowfully _ smutně , (adv:)
sorrowfully _ zarmouceně , (adv:)
sorrows _ smutky , (n: pl.)
sorrows _ zármutky , (n: pl.)
sorry _ bohužel ,
sorry _ pardon ,
sorry _ promiň ,
sorry _ promiňte , , (zkráceno z: I am sorry)
sorry _ lituji ,
sorry _ litující ,
sorry _ cítící lítost ,
sorry _ ubohý , (adj:)
sorry (for) _ litovat (někoho) , (v:)
sorry - I am _ líto - je mi ,
sort _ druh ,
sort _ třídit , (v:)
sort _ roztřídit , (v:)
sort _ třídění , (n:)
sort _ uspořádat , (v:)
sort _ rozdělovat , (v:)
sort _ jakost , (n:)
sort _ odrůda , (n:)
sort _ sorta , (n:)
sort _ typ , (n:)
sort _ třída , (n:)
sort _ řád , (n:)
sort by _ třídit podle ,
sort of _ trochu ,
sort of _ jaksi , , (hovor.)
sort of _ tak nějak , , (hovor.)
sort of _ více méně , , (hovor.)
sort out _ prosít , (v:)
sort out _ vyřešit , (v:) , (problém)
sort out _ roztřídit , (v:)
sort out _ urovnat , (v:)
sort out _ vytříbit , (v:)
sort out _ vytřídit , (v:)
sort out _ zorganizovat , (v:)
sortable _ setříditelný , (adj:)
sorted _ přebraný , (adj:)
sorted _ seřazený , (adj:)
sorted _ setříděný , (adj:)
sorted _ tříděný , (adj:)
sorter _ třídič , (n:)
sortie _ výpad , (n:)
sorting _ řadí ,
sorting _ řazení , (n:)
sortition _ výběr z mnoha možností ,
sorts _ řadí ,
SOS _ signál pomoci ,
SOSO _ Same Old, Same-Old , ([zkr.])
sot _ opilec , (n:)
soteriology _ nauka o vykoupení ,
sottish _ opilecký , (adj:)
sou _ groš ,
sou _ flok , (n:)
sou wester _ námořnický klobouk ,
soubriquet _ přezdívka , (n:)
souffle _ bublanina , (n:)
sough _ vytí ,
sough _ skučet , (v:)
sought _ seek/sought/sought , (v: [neprav.])
sought _ hledal , (v:)
sought _ sháněl , (v:)
sought _ vyhledával , (v:)
sought after _ vyhledávaný , (adj:)
sought-after _ vyhledávaný , (adj:)
sought-after _ žádoucí , (adj:)
souhrada _ souhrada ,
souk _ arabské tržiště ,
soul _ duše ,
soul brother _ černý bližní ,
soul music _ druh hudby ,
soul sister _ sestra černoška , (n:)
soul-destroying _ únavný , (adj:)
soul-searching _ sebeanalýza , (n:)
soulful _ oduševnělý , (adj:)
soulfully _ oduševněle , (adv:)
soulless _ bezduchý , (adj:)
souls _ duše , (n:)
sound _ zvuk , (n:)
sound _ znít , (v:)
sound _ hlas , (n:)
sound _ platný , (adj:)
sound _ řádný , (adj:)
sound _ zdravý (přeneseně ,
sound _ nikoliv o člověku) ,
sound barrier _ zvuková bariéra , (n:)
sound development _ zdravý vývoj ,
sound effects _ zvukové efekty ,
sound film _ zvukový film ,
sound off _ remcat , (v:)
sound out _ vyslechnout , (v:)
sound track _ zvukový záznam ,
sound wave _ zvuková vlna ,
sound-film _ zvukový film ,
sound-proof _ zvukotěsný , (adj:)
sound-wave _ zvuková vlna ,
soundcheck _ zkouška zvuku ,
sounded _ zněl ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line