Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

solitaire _ pasiáns , (n:)
solitaire _ solitér , (n:)
solitariness _ osamělost , (n:)
solitary _ osamělý , (adj:)
solitary _ samotářský , (adj:)
solitary confinement _ samovazba , (n:)
solitude _ osamění ,
solitude _ samota ,
solitude _ osamělost ,
solitude _ izolovanost ,
Solly _ Solly , (n: [jmén.]) , (příjmení)
solo _ samostatně ,
solo _ sólo ,
soloist _ sólista , (n:)
soloists _ sólisté ,
Solomon _ Solomon , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Solomon Islands _ Šalamounovy Ostrovy , (n: [jmén.])
Solon _ Solon , (n: [jmén.]) , (příjmení)
solos _ sóla , (n:)
solstice _ slunovrat , (n:)
solstices _ slunovraty , (n: pl.)
solubility _ rozpustnost , (n:)
solubilize _ rozpouštět , (v:)
soluble _ rozpustný , (adj:)
solute _ rozpuštěná látka , (n:)
solute _ rozpuštěný , (adj:)
solution _ řešení , (n: [mat.])
solution _ roztok , (n: [chem.])
solution _ rozpouštění , (v: 5 5)
solution _ vyřešení , (n:)
solution _ rozřešení , (n:)
solutions _ řešení , (pl.) , (n:)
solvable _ řešitelný ,
solvation _ solvatace ,
solve _ řešit , (v: [mat.])
solve _ vyřešit , (v: [mat.])
solve _ dořešit , (v:)
solve _ luštit , (v:)
solve _ rozřešit , (v:)
solved _ vyřešený , (adj:)
solvency _ solventnost , (n:)
solvency _ platební schopnost , ([eko.])
solvent _ rozpouštědlo , (n:)
solvent _ solventní , (adj:)
solvent _ schopný placení , ([eko.])
solvents _ rozpouštědla , (n: pl.)
solver _ řešitel , (n:)
solves _ řeší ,
solving _ řešící , (adj:)
Somali _ obyvatel Somálska , (n:)
Somalia _ Somálsko , (n: [jmén.])
Somalian _ somálský , (adj: [zem.])
Somalis _ obyvatelé Somálska , (n:)
somatic _ somatický , (adj:)
somatic _ tělový , (adj:)
somatotropin _ somatotropin ,
somber _ zádumčivý ,
somber _ melancholický ,
somber _ zasmušilý ,
somber _ temný ,
somber _ chmurný ,
somber _ pochmurný ,
somber _ tmavý ,
somber _ ponurý ,
sombre _ melancholický ,
sombre _ zádumčivý ,
sombre _ tmavý ,
sombre _ ponurý ,
sombre _ zasmušilý ,
sombre _ temný ,
sombre _ chmurný ,
sombre _ pochmurný ,
sombrely _ ponuře , (adv:)
sombrely _ zasmušile , (adv:)
sombreness _ temnost , (n:)
sombrero _ sombréro ,
some _ nějaký ,
some _ některý ,
some _ několik ,
some _ trochu ,
some _ jakýsi ,
some _ jistý , (adj:)
some _ nějaké , (adj:)
some kind of _ nějaký ,
some of _ několik ,
some other time _ někdy jindy ,
some people _ leckdo ,
some sort of _ nějaký ,
some way _ někudy ,
somebody _ kdosi ,
somebody _ někdo ,
somebody of _ kohosi ,
someday _ jednoho dne ,
someday _ jednou ,
someday _ někdy ,
somehow _ nějak ,
somehow _ nějakým způsobem ,
someone _ někoho ,
someone _ kdosi ,
someone _ někdo ,
someplace _ někde ,
someplace _ někam , (n:)
Somers _ Somers , (n: [jmén.]) , (příjmení)
somersault _ salto ,
somersault _ kotrmelec , (n:)
somerset _ kotrmelec , (n:)
somerset _ přemet , (n:)
Somerville _ Somerville , (n: [jmén.]) , (příjmení)
something _ cosi ,
something _ něco ,
something else _ ještě něco ,
something unforeseen _ nepředvídanost ,
sometime _ kdysi ,
sometime _ někdy ,
sometime _ jednou ,
sometimes _ někdy ,
sometimes _ občas ,
sometimes _ časem ,
someway _ jaksi ,
someways _ nějak , (n:)
someways _ jakkoli ,
someways _ jaksi ,
somewhat _ poněkud ,
somewhat _ trochu ,
somewhat _ jaksi ,
somewhere _ kdesi ,
somewhere _ někde ,
somewhere _ někam ,
somewhere else _ jinde ,
somewhere else _ někam jinam ,
somewhere else _ někde jinde ,
somite _ somit ,
sommelier _ sklepník , (n:)
Sommerfeld _ Sommerfeld , (n: [jmén.]) , (příjmení)
somnambulism _ náměsíčnost , (n:)
somnambulist _ náměsíčník , (n:)
somnambulistic _ náměsíčný , (adj:)
somniferous _ narkotický , (adj:)
somniferous _ uspávající , (adj:)
somnolence _ ospalost , (n:)
somnolence _ spavost , (n:)
somnolent _ ospalý , (adj:)
son _ syn , (n:)
son of a bitch _ čubčí syn ,
son of a gun _ všivák , (n:)
Son of God _ Syn Boží ,
son! _ synu ,
son-in-law _ zeť ,
sonant _ znělý , (adj:)
sonar _ sonar , (n:)
sonata _ sonáta , (n:)
sonatas _ sonáty , (n: pl.)
sonatina _ malá sonáta , (n:)
sone _ jednotka hlasitosti ,
sone _ son ,
SONET _ Synchronous Optical Network , ([zkr.] [voj.])
song _ píseň ,
song _ písnička ,
song-bird _ zpěvný pták ,
songbird _ zpěvný pták ,
songbook _ zpěvník , (n:)
songs _ písně ,
songster _ písničkář , (n:)
songster _ zpěvák , (n:)
songstress _ zpěvačka , (n:)
songwriter _ autor textu písně ,
songwriter _ skladatel , (n:)
sonic _ akustický , (adj:)
sonic _ zvukový , (adj:)
sonic barrier _ zvuková bariéra , (n:)
sonic boom _ aerodynamický třesk ,
sonically _ akusticky , (adv:)
sonnet _ znělka , (n:)
sonnet _ sonet , (n:)
sonnets _ sonety , (n: pl.)
sonny _ chlapče ,
sonny _ synku ,
sonograph _ sonograf , (n:)
Sonoma _ okres v USA , (n: [jmén.])
sonority _ zvučnost ,
sonorous _ zvučný , (adj:)
sonorously _ zvučně , (adv:)
sonorousness _ hlasnost , (n:)
sons _ synové ,
sons-in-law _ zeťové ,
Sony _ značka elektroniky ,
soon _ brzo ,
soon _ brzy ,
soon _ skoro ,
soon _ záhy ,
soon _ zanedlouho ,
sooner _ dřív ,
sooner _ dříve ,
soonest _ časově nejbližší , (adj:)
soot _ saze , (n:)
sooth _ pravda , (n:)
soothe _ utišit ,
soothe _ chlácholit , (v:)
soothe _ konejšit , (v:)
soothe _ tišit , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line