Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

software _ software , (n:)
software _ měkké zboží , (n:)
software piracy _ počítačové pirátství , (n:)
softwood _ měkké dřevo ,
softwood _ jehličnan , (n:)
softy _ slaboch , (n:)
soggier _ promočenější , (adj:)
sogginess _ mokrost , (n:)
soggy _ mokrý , (adj:)
soggy _ promočený , (adj:)
soggy _ vlhký , (adj:)
SOI _ Stink On Ice , ([zkr.])
soi-disant _ samozvaný , (adj:)
soil _ půda ,
soil _ fekálie ,
soil _ zemina ,
soil _ humus ,
soil _ hnůj ,
soil _ špína ,
soil _ půdní ,
soil association _ půdní asociace , ([eko.])
soil conservation _ zachování půdy , ([eko.])
soil conservation measure _ protierozní opatření , ([eko.])
soil erosion _ eroze půdy , ([eko.])
soil filter _ půdní filtr , ([eko.])
soil fungistasis _ půdní fungistáze , ([eko.])
soil horizon _ půdní horizont , ([eko.])
soil hydromorphia _ hydromorfismus půdy , ([eko.])
soil hygroscopicity _ hygroskopicita půdy , ([eko.])
soil loss _ smyv půdy , ([eko.])
soil loss tolerance _ přípustná eroze , ([eko.])
soil mass wetness _ hmotnostní vlhkost půdy , ([eko.])
soil pollution _ znečištění půdy ,
soil profile _ půdní profil , ([eko.])
soil sterilization by total herbicide _ ošetření půdy totálním herbicidem , ([eko.])
soil swelling _ bobtnání půdy , ([eko.])
soil water balance _ bilance půdní vody , ([eko.])
soil water balance _ půdní vláhová bilance , ([eko.])
soil water deficit _ deficit půdní vody , ([eko.])
soil water isopleth _ chronoizopleta půdní vody , ([eko.])
soil wetting cause _ příčina zamokření , ([eko.])
soil-acting herbicide _ půdněaktivní herbicid , ([eko.])
soiled _ špinavý ,
soiling _ znečištění ,
soiling _ špinící , (adj:)
soilure _ poskvrnění , (n:)
soiree _ večírek ,
sojourn _ přechodný pobyt ,
sojourn _ pobyt , (v:)
sojourner _ dočasný obyvatel ,
sol _ sol , ([eko.])
sol-fa _ solmizace , (n:)
solace _ potěšit , (v:)
solace _ útěcha , (n:)
solace _ utěšit , (v:)
solar _ sluneční , (adj:)
solar activity _ sluneční aktivita , ([eko.])
solar battery _ solární baterie , (n: [tech.]) , (el.zdroj)
solar cell _ sluneční baterie ,
solar cell _ sluneční článek ,
solar cell _ solární článek ,
solar collector _ solární kolektor , ([eko.])
solar energy _ sluneční energie ,
solar flare _ sluneční erupce ,
solar furnace _ solární pec , ([eko.])
solar panel _ sluneční kolektor ,
solar radiation _ sluneční záření , ([eko.])
solar system _ sluneční soustava , (n: [astr.])
solar wind _ sluneční vítr ,
solar year _ sluneční rok ,
solar-terrestrial relations _ heliogeofyzika , ([eko.])
solarium _ solárium , (n:)
solarization _ solarizace ,
solatium _ odškodné ,
sold _ prodal , (v:)
sold _ prodával , (v:)
sold _ sell/sold/sold , (v: [neprav.])
sold _ prodán ,
sold _ prodali ,
sold _ prodaný , (adj:)
sold out _ vyprodaný , (adj:)
solder _ naletovat , (v:)
solder _ pájka , (n:)
soldering _ pájení , (n:)
soldering _ spojování , (n:)
soldering _ spoutávání , (n:)
soldering iron _ pájedlo ,
soldering iron _ páječka , (n:)
soldier _ voják ,
soldier _ vojín ,
soldierly _ vojensky , (adv:)
soldiers _ vojáci , (n: pl.)
soldiery _ vojsko , (n:)
sole _ jediný , (adj:)
sole _ chodidlo , (n:)
sole _ pata , (n:)
sole _ prostý , (adj:)
sole _ sám , (adv:)
sole _ podrážka , (n:)
sole _ výhradní , (adj:)
sole buyer _ výhradní kupující ,
sole owner _ jediný vlastník , ([eko.])
solecism _ jazyková chyba , (n:)
solecism _ prohřešek , (n:)
solecism _ solecizmus , (n:)
solely _ jenom ,
solely _ jedině , (adv:)
solely _ pouze ,
solely _ sám , (adv:)
solely _ samotný ,
solely _ toliko ,
solely _ výhradně , (adv:)
solemn _ vážný ,
solemn _ slavnostní ,
solemnify _ učinit vážným ,
solemnity _ vážnost ,
solemnize _ oslavovat , (v:)
solemnize _ slavit , (v:)
solemnize _ učinit vážným ,
solemnize _ oslavit , (v:)
solemnly _ vážně , (adv:)
solenoid _ solenoid , (n:)
solenoidal _ solenoidní , (adj:)
solfa _ solmizace , (n:)
solfatara _ solfatára , ([eko.])
solicit _ povzbudit ,
solicit _ dožadovat se , (v:)
solicit _ žádat , (v:)
solicit _ obtěžovat , , (ženu)
solicit _ svádět , , (ženu)
solicit _ dělat nemravné návrhy , , (ženě)
solicit _ lákat ,
solicit _ svádět , , (muže)
solicit _ ucházet se ,
solicit _ obtěžovat , , (muže)
solicit _ nabízet se , , (mužům)
solicit _ usilovat ,
solicit _ vyžadovat ,
solicit _ vyžádat si ,
solicit _ vyprošovat ,
solicit _ doprošovat se ,
solicitation _ vyžádání ,
solicitation _ akvizice , (n:)
solicited _ vyžadoval , (v:)
soliciting _ nabízející se ,
soliciting _ kuplířství , (n:)
solicitor _ advokát , (n:)
solicitor _ zástupce ,
solicitor _ obchodní cestující ,
solicitor _ agent ,
solicitor _ právní poradce ,
solicitors _ advokáti , (n:)
solicitous _ úzkostlivý , (adj:)
solicitous _ starostlivý , (adj:)
solicitously _ starostlivě , (adv:)
solicitously _ úzkostlivě , (adv:)
solicitude _ pečlivost , (n:)
solicitude _ starostlivost , (n:)
solid _ pevná látka , (n:)
solid _ pevný , (adj:)
solid _ solidní , (adj:)
solid _ těleso , (n: [mat.])
solid _ tuhý , (adj:)
solid _ čistý , (adj:) , (bez příměsí (zlato apod.))
solid _ spolehlivý , (adj:)
solid angle _ prostorový úhel , (n: [mat.])
solid domestic waste _ tuhý domovní odpad , ([eko.])
solid line _ plná čára , (n: [mat.])
solid radioactive waste _ tuhý radioaktivní odpad , ([eko.])
solid residential waste _ tuhý komunální odpad , ([eko.])
solid waste _ tuhý odpad , ([eko.])
solid-state _ týkající se pevných látek ,
solid-state _ v pevném stavu ,
solid-state physics _ fyzika pevných látek , (n: [fyz.])
solidarity _ solidárnost ,
solidarity _ solidarita , (n:)
solidary _ solidární ,
solidification _ konsolidace , (n:)
solidification _ tuhnutí , (n:)
solidification _ tvrdnutí , (n:)
solidified _ ztužený , (adj:)
solidified radioactive waste _ solidifikovaný radioaktivní koncentrát , ([eko.])
solidify _ upevnit , (v:)
solidify _ zpevnit , (v:)
solidify _ ztvrdnout , (v:)
solidity _ solidnost , (n:)
solidly _ pevně , (adv:)
solidly _ solidně , (adv:)
solidness _ pevnost , (n:)
solids _ tuhé látky ,
solidus _ šikmá zlomková čára , (n:)
solidus _ lomítko , (n:)
soliloquies _ monology , (n:)
soliloquize _ vést samomluvu ,
soliloquy _ samomluva , (n:)
soliloquy _ monolog , (n:)
solipsism _ solipsismus , (n:)
solipsist _ solipsista ,
solipsistic _ sobecký , (adj:)
solipsistic _ solipsistický , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line