Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

sobriety _ rozvážnost , (n:)
sobriety _ střízlivost , (n:)
sobriquet _ přezdívka , (n:)
sobs _ vzlykot ,
SOC _ Special Operations Command , ([zkr.] [voj.])
soccer _ kopaná , (n: [amer.])
soccer _ fotbal , (n: [amer.])
soccer _ fotbalový , (adj:)
sociability _ družnost , (n:)
sociable _ pospolitý , (adj:)
sociable _ přátelský , (adj:)
sociable _ společenský , (adj:)
sociably _ družně , (adv:)
social _ sociální ,
social _ společenský ,
social _ přátelský , (adj:)
social _ družný , (adj:)
social benefits _ společenské přínosy , ([eko.])
social benefits _ sociální dávky ,
social consumption theory _ teorie sociální spotřeby , ([eko.])
social cost _ společenské náklady ,
social damage _ sociální škoda , ([eko.])
Social Darwinism. _ společenský darwinismus , ([eko.])
social efficiency _ společenská efektivnost , ([eko.])
social overhead capital _ společenský režijní kapitál , ([eko.])
Social Prigoginism. _ společenská ješitnost , ([eko.])
social product _ společenský produkt , ([eko.])
social regulation _ společenská regulace , ([eko.])
social releaser stimulus _ sociálně iniciující stimul , ([eko.])
social science _ společenská věda , (n:)
social security _ sociální zabezpečení ,
social security _ sociální ochrana , ([eko.])
social security contribution _ příspěvek na sociální zabezpečení , ([eko.])
social service _ organizovaná pečovatelská služba ,
social services _ sociální péče ,
social studies _ sociologické studium ,
social system _ společenský systém , ([eko.])
social time preference rate _ míra společenské preference času , ([eko.])
social welfare function _ funkce sociálního blahobytu , ([eko.])
social work _ sociální péče ,
social worker _ sociální pracovník ,
social-economic landscape function _ sociálně-ekonomická funkce krajiny , ([eko.])
socialisation _ socializace , (n:)
socialise _ znárodnit , (v:)
socialising _ zespolečenšťování , (n:)
socialism _ socialismus ,
socialism _ socializmus , (n:)
socialist _ socialistický ,
socialist _ socialista ,
socialistic _ socialistický , (adj:)
socialists _ socialisté ,
socialite _ prominent , (n:)
sociality _ společenskost , (n:)
socialization _ socializace , (n:)
socialize _ zespolečenštit ,
socialize _ zestátnit , (v:)
socially _ sociálně , (adv:)
socially constructed ignorance _ společensky vzniklá neinformovanost , ([eko.])
socially optimum level of output _ společensky optimální úroveň výstupu , ([eko.])
societal _ společenský , (adj:)
societies _ společnosti , (n:)
society _ společnost ,
society _ společenství ,
society _ sdružení ,
society _ spolek , (n:)
society _ kolektiv ,
society _ družstvo , (n:)
socio-economic _ sociálně ekonomický ,
socio-economic _ sociálně-ekonomický , ([eko.])
socio-political _ sociopolitický , (adj:)
sociobiology _ sociobiologie , (n:)
sociocultural _ sociokulturní , (adj:)
socioeconomic _ socioekonomický , (adj:)
socioeconomic _ společenskoekonomický , (adj:)
sociolinguistic _ sociolingvistický , (adj:)
sociological _ sociologický , (adj:)
sociologically _ sociologicky , (adv:)
sociologist _ sociolog ,
sociology _ sociologie , (n:)
sociopath _ sociopat , (n:)
sociopathic _ sociopatický , (adj:)
sociopolitical _ sociopolitický , (adj:)
sock _ ponožka , (n:)
sock _ herda , (n:)
sock _ praštit , (v:)
sock _ úder , (n:)
socket _ zásuvka , (n:) , (elektrická)
socket _ zdířka ,
socket _ objímka ,
socket _ lůžko ,
socket _ jamka ,
socket _ nátrubek , (n:)
socket _ zástrčka ,
sockets _ sokety , (n: pl.)
socks _ ponožky ,
socle _ podnož ,
socle _ podezdívka , (n:)
Socratic _ týkající se Sokrata , (n:)
sod _ drn , (n:)
sod _ blbec , (n:)
sod off _ odprejskni ,
soda _ soda , (n:)
soda _ sodovka , (n:)
soda cracker _ sušenka , (n:)
soda pop _ sodovka , (n:)
soda water _ soda ,
soda water _ sodovka , (n:)
sodden _ nasáklý , (adj:)
sodden _ promočený , (adj:)
sodding _ zatracený , (adj:)
sodding _ proklatý , (adj:)
sodium _ sodík , (n:)
sodium carbonate _ uhličitan sodný ,
sodium chloride _ sůl , (n:) , (kuchyňská)
sodium hydroxide _ hydroxid sodný ,
sodium nitrate _ dusičnan sodný ,
sodomise _ dopouštět se sodomie ,
sodomite _ sodomita , (n:)
sodomy _ anální sex ,
sodomy _ sex se zvířaty ,
sodomy _ sodomie , (n:)
sods _ teploušové ,
sods _ drny , (n: pl.)
sods _ hlupáci , (n: pl.)
soever _ jakkoli ,
soever _ libovolně ,
SOF _ Special Operations Forces , ([zkr.] [voj.])
sofa _ pohovka , (n:)
sofa _ kanape ,
sofa _ sofa ,
sofa _ lenoška ,
sofa _ gauč ,
sofar _ sofar , (n:)
sofas _ pohovky , (n: pl.)
soffit _ líc podhledu ,
soffit _ spodní plocha klenby ,
soffit _ vnitřní líc např. klenby ,
soffit _ podhled , (n:)
Sofia _ Sofie , ([zem.] n:)
Sofia _ Sofia , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Sofia _ hl.m. - Bulharsko , (n: [jmén.])
soft _ poddajný , (adj:)
soft _ pozvolný , (adj:)
soft _ jemný ,
soft _ měkký ,
soft _ slabý ,
soft _ mírný , (adj:)
soft _ vláčný , (adj:)
soft _ něžný , (adj:)
soft _ nezpevněný , (adj:)
soft _ hebký , (adj:)
soft _ programový , (adj:)
soft _ zženštilý , (adj:)
soft _ měknout , (v:)
soft budget _ měkký rozpočet , ([eko.])
soft coal _ hnědé uhlí ,
soft commodities _ měkké zboží , ([eko.])
soft currency _ měkká měna , (n:)
soft drink _ limonáda ,
soft drink _ nealkoholický nápoj ,
soft landing _ měkké přistání ,
soft loans _ měkké půjčky , ([eko.])
soft market _ měkký trh ,
soft market _ mírný trh ,
soft market _ poddajný trh ,
soft palate _ měkké patro ,
soft pedal _ levý pedál klavíru ,
soft pedal _ ztlumit , (v:)
soft sell _ mírná reklama , (n:)
soft sell _ měkký prodej , ([eko.])
soft sheep´s milk cheese _ brynza ,
soft soap _ lichocení , (n:)
soft soap _ lichotit , (v:)
soft state _ umírněný stát , ([eko.])
soft-boiled _ uvařený na měkko ,
soft-energy path _ soft-energy strategie , ([eko.])
soft-pedal _ ztlumit , (v:)
soft-soap _ lichotit , (v:)
soft-spoken _ mluvící jemným hlasem ,
softball _ softbal , (n:)
softbound _ v měkké vazbě ,
soften _ obměkčit , (v:)
soften _ změkčit , (v:)
soften _ změknout , (v:)
soften up _ změkčit se , (v:)
soften up _ zvláčnit , (v:)
softened _ nakypřený , (adj:)
softened _ změkčený , (adj:)
softener _ změkčovač ,
softening _ změkčování , (n:)
softer _ měkčí ,
softest _ nejměkčí ,
softie _ sentimentální osoba , (n:)
softish _ zženštilý , (adj:)
softly _ měkce , (adv:)
softly _ jemně , (adv:)
softly _ zlehka , (adv:)
softly-softly _ nenásilně , (adv:)
softness _ hebkost , (n:)
softness _ měkkost , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line