Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

sample preservation _ konzervace vzorku (vody) , ([eko.])
sample room _ vzorkovna , (n:)
sampled _ vzorkovaný , (adj:)
sampler _ vzorkař , (n:)
sampler _ vzorkovač , (n:)
sampler _ vzorkovač (vody) , ([eko.])
samplers _ vzorkovače ,
samples _ ukázky , (n: pl.)
samples _ vzorky , (n: pl.)
sampling _ vzorkování , (n:)
sampling _ odběr vzorku (vody) , ([eko.])
sampling _ vzorkování (vody) , ([eko.])
sampling _ vzorkovací , (adj:)
sampling _ vzorkující , (adj:)
sampling frequency _ vzorkovací frekvence , (n: [fyz.] [it.])
sampling rate _ vzorkovací kmitočet ,
sampling rate _ vzorkovací frekvence ,
Sampson _ Sampson , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Samson _ Samson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Samuel _ Samuel , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Samuels _ Samuels , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Samuelson _ Samuelson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
samurai _ samuraj , (n:)
San _ San , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Mali)
San Antonio _ město - Paraguay , (n: [jmén.])
San Antonio _ město - Severní Mariánské Ostrovy , (n: [jmén.])
San Antonio _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
San Bernadino _ město v Kalifornii ,
San Diego _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
San Franciscan _ obyvatel San Francisca , (n:)
San Francisco _ město - Kostarika , (n: [jmén.])
San Francisco _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
San Francisco Bay _ Sanfranciský přístav ,
San Francisco Bay _ sanfranciský záliv , (n: [zem.])
San Jose _ hl.m. - Kostarika , (n: [jmén.])
San Juan _ město - Argentina , (n: [jmén.])
San Juan _ město - Kostarika , (n: [jmén.])
San Juan _ město - Portoriko , (n: [jmén.])
San Juan _ město - Trinidad a Tobago , (n: [jmén.])
San Marino _ San Marino , (n: [jmén.])
San Marino _ hl.m. - San Marino , (n: [jmén.])
San Salvador _ hl.m. - El Salvador , (n: [jmén.])
Sana _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Sana _ hl.m. - Jemen , (n: [jmén.])
Sanaa _ hlavní město Jemenu ,
sanative _ léčivý , (adj:)
sanative _ hojivý , (adj:)
sanatoria _ sanatoria , (n:)
sanatoria _ ozdravovny , (n:)
sanatorium _ léčebna ,
sanatorium _ ozdravovna , (n:)
sanatorium _ sanatorium , (n:)
Sanborn _ Sanborn , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Sanchez _ Sanchez , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Sancho _ Sancho , (n: [jmén.]) , (příjmení)
sancta _ svatyně ,
sanctification _ posvěcení , (n:)
sanctify _ posvětit , (v:)
sanctimonious _ pobožnůstkářský , (adj:)
sanctimonious _ pokrytecký , (adj:)
sanctimony _ pobožnůstkářství , (n:)
sanction _ sankce , (n:)
sanctioned _ sankcionovaný , (adj:)
sanctioning _ sankcionování , (n:)
sanctions _ sankce , (pl.)
sanctity _ posvátnost , (n:)
sanctuary _ útočiště , (n:)
sanctuary _ azyl , (n:)
sanctuary _ svatyně , (n:)
sanctuary _ svatostánek , (n:)
sanctuary _ sanktuarium ,
sanctum _ svatyně , (n:)
sand _ písek ,
sand bar _ písková lavice ,
sand dune _ duna , (n:)
sand dune _ písečná duna , ([eko.])
sand filter _ pískový filtr , ([eko.])
sand trap _ pohyblivé písky ,
sand trap _ lapák písku , ([eko.])
sandal _ sandál ,
sandals _ sandály , (n: pl.)
sandalwood _ santal , (n:)
sandbag _ pytel písku ,
sandbank _ písčina , (n:)
sandblast _ pískovač , (n:)
sandblaster _ pískovací zařízení , (n:)
sandbox _ zabezpečené prostředí pro běh poč. aplikací , ([it.]) , (Používáno zejména v souvislosti s progr. jazykem Java.)
sandbox _ pískoviště , (n:)
Sandburg _ Sandburg , (n: [jmén.]) , (příjmení)
sandcastle _ hrad z písku ,
sanded _ pískovaný , (adj:)
sander _ bruska , (n:)
Sanders _ Sanders , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Sanderson _ Sanderson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
sandglass _ přesýpací hodiny ,
sandgrouse _ stepokur , (n:)
sandier _ písečnější , (adj:)
sandiest _ nejpísečnější , (adj:)
sandiness _ písčitost , (n:)
sandman _ druh pohádkové bytosti ,
sandpaper _ brusný papír ,
sandpiper _ druh pobřežního ptáka , (n:)
sandpit _ pískoviště ,
Sandra _ Sandra , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
sands _ písky , (n: pl.)
sandstone _ pískovec , (n: [geol.])
sandstorm _ písečná bouře , (n:)
Sandusky _ Sandusky , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
sandwich _ sendvič , (n:)
sandwich _ obložený chlebíček ,
sandwich board _ skládaná deska , (n:)
sandwiches _ cpe ,
sandwiches _ sendviče ,
sandy _ písečný , (adj:)
sane _ rozumný , (adj:)
sane _ duševně zdravý ,
sanely _ rozumně , (adv:)
saner _ více rozumný ,
saner _ logičtější , (adj:)
sanest _ nejrozumnější , (adj:)
Sanford _ Sanford , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
sang _ sing/sang/sung , (v: [neprav.])
sang _ zpíval , (v:)
sang-froid _ chladnokrevnost , (n:) , (z francouzštiny)
sang-froid _ chladnokrevný , (adj:) , (z francouzštiny)
sangfroid _ chladnokrevnost , (n:) , (z francouzštiny)
sangfroid _ chladnokrevný , (adj:) , (z francouzštiny)
sangria _ sangria , (n:)
sanguinary _ krvavý , (adj:)
sanguinary _ krvelačný , (adj:)
sanguinary _ krvežíznivý , (adj:)
sanguine _ optimistický ,
sanguineous _ horkokrevný , (adj:)
sanicle _ žindava ,
sanitaria _ ozdravovna , (n:)
sanitaria _ ozdravovny , (n:)
sanitarian _ hygienik , (n:)
sanitariness _ zdravost , (n:)
sanitarium _ sanatorium , (n:)
sanitary _ sanitární , (adj:)
sanitary _ zdravotnický , (adj:)
sanitary _ hygienický , (adj:)
sanitary _ sanitní ,
sanitary damage _ zdravotní škoda , ([eko.])
sanitary napkin _ menstruační vložka , (n:)
sanitary protection zone _ pásmo hygienické ochrany , ([eko.])
sanitary protection zone _ PHO pásmo hygienické ochrany , ([eko.])
sanitary towel _ vložka ,
sanitation _ asanace , (n:)
sanitation _ hygiena , (n:)
sanitation _ ozdravění , (n:)
sanitation _ sanace , (n:)
sanitise _ vylepšit , (v:)
sanitised _ vylepšený , (adj:)
sanitize _ dezinfikovat ,
sanitize _ vylepšit , (v:)
sanitized _ dezinfikovaný , (adj:)
sanity _ rozumnost , (n:)
sanity _ duševní zdraví ,
sanity _ rozvážnost , (n:)
sanity _ zdravý rozum ,
sanity _ logičnost , (n:)
sanity _ příčetnost , (n:)
sanity _ rozum , (n:)
sank _ sink/sank/sunk , (v: [neprav.])
sank _ klesal , (v:)
sank _ potopený , (adj:)
sank _ potopil , (v:)
sans _ bez , (prep:) , (z fr. (sans serif - písmo bez patek))
sans serif _ bez patek ,
sanserif _ bezpatkové písmo ,
Sanskrit _ sanskrt , (n:) , (starý indický jazyk)
Santa _ Santa , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Santa _ Mikuláš , (n: [slang.]) , (postava nosící dárky)
Santa Ana _ město - El Salvador , (n: [jmén.])
Santa Ana _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
Santa Barbara _ město v USA , (n:)
Santa Claus _ Děda Mráz , (n:)
Santa Claus _ Mikuláš , (n:)
Santa Fe _ hl.m. - New Mexico v USA , (n: [jmén.])
Santa Klaus _ Děda Mráz , (n:)
Santa Klaus _ Mikuláš , (n:)
Santa Rosa _ město - Argentina , (n: [jmén.])
Santa Rosa _ město - Filipíny , (n: [jmén.])
Santa Rosa _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
Santiago _ Santiago , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Santiago _ hl.m. - Chile , (n: [jmén.])
Santo _ Santo , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Santo Domingo _ hl.m. - Dominikánská Republika , (n: [jmén.])
Sao _ Sao , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Sao Paulo _ město v Brazílii ,
Sao Tome _ hl.m. - Ostrov Svatého Tomáše , (n: [jmén.])
sap _ míza , (n:)
sap _ elán , (n:)
SAPFU _ Surpassing All Previous F--- Ups , ([zkr.])
sapid _ lahodný , (adj:)
sapid _ chutný , (adj:)
sapidity _ chutnost , (n:)
sapience _ moudrost , (n:)
sapient _ plný moudrosti ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line