Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

smell _ puch , (n:)
smell _ páchnout , (v:)
smell _ přivonět , (v:)
smell _ přičichnout , (v:)
smell _ smrad , (n:)
smell _ smrdět , (v:)
smell _ ucítit , (v:)
smell _ vonět , (v:)
smell _ větřit , (v:)
smell _ zapáchat , (v:)
smell _ zvětřit , (v:)
smell _ čenichat , (v:)
smell _ čich , (n:)
smell _ cítit ,
smell good _ vonět , (v:)
smell out _ vyčenichat , (v:)
smell sweet _ vonět , (v:)
smellable _ cítitelný , (adj:)
smelled _ zapáchal , (v:)
smeller _ frňák , (n:)
smelliness _ puch , (n:)
smelling _ zapáchající , (adj:)
smelling salts _ čichací sůl ,
smells _ páchne ,
smelly _ páchnoucí , (adj:)
smelt _ páchl , (v:)
smelt _ tavba , (n:)
smelt _ tavenina , (n:)
smelt _ tavit , (v:)
smelt _ vytavovat , (v:)
smelt house _ huť ,
smelter _ pec ,
smeltery _ huť ,
smelting _ natavování , (n:)
smelting _ tavící , (adj:)
smelting plant _ huť ,
smelting works _ huť ,
Smetana _ Bedřich Smetana (1824-1884) , (n: [jmén.]) , (český skladatel)
smew _ potápka , (n:)
smidgen _ trocha , (n:)
smidgeon _ smítko , (n:)
smidgin _ troška , (n:)
smilax _ přestup , (n:)
smile _ usmát se ,
smile _ úsměv , (n:)
smile _ usmívat se ,
smiled _ usmál , (v:)
smiler _ hovorově obličej ,
smiles _ úsměvy , (n: pl.)
smiles _ usmívá , (v:)
smiles _ usmívá se ,
smiley _ chechták , (n:) , (počeštěný výraz pro smajlík)
smiling _ smějící , (adj:)
smiling _ usmívající se ,
smiling _ smějící se ,
smiling _ usměvavý , (adj:)
smiling _ usmívající , (adj:)
smilingly _ usměvavě , (adv:)
smirch _ očernit , (v:)
smirch _ zneuctít , (v:)
smirk _ úšklebek , (n:)
smit _ udeřený , (adj:)
smit _ sražen ,
smit _ udeřen ,
smit _ uhodil , (v:)
smite _ smite/smote/smitten , (v: [neprav.])
smite _ úder , (n:)
smite _ udeřit , (v:)
Smith _ anglické příjmení ,
smith _ kovář , (n:)
smith _ kovat , (v:)
smithereens _ padrť ,
smithereens _ cimprcampr , (n:)
smithereens _ kousky , (n: pl.)
smithery _ kovárna , (n:)
smiths _ kováři , (n:)
Smithson _ Smithson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
smithy _ kovárna , (n:)
smitten _ smite/smote/smitten , (v: [neprav.])
smitten _ ohromený , (adj:)
smitten _ udeřený , (adj:)
SMMWO _ Shut My Mouth Wide Open , ([zkr.])
SMO _ Serious Mode On , ([zkr.])
smock _ pracovní plášť ,
smock _ halena , (n:)
SMOF _ Secret Master(s) Of Fandom , ([zkr.])
SMOFF _ Serious Mode OFF , ([zkr.])
smog _ smog , (n:)
smokable _ uditelný , (adj:)
smoke _ kouř ,
smoke _ kouřit ,
smoke _ vykouřit ,
smoke _ čmoud , (n:)
smoke _ dýmat , (v:)
smoke _ dým , (n:)
smoke _ udit , (v:)
smoke alarm _ signalizace kouře ,
smoke detector _ hlásič požáru ,
smoke screen _ kouřová clona , (n:)
smoke shell _ dýmovnice , (n:)
smoke test _ zahořování , (n:)
smoke-filled _ zakouřený ,
smoked _ uzený ,
smoked meat _ uzené ,
smoked meat _ uzené maso ,
smoked meats _ uzeniny ,
smokehouse _ udírna , (n:)
smokeless _ bez kouře ,
smokeless _ bezdýmný , (adj:)
smokeless _ bezkouřový , (adj:)
smoker _ kuřák ,
smokers _ kuřáci , (n: pl.)
smokescreen _ kouřová clona ,
smokestack _ tovární komín ,
smokestack _ komín , (n:)
smokestack industries _ komínová odvětví , ([eko.])
smokier _ zakouřenější , (adj:)
smokiness _ kouřivost , (n:)
smoking _ kouření ,
smoking _ uzení , (n:)
smoky _ zakouřený ,
smolder _ doutnat , (v:) , (i přeneseně - např. hněvem)
smolder _ čadit , (v:)
smooch _ muckat se , (v.)
smooch _ polibek , (n:)
smooching _ líbání , (v:)
smooth _ hladký , (adj: [mat.])
smooth _ rovný ,
smooth _ hladit , (v:)
smooth _ vyhladit , (v:)
smooth muscle _ hladký sval ,
smooth out _ uhladit , (v:)
smooth out _ urovnat , (v:)
smooth out _ vyhladit , (v:)
smooth over _ urovnat , (v:)
smooth-faced _ oholený , (adj:)
smoothbore _ hladká hlaveň ,
smoothed _ vyhlazený , (adj:)
smoothen _ hladit , (v:)
smoother _ hladší , (adj:)
smoothest _ nejhladší , (adj:)
smoothie _ lichotník , (n:)
smoothing _ hlazení , (n:)
smoothing _ vyhlazování , (n:)
smoothing process _ hlazení , (n:)
smoothly _ hladce ,
smoothly _ klidně , (adv:)
smoothness _ hladkost , , (testování papíru)
SMOP _ Small Matter Of Programming , ([zkr.])
smote _ smite/smote/smitten , (v: [neprav.])
smote _ udeřil , (v:)
smote _ uhodil , (v:)
smother _ uhasit , (v:)
smoulder _ doutnat , (v:)
smouldering _ doutnání , (n:)
SMTP _ Simple Mail Transfer Protocol , ([zkr.])
Smucker _ Smucker , (n: [jmén.]) , (příjmení)
smudge _ skvrna , (n:)
smudge _ šmouha , (n:)
smudge _ rozmazat , (v:)
smudged _ rozmazaný , (adj:)
smudged _ zamazaný , (adj:)
smudging _ rozmazávání , (n:)
smudgy _ neostrý , (adj:)
smudgy _ nezřetelný , (adj:)
smudgy _ ušpiněný , (adj:)
smug _ arogantní , (adj:)
smug _ domýšlivý , (adj:)
smug _ nafoukaný , (adj:)
smug _ samolibý , (adj:)
smuggle _ pašovat , (v:)
smuggled _ pašovaný , (adj:)
smuggler _ pašerák , (n:)
smuggler _ pašerácká loď , (n:)
smugglers _ pašeráci , (n: pl.)
smuggling _ pašování , (n:)
smuggling _ pašeráctví , (n:)
smugly _ arogantně , (adv:)
smugly _ domýšlivě , (adv:)
smugly _ nafoukaně , (adv:)
smugly _ samolibě , (adv:)
smugness _ nafoukanost , (n:)
smurf _ hlen , (n) , (vulg.)
smut _ prasečinka ,
smut _ pornografie , (n:)
smut _ obscénnost , (n:)
smut _ oplzlost , (n:)
smut _ prasečina , (n:)
smut _ sprosťárna , (n:)
smut _ saze , (n:)
smut _ choroba rostlin , (n: [bot.])
smuttiness _ černost , (n:)
smutty _ sprostý , (adj:)
Smyrna _ Smyrna , ([zem.] n:)
Smythe _ Smythe , (n: [jmén.]) , (příjmení)
SNAC _ Sitting Naked At Computer , ([zkr.])
snacht at _ hrábnout , (v:)
snack _ zákusek ,
snack _ svačina , (n:)
snack _ přesnídávka ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line