Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

sliver _ rozkrájet , (v:)
sliver _ drobek ,
sliver _ zbytek ,
slivovitz _ slivovice ,
SLJ _ S---ty Little Job , ([zkr.])
SLJO _ S---ty Little Job Officer , ([zkr.])
Sloan _ Sloan , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Sloane _ Sloane , (n: [jmén.]) , (příjmení)
slob _ flákač , (n:)
slobber _ poslintat , (v:)
slobbery _ slintavý , (adj:)
slobbery _ uslintaný , (adj:)
slobs _ lenoši ,
Slocum _ Slocum , (n: [jmén.]) , (příjmení)
sloe _ trnka , (n:)
sloe gin _ trnkový likér ,
sloe-eyed _ šikmooký , (adj:)
slog _ dřina , (n:)
slog _ dřít se , (v:)
slogan _ heslo ,
slogans _ slogany , (n: pl.)
slone _ tahnout se osamocene , (verb) , (portmanteau- slow + lone)
sloop _ druh lodi ,
slop _ pomyje ,
slop _ chrstnout , (v:)
slop _ pokecat , (v:)
slope _ svah ,
slope _ stráň ,
slope _ sklon , (n:)
slope factor _ faktor směrnice , ([eko.])
slopes _ stráně ,
slopes _ svahy , (n: pl.)
sloping _ klesající , (adj:)
sloping _ nakloněný , (adj:)
sloping _ skloněný , (adj:)
sloping _ svislý , (adj:)
sloping _ šikmý , (adj:)
sloppier _ nedbalejší , (adj:)
sloppily _ nedbale , (adv:)
sloppiness _ nedbalost , (n:)
sloppy _ nepořádný , (adj:)
sloppy _ lajdácký , (adj:)
Sloppy Joe _ žemle, naplněná nebo přikrytá mletým masem, vařeným v kořeněné rajčatové omáčce , (n:)
slops _ pomyje ,
slops _ břečka , (n:)
slops _ špína , (n:)
slosh _ cákat , (v:)
sloshed _ opilý , (adj:)
slot _ štěrbina , (n:)
slot _ slot na křídle letadla , (n: [let.])
slot _ vybrání , (n: [tech.])
slot _ divadelní propadlo , (n:)
slot _ dělat štěrbinu , (v:)
slot _ drážka , (n:)
slot _ mezera , (n:)
slot _ otvor , (n:)
slot _ pozice , (n:)
slot _ volné místo ,
slot _ zdířka , (n:)
slot _ škvíra , (n:)
slot _ žlábek ,
slot _ úsek , (n:)
slot machine _ prodejní automat na mince , (n:)
slot machine _ hrací automat na mince , (n:)
sloth _ lenochod , (n:)
sloth _ lenost , (n:)
slothful _ líný , (adj:)
slothfulness _ lenost , (n:)
slots _ otvory , (n: pl.)
slots _ štěrbiny , (n: pl.)
slots _ výřezy , (n: pl.)
slots _ zářezy , (n: pl.)
slots _ zástrčky , (n: pl.)
slots _ žlábky , (n: pl.)
slotted _ drážkovaný ,
slotted _ rýhovaný ,
slotted _ štěrbinový ,
slotted drain _ štěrbinový drén , ([eko.])
slotted drainage _ štěrbinová drenáž , ([eko.])
slotting _ drážkování , (n:)
slotting _ obrážení , (n:)
slouch _ hrbení se ,
slouch _ bloumat , (v:)
slouch _ hrbit , (v:)
slouch _ nahrbení , (n:)
slouch _ shrbení , (n:)
slough _ močál , (n:)
slough _ odlupovat , (v:)
sloughed _ nekrotický , (adj:) , (lékařská terminologie)
sloughing _ rozpouštění rozpouštědly ,
sloughing _ svlékání hadí kůže ,
sloughy _ bažinatý , (adj:)
Slovak _ slovenský , (adj:)
Slovak _ slovensky , (adv:)
Slovak _ Slovak , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Slovak _ slovenština ,
Slovak language _ slovenština ,
Slovak Ore Mountains _ Slovenské rudohoří , ([zem.] n:)
Slovak woman _ Slovenka ,
Slovakia _ Slovensko , ([zem.] n:)
Slovakian _ Slovák , (n:)
Slovakian _ Slovenka , (n:)
Slovakian _ slovenský , (adj:)
Slovakian _ slovenština , (n:)
sloven _ coura , (n:)
sloven _ šmudla , (n:)
sloven _ špindíra , (n:)
Slovenia _ Slovinsko , ([zem.] n:)
Slovenian _ slovinština , (n:)
slovenliness _ neupravenost , (n:)
slovenliness _ povrchnost , (n:)
slovenly _ lajdácky , (adv:)
slovenly _ ledabyle , (adv:)
slovenly _ nedbale , (adv:)
slovenly _ nedbalý , (adj:)
slovenly _ neupravený , (adj:)
slovenly _ zanedbaný , (adj:)
slow _ pomalý , (adj:)
slow _ vleklý , (adj:)
slow _ rozvážný , (adj:)
slow _ loudavý , (adj:)
slow _ lenivý , (adj:)
slow _ pozvolný , (adj:)
slow _ zdlouhavý , (adj:)
slow _ pomalu ,
slow _ pozvolna ,
slow _ zvolna ,
slow down _ zpomalit ,
slow motion _ pomalý pohyb ,
slow motion _ zpomalený záběr ,
slow payers _ pomalí plátci , ([eko.])
slow stirring _ pomalé míchání , ([eko.])
slow-motion _ zpomalený záběr ,
slow-witted _ nechápavý , (adj:)
slowcoach _ loudal , (v:)
slowdown _ zpomalení , (n:)
slowed _ zpomalený , (adj:)
slower _ pomaleji , (adv:)
slowest _ nejpomalejší , (adj:)
slowing _ zpomalující , (adj:)
slowish _ spíše pomalý ,
slowly _ pomalu ,
slowness _ pomalost , (n:)
slowpoke _ loudal , (v:)
slows _ zpomaluje , (v:)
SLR _ zvyšování hladiny moře , ([eko.])
sludge _ kal , (v:)
sludge _ bahno , (n:)
sludge blanket clarification _ čiření ve vločkovém mraku , ([eko.])
sludge blanket clarification _ čiření ve vznosu (vodárenství) , ([eko.])
sludge box _ kalojem , ([eko.])
sludge bulk concentration _ objemová koncentrace kalu , ([eko.])
sludge concentration _ koncentrace kalu , ([eko.])
sludge digestion _ vyhnívání kalu , ([eko.])
sludge drying bed _ kalové pole , ([eko.])
sludge filter press _ kalolis , ([eko.])
sludge lagoon _ kalová laguna , ([eko.])
sludge mass concentration _ hmotnostní koncentrace kalu , ([eko.])
sludge reservoir _ kalová nádrž , ([eko.])
sludge stabilization _ stabilizace kalu , ([eko.])
sludge treatment and disposal _ kalové hospodářství , ([eko.])
sludge water _ kalová voda , ([eko.])
sludge-storage space _ kalový prostor , ([eko.])
sludgy _ bahnitý , (adj:)
slug _ brok , (n:)
slug _ slimák , (n:)
slug _ udeřit , (v:)
sluggard _ lenoch , (n:)
sluggish _ líný , (adj:)
sluggish _ stagnující , (adj:)
sluggishly _ líně , (adv:)
sluggishly _ zdlouhavě , (adv:)
sluggishness _ loudavost , (n:)
sluggishness _ lenivost , (n:)
sluggishness _ netečnost , (n:)
slugs _ broky , (n: pl.)
slugs _ kulky , (n: pl.)
slugs _ slimáci , (n: pl.)
sluice _ zdymadlo ,
sluice _ propust , (n:)
sluiced _ vypustil stavidlem ,
sluicing _ naplavování , (n:)
slum _ chudinská čtvrť ,
slum _ slum , (n:)
slumber _ dřímota , (n:)
slumber _ podřimovat , (v:)
slumber _ spánek , (n:)
slumber _ dřímat , (v:)
slumberer _ dřímal , (v:)
slumbrous _ ospalý , (adj:)
slump _ poklesnout , (v:)
slump _ propad , (n:)
slump _ propadnout , (v:)
slump _ propadnutí , (n:)
slump _ sesutí , (n:)
slump _ propadnout, poklesnout v ceně , ([eko.])
slump _ krize ,
slump _ deprese , (n:)
slumped _ skrčený ,
slumping _ sesutí ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line