Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

situation _ umístění ,
situation _ pozice ,
situation _ poměry ,
situation _ okolnosti ,
situation _ místo , (n:)
situation _ poloha , (n:)
situation _ zaměstnání , (n:)
situational _ situační , (adj:)
situationally _ situačně , (adv:)
situationist _ situacionista , (n:)
situations _ situace , (n:)
Siva _ Siva , (n: [jmén.]) , (příjmení)
six _ šestka , (n:)
six _ šest , (n:)
six hundred _ šest set ,
six hundredth _ šestistý ,
six pairs of _ šestery ,
six sets of _ šestery ,
six-pack _ balení šesti kusů ,
six-shooter _ šestiranný revolver ,
sixes _ šestky , (n: pl.)
sixfold _ šestinásobný , (adj:)
sixpence _ šestipence , (n:)
sixpence _ šest pencí , (adj:)
sixpenny _ bezcenný , (adj:)
sixpenny _ stojící šest pencí , (adj:)
sixteen _ šestnáct ,
sixteenth _ šestnáctý ,
sixth _ šestý ,
sixth _ sexta , (n:)
sixth sense _ šestý smysl ,
sixth-former _ dítě jdoucí do první třídy ,
sixthly _ za šesté ,
sixties _ šedesátá léta , (n:)
sixtieth _ šedesátý ,
sixty _ šedesát ,
sixty-eight _ šedesát osm ,
sixty-fifth _ šedesátý pátý , (adj:)
sixty-five _ šedesát pět ,
sixty-four _ šedesát čtyři ,
sixty-fourth _ šedesátý čtvrtý ,
sixty-fourth note _ šedesátá čtvrtá poznámka , (n:)
sixty-nine _ orální sex , (n:) , (simultánní orální sex prováděný dvěma osobami)
sixty-nine _ šedesát devět ,
sixty-nine _ vzájemně provozovat orální sex , (v:)
sixty-one _ šedesát jedna ,
sixty-second _ šedesátý druhý ,
sixty-seven _ šedesát sedm ,
sixty-six _ šedesát šest ,
sixty-three _ šedesát tři ,
sixty-two _ šedesát dva , (n:)
sizable _ velký , (adj:)
sizable _ značný , (adj:)
size _ číslo ,
size _ velikost , (n:)
size _ vzrůst ,
size _ dimenzovat , (v:)
size _ rozměr , (n:)
size _ klížidlo ,
size _ lepidlo ,
size _ velikostní ,
size _ dimenze , (n:)
size _ formát , (n:)
size _ klih , (n:)
size _ klížit , (v:)
size _ vyměřit , (v:)
size down _ uspořádat sestupně podle velikosti , (v:)
size up _ odhadnout , (v:)
size up _ hodnotit , (v:)
size up _ vytvořit si názor , (v:)
size up _ ujasnit si , (v:)
sizeable _ velký , (adj:)
sizeable _ značný , (adj:)
sized _ tříděný , (adj:)
sized _ mající určitou velikost , (n:)
sizes _ rozměry , (n: pl.)
sizes _ velikosti , (n:)
sizing _ dimenzování , (n:)
sizing _ kalibrování , (n:)
sizy _ klihovitý , (adj:)
sizzle _ prskat při smažení , (n:)
sizzle _ syčet , (v:)
sizzle _ sykot , (n:)
sizzle _ zasyčet , (v:)
sizzling _ prskající , (adj:)
sizzling _ syčení , (n:)
sizzling _ žhnoucí , (adj:)
SJF _ Single Jewish Female , ([zkr.])
SJM _ Single Jewish Male , ([zkr.])
ska _ druh jamajské hudby ,
skank ho _ coura , (n: [female] [slang.]) , (horší než skank, ale ne tak hrubé jako slut)
skate _ brusle , (n:)
skate _ bruslit , (v:)
skate _ zabruslit si ,
skateboard _ skateboard , (n:)
skated _ bruslil , (v:)
skater _ bruslař , (n:)
skaters _ bruslaři , (n: pl.)
skates _ brusle , (n:)
skating _ bruslení , (n:)
skating rink _ kluziště ,
skedaddle _ uprchnout , (v:)
skein _ klubko , (n:)
skein _ přadeno , (n:)
skein _ hejno , (n:) , (hejno ptaku)
skeletal _ kosterní , (adj:)
skeleton _ kostra , (n:)
skeleton _ kostlivec , (n:)
skeleton key _ univerzální klíč ,
skeletons _ kostlivci , (n: pl.)
skeletons _ kostry , (n: pl.)
skep _ úl ,
skeptic _ skeptický , (adj:)
skeptic _ skeptik , (n:)
skeptical _ skeptický ,
skepticism _ skepticismus , (n:)
skerries _ útesy ,
sketch _ načrtnout , (v: [mat.])
sketch _ náčrtek , (n: [mat.])
sketch _ skicovat , (v:)
sketch _ skeč ,
sketch _ nákres ,
sketch _ načrtat ,
sketch _ náčrt ,
sketch _ skica ,
sketch in _ dokreslit , (v:)
sketchbook _ náčrtník , (n:)
sketchbook _ skicák , (n:)
sketchbook _ skicář , (n:)
sketched _ narýsován ,
sketches _ náčrty , (n: pl.)
sketchier _ povrchnější , (adj:)
sketchiest _ nejpovrchnější , (adj:)
sketchily _ náznakově , (adv:)
sketchily _ povrchně , (adv:)
sketching _ načrtávání , (n:)
sketching _ skicování , (n:)
sketchpad _ desky na nákresy ,
sketchpad _ skicák , (n:)
sketchy _ letmý , (adj:)
sketchy _ náčrtkovitý , (adj:)
sketchy _ načrtnutý , (adj:)
sketchy _ schématický , (adj:)
sketchy _ skicovitý , (adj:)
sketchy _ útržkovitý , (adj:)
sketchy _ zběžný , (adj:)
skew _ skos , (n:)
skew _ šikmost , (n:)
skew _ zkreslit , (v:)
skewed _ zkosení ,
skewed _ zešikmený , (adj:)
skewed _ zkosený , (adj:)
skewed _ zkreslený , (adj:)
skewer _ jehlice , (n:)
skewer _ napíchnout , (v:)
skewer _ špíz , (n:)
skewness _ zkreslenost , (n:)
skews _ zkresluje , (v:)
ski _ lyže , (n:)
ski _ lyžovat ,
ski _ zalyžovat si ,
ski _ lyžařský , (adj:)
ski jump _ skok na lyžích ,
ski lift _ lyžařský vlek ,
ski run _ lyžařská dráha ,
ski tow _ lyžařský vlek ,
ski-jump _ skok na lyžích ,
ski-lift _ lyžařský vlek ,
skid _ klouzat ,
skid _ klouznout ,
skid _ sklouznout ,
skid _ dostat smyk ,
skidded _ sklouzl , (v:)
skidding _ prokluzování , (n:)
skids _ smyky , (n: pl.)
skier _ lyžař ,
skier _ lyžařka ,
skies _ oblohy , (n: pl.)
skies _ lyže , (n:)
skiff _ skif , (n:)
skiing _ lyžování ,
skiing _ lyžařský , (adj:)
skilful _ obratný ,
skilful _ zručný , (adj:)
skilful _ dovedný , (adj:)
skilfully _ zručně , (adv:)
skill _ zručnost , (n:)
skill _ dovednost , (n:)
skill _ obratnost , (n:)
skilled _ dovedný , (adj:)
skilled _ vyučený , (adj:)
skilled _ kvalifikovaný , (adj:)
skillet _ pánev na smažení , (n:)
skillet _ pánvička , (n:)
skillful _ zručný , (adj:)
skillfull _ šikovný ,
skillfull _ obratný ,
skillfull _ pohotový ,
skillfull _ zručný ,
skills _ dovednosti , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line