Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

sillier _ pošetilejší , (adj:)
silliest _ nejpošetilejší , (adj:)
silliness _ naivita , (n:)
silliness _ pošetilost , (n:)
silly _ blbý ,
silly _ hloupý ,
silly _ pitomý ,
silly _ směšný ,
silly _ pošetilý , (adj:)
silly _ bláhový , (adj:)
silly _ hlupáček ,
silly season _ okurková sezona ,
silo _ silo ,
silo leachant _ silážní šťáva , ([eko.])
silo squash _ silážní šťáva , ([eko.])
silos _ sila , (n:)
siloxane _ siloxan ,
silt _ bahno ,
silt _ silt , ([eko.])
silt cone _ nánosový kužel , ([eko.])
siltstone _ siltovec , (n:)
silty _ prachovitý , (adj:)
Silurian _ patřící do období siluru ,
Silva _ Silva ,
silvan _ lesnatý , (adj:)
silver _ stříbrný , (adj:)
silver _ stříbro ,
silver _ stříbný , (adj:)
silver _ stříbrné nádobí ,
silver _ postříbřit , (v:)
silver _ stříbřit , (v:)
silver foil _ lístkové stříbro ,
silver nitrate _ dusičnan stříbrný ,
silver screen _ stříbrné plátno ,
silver-plated _ postříbřený , (adj:)
silverfish _ karas , (n:)
Silverman _ Silverman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
silversmith _ zlatník , (n:)
silversmith _ stříbrotepec , (n:)
Silverstein _ Silverstein , (n: [jmén.]) , (příjmení)
silverware _ stříbrné věci ,
silverweed _ mochna husí ,
silvery _ stříbrný , (adj:)
silviculture _ lesnictví , (n:)
Simi Valley _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
simian _ opičí ,
similar _ podobný ,
similarities _ podobnosti , (n:)
similarity _ podobnost , (n:)
similarly _ podobně , (adv:)
simile _ přirovnání , (n:)
similitude _ podobnost , (n:)
simmer _ pomalu vařit ,
simmer _ vřít , (v:) , (i přeneseně)
simmer down _ dát si pohov ,
Simmons _ Simmons , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Simms _ Simms , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Simon _ Simon , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Simon _ Šimon , (n:)
Simons _ Simons , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Simonson _ Simonson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
simony _ simonie , (n:)
simony _ svatokupectví , (n:)
simoom _ samum , (n:)
simp _ blbec , (n:)
simper _ culení , (n:)
simper _ usmívat se , (v:)
simper _ ušklíbání , (n:)
simper _ úsměv , (n:)
simple _ jednoduchý ,
simple _ prostý ,
simple _ srozumitelný , (adj:)
simple _ prostoduchý , (adj:)
simple _ hlupák , (n:)
simple _ hloupý , (adj:)
simple _ naivka , (n:)
simple _ naivní , (adj:)
simple deposit expansion multiplier _ jednoduchý multiplikátor depozitní expanze , ([eko.])
simple interest _ jednoduchý úrok ,
simple interest _ jednoduché úrokování , (n:)
simple-minded _ prostoduchý , (adj:)
simple-minded _ přihlouplý , (adj:)
simpleness _ prostota , (n:)
simpler _ jednodušší ,
simplest _ nejjednodušší , (adj:)
simpleton _ prosťáček ,
simplex _ simplex , (n:)
simplicity _ jednoduchost , (n:)
simplicity _ prostota , (n:) , (spiritual simplicity)
simplification _ zjednodušení , (n:)
simplifications _ zjednodušení , (pl.) , (n:)
simplified _ zjednodušený , (adj:)
simplifier _ zjednodušovatel , (n:)
simplifies _ zjednodušuje , (v:)
simplify _ zjednodušit , (v:)
simplifying _ zjednodušující , (adj:)
simplistic _ zjednodušující , (adj:)
simplistically _ příliš zjednodušujícím způsobem ,
simply _ prostě ,
simply _ jednoduše ,
simply _ zkrátka ,
Simpson _ Simpson , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Sims _ Sims , (n: [jmén.]) , (příjmení)
simulacrum _ představa , (n:)
simulate _ předstírat , (v:)
simulate _ simulovat , (v:)
simulated _ simulovaný , (adj:)
simulates _ simuluje , (v:)
simulating _ simulující , (adj:)
simulation _ simulace , (n:)
simulation model _ simulační model ,
simulations _ simulace , (pl.)
simulator _ simulátor , (n:)
simulators _ simulátory , (n: pl.)
simultaneity _ souběžnost ,
simultaneity _ simultánnost , (n:)
simultaneous _ simultánní , (adj:)
simultaneous _ současný , (adj:)
simultaneous _ souběžný , (adj:)
simultaneous equations _ soustava rovnic ,
simultaneously _ souběžně , (adv:)
simultaneously _ zároveň ,
simultaneously _ současně ,
simultaneousness _ simultánnost , (n:)
sin _ hřešit ,
sin _ hřích ,
sin _ zhřešit ,
Sinatra _ Sinatra , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Sinbad _ Sindibád , ([jmén.])
since _ poněvadž ,
since _ od té doby co ,
since _ jelikož ,
since _ od té doby ,
sincere _ srdečný ,
sincere _ upřímný ,
sincerely _ upřímně , (adv:)
sincerely _ opravdově ,
sincerely _ ryze ,
sincerest _ nejupřímnější , (adj:)
sincerity _ srdečnost , (n:)
sincerity _ upřímnost , (n:)
Sinclair _ Sinclair , (n: [jmén.]) , (příjmení)
sine _ sinus , (n:)
sine die _ na neurčito ,
sine die _ bez určení data , (n:)
sinecure _ výnosné zaměstnání , (n:)
sinew _ šlacha , (n:)
sinewy _ šlachovitý , (adj:)
sinful _ hříšný ,
sinfully _ hříšně , (adv:)
sinfully _ hříšnicky , (adv:)
sinfulness _ hříšnost , (n:)
sing _ zazpívat ,
sing _ zpívat ,
sing _ sing/sang/sung , (v: [neprav.])
sing-song _ monotónní , (adj:)
singable _ vhodný pro zpívání , (n:)
singalong _ popěvování , (n:)
Singapore _ Singapur , (n: [zem.])
Singapore _ hl.m. - Singapur , (n: [jmén.])
singe _ lehce popálit ,
singe _ ožehnout , (v:)
singe _ sežehnout , (v:)
singe _ opalovat , (v:)
singed _ ožehnutý , (adj:)
singer _ zpěvák ,
singer _ zpěvačka , ((female))
singer _ pěvec , (n:)
singer-songwriter _ zpěvák a skladatel textů ,
singers _ zpěváci , (n: pl.)
singing _ zpívá , (v:)
singing _ zpívání , (n:)
singing _ zpěv , (n:)
singing _ zpívající , (adj:)
single _ jednoduchý , (adj: 4 4)
single _ svobodný , (adj: 6 4) , (neženatý)
single _ samotný , (adj:)
single _ samostatný , (adj:)
single _ neženatý , (adj:)
single _ jednotný , (adj:)
single _ jedinečný , (adj:)
single _ jediný , (adj:)
single _ jednotlivý , (adj:)
single _ osamocený , (adj:)
single _ jeden, jednotlivý , ([eko.])
single _ jednotit , (v:)
single _ jednotlivec , (n:)
single _ osamostatnit , (v:)
single entry _ jednoduchý záznam ,
single entry _ jednoduché účetnictví , (n:)
single file _ řada za sebou ,
single out _ vybrat , (v:)
single out _ zvolit , (v:)
single room _ jednolůžkový pokoj ,
single sampling _ jednorázový odběr vzorku (vody) , ([eko.])
single-bedded _ jednolůžkový ,
single-breasted _ jednořadový ,
single-decker _ jednoposchoďový autobus ,
single-figure inflation _ jednociferná inflace , ([eko.])
single-handed _ samostatně ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line