Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

sight _ vidění , (n:) , (in sight - na dohled, v dohledu)
sight _ pohled , (n:)
sight _ zahlédnout , (v:)
sight-read _ zpívat bez přípravy ,
sight-seeing _ prohlídka města , (n:)
sight-seeing _ prohlídka , (n:)
sight-seeing _ prohlížení památek ,
sight-seeing _ zájezd , (n:)
sighted _ spatřený , (adj:)
sighted _ viděný , (adj:)
sightedness _ vidění , (n:)
sighting _ zpozorování , (n:)
sightings _ zpozorování , (pl.)
sightless _ nevidomý , (adj:)
sightless _ slepý , (adj:)
sightlessly _ slepě , (adv:)
sightly _ pohledný , (adj:)
sightly _ vzhledný , (adj:)
sights _ památky , (n: pl.)
sights _ pamětihodnosti , (n:)
sights _ pohledy , (n: pl.)
sights _ pozoruhodnosti , (n:)
sights _ zraky , (n: pl.)
sightseeing _ pamětihodnost , (n:)
sightseeing _ prohlídka města , (n:)
sightseeing _ prohlídka , (n:)
sightseeing _ prohlížení památek ,
sightseeing _ zájezd , (n:)
sightseer _ turista , (n:)
sightseer _ výletník , (n:)
SIGINT _ Signals Intelligence , ([zkr.] [voj.])
sigma _ sigma , (n:)
sigmoid _ esovitý , (adj:)
sigmoid _ půlměsícovitý , (adj:)
sigmoidoscope _ sigmoidoskop , (n:)
Sigmund _ Sigmund , (n: [jmén.]) , (příjmení)
sign _ podepisovat ,
sign _ podepsat ,
sign _ tabule ,
sign _ znak ,
sign _ znamení ,
sign _ nápis , (n:)
sign _ značka , (n:)
sign _ ukazatel , (n:)
sign _ vývěska ,
sign _ značkovat , (v:)
sign _ štítek , (n:)
sign _ dát pokyn ,
sign _ dát znamení ,
sign _ podepsat se ,
sign _ reklamní tabule ,
sign _ signál ,
sign _ symbol ,
sign _ označení , (n:)
sign _ označit , (v:)
sign _ podpis , (n:)
sign _ poznačit , (v:)
sign _ projev , (n:)
sign _ stopa , (n:)
sign _ tabulka , (n:)
sign _ znaménko , (n:)
sign _ značit , (v:)
sign _ známka , (n:)
sign away _ odepsat , (v:)
sign in _ zapsat příchod ,
sign in _ zapsat se , (v:)
sign language _ znaková řeč ,
sign of testing _ zkušební značka ,
sign off _ odhlášení ,
sign off _ zrušení ,
sign off _ odhlásit , (v:)
sign on _ přihlásit , (v:)
sign on _ přihlášení , (n:)
sign on _ přihlásit se , (v:)
sign on _ nastoupit , (v:)
sign on _ zaměstnat , (v:)
sign on _ upsat se někomu , (v:)
sign on _ dát se najmout , (v:)
sign up _ příhlási se ,
sign up _ přihlásit se , (v:)
sign up _ upsat se , (v:)
sign up _ zapsat se , (v:)
signal _ znamení ,
signal _ signál ,
signal _ signalizovat , (v:)
signal _ dát znamení, signalizovat , ([eko.])
signal _ znamení, návěští , ([eko.])
signal-to-noise _ odstup signálu od šumu ,
signaling _ signalizování , (n:)
signalize _ signalizovat , (v:)
signalled _ signalizovaný , (adj:)
signaller _ signalista , (n:)
signalling _ signalizace , (n:)
signalling system _ zabezpečovací systém , (n: [tech.])
signally _ významně , (adv:)
signalman _ signalista , (n:)
signalmen _ signalisté ,
signals _ signály , (n: pl.)
signatory _ signatář , (n:)
signatory _ signatářský , (adj:)
signatory _ signatář, podepisovatel smlouvy , ([eko.])
signature _ podpis , (n:)
signature _ signatura , (n:)
signature _ značka , (n:)
signatures _ podpisy , (n: pl.)
signboard _ informační tabule ,
signboard _ vývěsní štít ,
signed _ se znaménkem ,
signed _ označený , (adj:)
signed _ označil , (v:)
signed _ podepsal , (v:)
signed _ podepsaný , (adj:)
signed _ podepsané , (adj:)
signer _ signatář , (n:)
signet _ pečeť ,
significance _ význam ,
significance level _ úroveň důležitosti ,
significant _ významný ,
significant _ důležitý , (adj:)
significant _ podstatný ,
significant noncompliance _ významné nevyhovění , ([eko.])
significantly _ podstatně , (adv:)
significantly _ významně , (adv:)
signification _ označení , (n:)
significative _ náznakový , (adj:)
signified _ označované ,
signifier _ signifiant , (n:)
signifies _ naznačuje , (v:)
signifies _ projevuje , (v:)
signifies _ znamená , (v:)
signify _ znamenat ,
signify _ naznačit , (v:)
signing _ gestikulace , (n:)
signing _ podepsání , (n:)
signor _ pán , (n:)
signora _ paní , (n:)
signore _ pán , (n:)
signorina _ slečna , (n:)
signpost _ směrovka , (n:)
signpost _ ukazatel , (n:)
signpost _ ukazovat (směr) , (v:)
signpost _ návěstí , (n:)
signs _ znamení , (pl.) , (n:)
signwriter _ písmomalíř , (n:)
SIIN _ Stuffed If I Know! , ([zkr.])
SIIRCM _ Suite of Integrated Infrared Countermeasures (Army) , ([zkr.] [voj.])
Sikh _ Sikhský , (adj:)
SIL _ Son In Law , ([zkr.])
silage _ siláž ,
Silas _ Silas , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
silence _ ticho ,
silence _ umlčet ,
silence _ tiše! ,
silence _ mlčení , (n:)
silence _ odmlka , (n:)
silence _ odmlčení , (n:)
silence _ pomlka , (n:)
silence _ tlumit , (v:)
silence _ utišit , (v:)
silence _ zmlknout , (v:)
silence _ ztlumit , (v:)
silenced _ umlčený , (adj:)
silencer _ tlumič , (n:)
silencing _ umlčující , (adj:)
silent _ tichý ,
silent _ zamlklý , (adj:)
silent _ klidný , (adj:)
silent _ mlčenlivý , (adj:)
silent _ mlčící , (adj:)
silent partner _ tichý společník ,
silently _ mlčky ,
silently _ potichu , (adv:)
silently _ tiše , (adv:)
Silesia _ Slezsko , ([zem.] n:)
silex _ pazourek , (n:)
silhouette _ silueta , (n:)
silica _ křemen , (n:)
silicate _ křemičitan , (n:)
silicate _ silikát , (n:)
siliceous _ křemičitý , (adj:)
silicious _ křemenitý , (adj:)
silicon _ křemík , (n:)
silicon chip _ křemíkový čip ,
Silicon Valley _ křemíkové údolí ,
Silicon Valley _ oblast v Kalifornii ,
silicone _ silikon , (n:)
silicosis _ silikóza , (n:)
silk _ hedvábí ,
silk _ hedvábný , (adj:)
silken _ hedvábný ,
silkily _ hedvábně , (adv:)
silkiness _ hedvábnost , (n:)
silks _ hedvábí , (pl.)
silkworm _ housenka bource morušového ,
silkworm _ bourec morušový ,
silkworm _ bourec , (n:)
silky _ hebký , (adj:) , (hedvábně)
silky _ jemný , (adj:) , (hedvábně)
silky _ hedvábný , (adj:)
sill _ parapet , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line