Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

sales _ obrat z prodeje ,
sales _ tržby ,
sales _ objem prodeje ,
sales assistant _ prodavačka , ([female])
sales assistant _ prodavač , ([male])
sales promotion _ podpora prodeje ,
sales representative _ obchodní zástupce , (n:)
sales revenue _ prodejní příjem (výnos) , ([eko.])
sales slip _ paragon ,
sales talk _ obchodní jednání , (n:)
sales target _ prodejní cíl , ([eko.])
sales tax _ daň z prodeje ,
sales tax _ prodejní daň , ([eko.])
sales terms _ prodejní podmínky ,
sales value _ prodejní hodnota , ([eko.])
salesclerk _ prodavač , (n:)
salesgirl _ obchodnice ,
salesgirl _ prodavačka , (n:)
saleslady _ prodavačka , (n:)
salesman _ obchodník , (n:)
salesman _ obchodnice , (n:)
salesman _ prodavač , (n:)
salesman _ obchodní cestující , (adj:)
salesman _ obchodní zástupce ,
salesmanship _ umění prodávat ,
salesmanship _ propagace , (n:)
salesmen _ prodavač , (n:)
salesmen _ prodavači ,
salespeople _ prodavači ,
salesperson _ prodejce , (n:)
salesroom _ prodejna , (n:)
salesroom _ prodejní místnost , (n:)
saleswoman _ obchodní zástupkyně ,
saleswoman _ prodavačka , (n:)
salicylate _ salicylan ,
salicylic acid _ kyselina salicilová , ([chem.])
salience _ význačnost , (n:)
salient _ význačný , (adj:)
saliferous _ solitvorný , (adj:)
Salina _ Salina , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Salinas _ Salinas , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké, okres v USA)
saline _ slaný , (adj:)
saline _ solný , (adj:)
Salinger, J. D. _ americký spisovatel 20. stol. ,
salinity _ slanost , (n:)
salinity _ salinita , ([eko.])
salinization _ zasolování (půda) , ([eko.])
Salisbury _ Salisbury , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Salisbury steak _ druh hovězího steaku ,
saliva _ slina , (n:)
salivary _ slinný , (adj:)
salivary _ slinotvorný , (adj:)
salivate _ slinit , (v:)
salivate _ slintat , (v:)
salivating _ slinění , (n:)
salivation _ slinění , (n:)
Salk _ Salk , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Salk vaccine _ vakcína proti obrně ,
Salle _ Salle , (n: [jmén.]) , (příjmení)
sallow _ nažloutlý , (adj:)
sally _ vtipná poznámka , (n:)
sally _ výběžek , (adv:)
sally _ výčnělek , (adv:)
sally _ výstupek , (adv:)
salmon _ losos , (n:)
salmon _ lososový , (adj:)
salmonella _ salmonela , (n:)
salmonella _ salmonelóza , (n:)
salmonellae _ salmonely ,
salon _ salón , (n:)
Salonica _ Soluň , ([zem.] n:)
Salonika _ řecké přístavní město ,
salons _ salóny , (n: pl.)
saloon _ salón , (n:)
saloon _ hostinec , (n:)
saloon _ výčep , (n:)
saloons _ salóny , (n: pl.)
salpingectomy _ salpingektomie , (n:)
salpingitis _ salpingitida ,
salsa _ druh pálivé omáčky ,
salsa _ druh tance ,
salsa _ salsa , (n:)
salt _ soli , ([obec.])
salt _ sůl ,
salt _ osolený , (adj:)
salt _ nasolený , (adj:)
salt _ nasolit , (v:)
salt _ osolit , (v:)
salt _ solit , (v:)
salt away _ uschovat , (v:) , (pro budoucí použití)
salt iodination _ jodování soli , ([eko.])
Salt Lake City _ hl.m. - Utah v USA , (n: [jmén.])
salt mine _ solný důl , (n:)
salt of the earth _ sůl země , (n: [náb.])
salt pork _ solené vepřové , (n:)
salt shaker _ slánka , (n:)
salt water _ slaná voda , ([eko.])
salt-cellar _ slánka , (n:)
salt-water _ týkající se slané vody ,
saltation _ poskakování , (n:)
saltation _ skočení , (n:)
saltcellar _ solnička , (n:)
saltcellar _ slánka , (n:)
salted _ osolený , (adj:)
salted _ solený , (adj:)
salter _ solař , (n:)
saltiness _ slanost , (n:)
salting _ solení , (n:)
salting _ vysolování , (n:)
Salton _ Salton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
saltpeter _ ledek , (n:)
saltpeter _ sanytr , (n:)
saltpetre _ ledek , (n:)
salts _ soli ,
saltwater _ slaná voda , (n:)
saltwater _ týkající se slané vody ,
salty _ slaný , (adj:)
salubrious _ zdravý , (adj:)
salubrity _ zdravost , (n:)
salutary _ prospěšný , (adj:)
salutary _ užitečný , (adj:)
salutary _ léčivý , (adj:)
salutary _ hojivý , (adj:)
salutary _ zdravý , (adj:)
salutation _ oslovení , (n:)
salutation _ pozdravení , (n:)
salutation _ pozdrav , (n:)
salutations _ pozdravy ,
salutatory _ pozdravný , (adj:)
salute _ salutovat za ,
salute _ pozdravit , (v:)
salute _ přivítat , (v:)
salute _ salutovat , (v:)
salute _ uvítat , (v:)
salute _ vítat , (v:)
salute _ zasalutovat , (v:)
salute _ zdravit , (v:)
salute _ pozdrav , (n:)
saluted _ zdravil , (v:)
Salvador _ Salvador , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Brazílie, mužské křestní jméno)
Salvadorian _ obyvatel Salvadoru ,
salvage _ sběr , (n:)
salvage _ šrot , (n:)
salvage _ zachránit , (v:)
salvaged _ zachráněný , (adj:)
salvaged _ zachránil , (v:)
salvager _ zachránce , (n:)
salvaging _ zachraňující ,
salvation _ spása ,
salvation _ spasení ,
Salvation Army _ Armáda Spásy , , (náb. sekta)
Salvatore _ Salvatore , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
salve _ uklidnit , (v:)
salve _ zachránit , (v:)
salver _ podnos , (n:)
salvia _ šalvěj ,
salvo _ salva , (n:)
Salz _ Salz , (n: [jmén.]) , (příjmení)
SAM _ raketa země-vzduch , ([voj.])
Sam _ Samuel ,
Samara _ Samara , (n: [zem.]) , (přístav na řece Volze, Rusko, ženské křestní jméno)
Samaria _ Samaří , (n: [zem.])
Samaritan _ samaritán , (n:)
samba _ druh tance ,
samba _ samba , (n:)
same _ ten samý , ([hovor.])
same _ stejný ,
same _ tentýž ,
same _ týž ,
same _ spolu ,
same thing _ totéž ,
same to you _ stejný pro tebe , , (Napr.: It looks the same to you - Tobě to připadá stejné.)
same to you _ nápodobně ,
sameness _ jednotvárnost , (n:)
sameness _ stejnost , (n:)
SAMF _ Sad Ass Mother F---er , ([zkr.])
SAMFU _ Self-Adjusting Military F--- Up , ([zkr.])
SAMFUTU _ Situation Abnormal, More F---ed Up Than Usual , ([zkr.])
samizdat _ samizdat , (n:)
Sammy _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
Sammy _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Samoa _ Samoa , (n: [jmén.])
Samoan _ obyvatel Samoy ,
samosa _ druh pečiva plněného zeleninou či masem , (n:)
samovar _ samovar , (n:)
sampan _ sampan , (n:) , (říční člun používaný na Dálném východě)
sample _ vzorek ,
sample _ vzorový , (adj:)
sample _ vzorkovat , (v:)
sample _ ukázkový , (adj:)
sample _ vzorkový , (adj:)
sample _ vzor, vzorek , ([eko.])
sample _ zkušební ,
sample _ ochutnat , (v:)
sample _ odebírat , (v:)
sample _ okusit , (v:)
sample _ ukázka , (n:)
sample close to water surface _ vzorek při hladině vody , ([eko.])
sample container _ vzorkovnice (vody) , ([eko.])
sample from water surface _ vzorek z hladiny vody , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line