Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

shutter _ závěrka , (n:)
shutter _ žaluzie , (n:)
shutter _ clona , (n:) , ((fotogr.))
shutter _ příklop , (n:)
shutting _ zavírání , (n:)
shutting _ zavření , (n:)
shutting down _ zastavení , ([eko.])
shuttle _ raketoplán ,
shuttle _ kyvadlová doprava ,
shuttle _ pendlovat , (v:)
shuttlecock _ badmintonový míček ,
shy _ plachý , (adj:)
shy _ stydlivý , (adj:)
shy _ ostýchavý , (adj:)
shy _ nesmělý , (adj:)
shy away _ schoulit se , (v:)
shy away _ vyhnout se , (v:)
shyer _ bázlivější , (adj:)
shyer _ plašší , (adj:)
shyest _ nejnesmělejší , (adj:)
shyly _ plaše , (adv:)
shyness _ plachost ,
shyness _ stud ,
shyster _ podvodný právník ,
Si _ Si , (n: [jmén.]) , (příjmení)
sial _ sial ,
sialadenitis _ sialadenitida ,
sialolith _ sialolit ,
siamese _ siamský , (adj:)
Siamese cat _ siamská kočka ,
Siamese twins _ siamská dvojčata ,
sib _ příbuzný , (adj:)
sib _ sourozenec , (n:)
Siberia _ Sibiř , (n:[zem.]) , (oblast v Rusku)
Siberian _ Sibiřan , (n: [zem.]) , (obyvatel Sibiře)
Siberian _ sibiřský , (adj:)
Siberian accentor _ pěvuška sibiřská ,
sibilant _ sykavkový , (adj:)
Sibley _ Sibley , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
sibling _ sourozenec , (n:)
siblings _ sourozenci , (n:)
sibyl _ věštkyně ,
sic _ pustit ,
sic _ poštvat ,
sic _ tak ,
sic _ takto ,
sic _ sic ,
Sicilian _ Sicilian , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Sicily _ Sicílie , ([zem.] n:)
sick _ nemocný ,
sick _ nemocen ,
sick _ (po)stvat , (v:) , (obmena seek utocne)
sick bay _ ošetřovna , (n:)
sick leave _ zdravotní dovolená ,
sick leave _ pracovní neschopnost ,
sick of _ nemocný , (adj:)
sick pay _ nemocenská dávka , (n:)
sickbay _ ošetřovna , (n:)
sickbed _ nemocenské lůžko ,
sicken _ znechutit , (v:)
sicken _ churavět , (v:)
sickening _ nechutný , (adj:)
sickening _ odporný , (adj:)
sickeningly _ odporně , (adv:)
sickeningly _ ohavně , (adv:)
sickens _ znechucuje , (v:)
sicker _ nemocnější , (adj:)
sickest _ nejnechutnější , (adj:)
sickish _ odporný , (adj:)
sickle _ srp ,
sickliest _ nejstonavější , (adj:)
sickly _ mdlý , (adj:)
sickly _ stonavý , (adj:)
sickness _ nevolnost , (n: [med.])
sickness _ nemoc , (n:)
sickness benefit _ nemocenské dávky ,
sickness benefit _ nemocenské , (adj:)
sicko _ blázen ,
sickroom _ ošetřovna , (n:)
SICS _ Sitting In Chair Snickering , ([zkr.])
SIDAT _ Subsystems Integrated Design Assessment Technology , ([zkr.] [voj.])
side _ bok ,
side _ strana ,
side _ stránka ,
side _ vedlejší ,
side _ stěna např. skály , (n:)
side _ postranní , (adj:)
side _ okrajový , (adj:)
side _ boční , (adj:)
side _ hledisko , (n:)
side _ nadutost ,
side _ postranice ,
side _ stranit , (v:)
side _ stěna , (n:)
side _ část ,
side _ stát na straně (někoho) , (v:)
side by side _ vedle sebe ,
side by side _ bok po boku ,
side dish _ vedlejší chod ,
side effect _ vedlejší efekt ,
side effect _ průvodní jev ,
side effect _ vedlejší účinek ,
side erosion _ boční eroze , ([eko.])
side issue _ vedlejší otázka ,
side order _ příloha , ([amer.])
side reservoir _ boční nádrž , ([eko.])
side-bracket _ jednoramenný ,
side-by-side _ vedle sebe ,
side-by-side _ bok po boku ,
side-car _ přívěsný vozík ,
side-effect _ vedlejší účinek ,
side-glance _ pohled stranou ,
side-saddle _ obkročmo ,
side-saddle _ sedět na koni bokem ,
sidearm _ boční zbraň ,
sideband _ frekvenční postranní pásmo ,
sidebar _ postranní pruh, lišta , (n:) , (krátké zprávy na okraji)
sideboard _ postranice , (n:)
sideboard _ příborník , (n:)
sideburns _ licousy , (n: pl.)
sidecar _ postranní vozík motocyklu ,
sided _ -stranný , (adj:)
sidekick _ parťák , (n:)
sidekick _ partner , (n:)
sidekick _ pomocník , (n:)
sidelight _ boční světlo ,
sidelight _ poznámka na okraj ,
sideline _ přidružená výroba , (n:)
sidelines _ přidružené výroby ,
sidelong _ postranní , (adj:)
sidelong _ šikmý , (adj:)
sidelong _ kosý , (adj:)
sidereal _ hvězdný , (adj:)
siderite _ ocelek , (n:)
siderite _ siderit ,
sides _ strany , (n: pl.)
sidesaddle _ dámské sedlo ,
sidesaddle _ obkročmo ,
sidesaddle _ sedět na koni bokem ,
sideshow _ vedlejší atrakce ,
sideshow _ vedlejší přestavení , (n:)
sidestep _ odložit , (v.)
sidestep _ uhnout , (v:)
sidestep _ uhnutí , (n:)
sidestepped _ vynul se ,
sidetrack _ odbočovat , (v:)
sidetracked _ odbočil , (v:)
sidewalk _ chodník , (n: [amer.])
sidewall _ bočnice , (n:)
sideward _ bokem ,
sideways _ boční , (adj:)
sideways _ kosý , (adj:)
siding _ obklad , (n:)
siding _ stranění , (n:)
siding _ vedlejší , (adj:)
sidings _ obklady , (n: pl.)
sidings _ vlečky , (n: pl.)
sidle _ plížit se , (v:)
Sidney _ Sidney , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
SIDS _ syndrom úmrtí novorozence ,
SIE _ Satellite Imaging Experiment , ([zkr.] [voj.])
siege _ obléhání , (n:)
siege _ obležení , (n:)
Siegel _ Siegel , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Siegfried _ Siegfried , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Siegmund _ Siegmund , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Siemens _ Siemens , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Siena _ Siena , (n: [jmén.]) , (příjmení)
sienna _ siena , (n:)
sienna _ žlutohnědý , (adj:)
sierra _ pohoří ,
Sierra Leone _ Sierra Leone , (n: [jmén.])
siesta _ polední klid ,
siesta _ siesta , (n:)
sieve _ síto ,
sieve _ řešeto , (n:)
sieve _ prošetřit , (v:)
sieving _ prosévání ,
Sifford _ Sifford , (n: [jmén.]) , (příjmení)
sift _ rozlišovat ,
sift _ prosévat , (v:)
sift _ prošetřit , (v:)
sifter _ prosévač , (n:)
sifter _ sypátko , (n:)
sifter _ sítko , (n:)
sifting _ prosévání , (n:)
SIG _ Special Interest Group , ([zkr.])
SIGGRAPH _ výstava počítačové grafiky ,
sigh _ povzdechnutí , (n:)
sigh _ vzdychnout , (v:)
sigh _ vzdychnutí , (n:)
sigh _ povzdech , (n:)
sigh _ vzdech , (n:)
sigh _ vzdychat , (v:)
sighs _ povzdechnutí , (n:)
sighs _ vzdychá , (v:)
sight _ památka , (n:)
sight _ zrak , (n:)
sight _ pamětihodnost , (n:)
sight _ zpozorovat , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line