Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

showing through _ prosvítající ,
showings _ promítání , (n:)
showman _ showman , (n:)
showman _ herec , (n:)
showmanship _ herectví , (n:)
showmen _ herci , (n: pl.)
shown _ show/showed/shown , (v: [neprav.])
shown _ ukazovaný , (adj:)
shown _ ukázaný , (adj:)
shown _ ukázán ,
shown _ ukazován ,
shown _ ukázal , (v:)
showoff _ domýšlivý , (adj:)
showoff _ domýšlivec , (n:)
showpiece _ exponát , (n:)
showplace _ pozoruhodnost , (n:)
showroom _ výstavní síň ,
showroom _ předváděcí místnost , (n:)
shows _ ukazuje , (v:)
showy _ efektní , (adj:)
showy _ okázalý , (adj:)
showy _ nápadný , (adj:)
shrank _ shrink/shrank/shrunk , (v: [neprav.])
shrank _ smrštěný , (adj:)
shrapnel _ šrapnel , (n:)
shred _ cár , (n:)
shred _ trhat , (v:)
shredded _ nakrájený , (adj:)
shredded _ roztrhaný , (adj:)
shredder _ struhadlo ,
shredder _ dezintegrátor , (n:)
shredder _ drtič , (n:)
shredder _ trhač , (n:)
shredder _ trhačka , (n:)
shredding _ skartace , (n:)
shreds _ cáry , (n: pl.)
Shreveport _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
shrew _ rejsek , (n:)
shrew _ rachomejtle , (n: [slang.])
shrewd _ bystrý , (adj:)
shrewd _ inteligentní , (adj:)
shrewd _ mazaný , (adj:)
shrewder _ chytřejší , (adj:)
shrewder _ mazanější , (adj:)
shrewdest _ nejbystřejší , (adj:)
shrewdly _ chytře , (adv:)
shrewdness _ bystrost , (n:)
shrewdness _ hašteřivost , (n:)
shrewdness _ chytrost , (n:)
shrewdness _ vychytralost , (n:)
shrewdness _ zchytralost , (n:)
shrewish _ hašteřivý , (adj:)
shriek _ zaječení , (n:)
shriek _ výkřik , (n:)
shrieker _ křičící osoba , (n:)
shrieking _ ječení , (n:)
shrieks _ ječení , (pl.) , (n:)
shrift _ přehlížení , (n:)
shrike _ ťuhýk , (n:)
shrill _ pronikavý , (adj:)
shrill _ řezavý ,
shrill _ křiklavý ,
shrillest _ nejhlasitější , (adj:)
shrillest _ nejpronikavější , (adj:)
shrillness _ pronikavost , (n:)
shrilly _ ostře , (adv:)
shrilly _ pronikavě , (adv:)
shrimp _ garnát , (n:)
shrimp _ kreveta , (n:)
shrine _ svatyně ,
shrines _ svatyně , (pl.)
shrink _ shrink/shrank/shrunk , (v: [neprav.])
shrink _ cvokař (psychiatr) , (n: [slang.])
shrink _ scvrknout , (v:)
shrink _ seschnout , (v:)
shrink _ schoulení , (n:)
shrink _ smrštění , (n:)
shrink _ smrštit , (v:)
shrink _ sražení , (n:)
shrink _ stáhnout , (v:)
shrink _ svraštit , (v:)
shrink _ zakrnět , (v:)
shrink _ zmenšit , (v:)
shrink _ srazit, srazit se , ([eko.])
shrink-wrap _ smršťovací fólie ,
shrinkable _ schopný smrštění , (n:)
shrinkable _ smrštitelný , (adj:)
shrinkage _ redukce , (n:)
shrinkage _ smršťování , (n:)
shrinkage _ snižování , (n:)
shrinkage _ úbytek , (n:)
shrinking _ smršťování , (n:)
shrinks _ smršťuje , (v:)
shrinkwrap _ smršťovací fólie ,
shrive _ dát rozhřešení , (n:)
shrive _ zpovídat , (v:)
shrivel _ scvrknout , (v:)
shrivel _ svraštit , (v:)
shrivelled _ scvrklý , (adj:)
shriven _ vyzpovídaný , (adj:)
shroud _ bandáž ,
shroud _ kabát ,
shroud _ clona ,
shroud _ rubáš ,
shroud _ zakrytí ,
shroud _ clonit , (v:)
shroud _ odít , (v:)
shroud _ opláštění , (n:)
shroud _ pokrýt , (v:)
shroud _ pokrývat , (v:)
shroud _ zaclonit , (v:)
shroud _ zahalit , (v:)
shroud _ zakrýt , (v:)
shrouded _ zahalený ,
shrouding _ bandážování , (n:)
shrouding _ pokrývání , (n:)
shrub _ keř , (n:)
shrubbery _ křoviska , (n:)
shrubbery _ křoviny , (n:)
shrubbery _ obdělávané křoviny (jako živý plot) , (n:)
shrubby _ keřovitý , (adj:)
shrubby _ křovinatý , (adj:)
shrubs _ keře ,
shrubs _ roští ,
shrug _ pokrčení rameny ,
shrug it off _ oklepat se jako pes ,
shrugged _ pokrčil rameny ,
shrugging _ krčení rameny ,
shrunk _ shrink/shrank/shrunk , (v: [neprav.])
shrunk _ scvrklý , (adj:)
shrunk _ smrštěný , (adj:)
shrunken _ smrštěný , (adj:)
shtick _ vtip, gag ,
SHTS _ Spit Hitting The Spam , ([zkr.])
SHTSI _ Somebody Had To Say It , ([zkr.])
Shu _ Shu , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
shuck _ loupat , (v:)
shuck _ slupka , (n:)
shucks _ vyloupne ,
shudder _ chvění , (n:)
shudder _ otřesení , (n:)
shuddered _ otřesený , (adj:)
shuddering _ chvějící se ,
shuffle _ míchat ,
shuffle _ šourat se ,
shuffle _ promíchat ,
shuffle _ zamíchat , (v:)
shuffled _ zamíchaný , (adj:)
shuffling _ míchání , (n:)
Shulman _ Shulman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
shun _ vyhýbat se ,
shunned _ vyhýbal se ,
shunned _ stranil , (v:)
shunt _ odklonit , (v:)
shunt characteristic _ derivační charakteristika , (n:)
shunt coil _ derivační vinutí , (n: [el.])
shunted _ odložený , (adj:)
shunted _ odsunutý , (adj:)
shunted meter _ měřidlo s bočníkem , (n: [el.])
shunter _ posunovač ,
shunting _ posunovací , (adj:)
shush _ pšt! ,
shush _ pst! ,
shut _ zavírat ,
shut _ zavřel ,
shut _ zavřený , (adj:)
shut _ zavřít ,
shut _ shut/shut/shut , (v: [neprav.])
shut _ uzavření , (n:)
shut _ zavření , (n:)
shut away _ uzavřít se ,
shut down _ uzavřít ,
shut down _ zavřít ,
shut down _ zastavení , (n:)
shut down _ odstavit , (v:)
shut down _ vypnout , (v:)
shut down _ vyřadit , (v:)
shut down _ zastavit , (v:)
shut off _ uzavřít ,
shut off _ vypnout , (v:)
shut off _ zastavit , (v:)
shut out _ nevpustit dovnitř ,
shut out _ zavřít venku ,
shut out _ vyloučit , (v:)
shut up _ drž hubu! , (v: (imper.) [slang.])
shut up _ sklapni! , (v: (imper.) [slang.])
shut-down _ odstavení , (n:)
shut-off _ vypnutí , (n:)
shutdown _ vypnutí , (n:)
shutdown _ zastavení , (n:)
shutdown _ zavření , (n:)
shutdown _ odstavení , (n:)
shutdown _ zastavení provozu ,
shutdown _ zastavení výroby ,
shutoff _ vypnutí , (n:)
shutout _ výluka , (n:)
shuts _ zavírá , (v:)
shutter _ okenice , (n:)
shutter _ uzávěrka , (n:)
shutter _ záklopka , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line