Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

short-handed _ mající nedostatek pracovních sil ,
short-haul _ na krátkou vzdálenost , (n:)
short-lived _ krátkodobý ,
short-range _ na kratší vzdálenost , (n:)
short-run _ krátkodobý , (adj:)
short-sighted _ krátkozraký , , (přeneseně)
short-sightedly _ krátkozrace , (adv:)
short-sightedness _ krátkozrakost , (n:)
short-tempered _ popudlivý , (adj:)
short-tempered _ prchlivý , (adj:)
short-term _ krátkodobý ,
short-term _ krátkodobá , (adj:)
short-term balance _ krátkodobá rovnováha ,
short-term debts _ krátkodobé dluhy , ([eko.])
short-term deposit _ krátkodobý vklad ,
short-term exposure _ krátkodobá expozice , ([eko.]) , (Opakovaná nebo kontinuální expozice trvající krátkou dobu - max. týden rozdíl mezi krátkodobou a akutní expozicí.)
short-term forecast _ krátkodobá předpověď , ([eko.])
short-term gains _ krátkodobé výnosy , ([eko.])
short-term loan _ krátkodobý úvěr , ([eko.])
short-term loan _ krátkodobá půjčka ,
short-winded _ dýchavičný , (adj:)
shortage _ nouze ,
shortage _ nedostatek , (n:)
shortage _ nedostatkový , (adj:)
shortage _ schodek , (n:)
shortage _ manko , (n:)
shortages _ nedostatky , (n: pl.)
shortbread _ druh pečiva , (n:)
shortchange _ špatně vrátit peníze ,
shortchange _ ošidit , (v:)
shortcoming _ chyba , (n:)
shortcoming _ nedokonalost , (n:)
shortcoming _ nedostatek , (n:)
shortcoming _ vada , (n:)
shortcomings _ nedostatky , (n: pl.)
shortcrust _ křehké např. pečivo ,
shortcut _ zkratka , (n:)
shortcut key _ klávesová zkratka , ([it.])
shortcuts _ zkratky , (n: pl.)
shorten _ omezit , (v:)
shorten _ snížit , (v:)
shorten _ zestručnit , (v:)
shorten _ zkrácený , (adj:)
shorten _ zmenšit , (v:)
shortened _ zkrácený , (adj:)
shortening _ zkracování , (n:)
shorter _ kratší ,
shortest _ nejkratší , (adj:)
shortfall _ deficit ,
shorthand _ těsnopis , (n:)
shorthorn _ krátkorohý skot ,
shorting _ zkratování , (n:)
shortish _ kratší , (adj:)
shortish _ sporý , (adj:)
shortlist _ užší seznam ,
shortly _ krátce , (adv:)
shortly _ stručně ,
shortness _ krátkost , (n:)
shorts _ šortky , (n:)
shorts _ krátké kalhoty , (n:)
shorts _ trenýrky ,
shorts _ kraťasy ,
shortsighted _ krátkozraký , , (přeneseně)
shortsightedly _ krátkozrace , (adv:)
shortsightedness _ krátkozrakost , (n:)
shortwave _ krátkovlnný , (adj:)
Shoshone _ okres v USA , (n: [jmén.])
shot _ rána ,
shot _ shoot/shot/shot , (v: [neprav.])
shot _ výstřel ,
shot _ úder ,
shot _ trefa ,
shot _ snímek , (n:)
shot _ kulka ,
shot _ dostřel ,
shot _ injekce , (n:)
shot dead _ zastřelený , (adj:)
shot put _ vrh koulí ,
shot putter _ koulař ,
shot to death _ zastřelený , (adj:)
shot-put _ vrh koulí ,
shotgun _ brokovnice , (n:)
shotgun _ kulovnice , (n:)
shotput _ vrh koulí ,
shots _ střely , (n: pl.)
shots _ výstřely , (n: pl.)
should _ měl by ,
should have _ měl ,
should you _ kdybys ,
shoulder _ rameno ,
shoulder _ plec , (n:)
shoulder blade _ lopatka , (n:)
shoulder strap _ ramenní popruh ,
shoulder the blame _ nest zodpovednost , (sloveso) , (fraze)
shoulder to shoulder _ bok po boku ,
shoulder-high _ vysoký po ramena , (n:)
shoulder-length _ po ramena např. vlasy ,
shoulders _ ramena , (n:)
shoulders _ bedra ,
shout _ pokřikovat , (v:)
shout _ křičet , (v:)
shout _ zakřičet , (v:)
shout _ vykřiknout , (v:)
shout _ křiknout , (v:)
shout _ zvolat ,
shout _ zavolat ,
shout _ výkřik , (n:)
shout _ řvát ,
shout _ pokřik , (n:)
shout _ křik , (n:)
shout _ hulákat , (v:)
shout down _ okřiknout , (v:)
shout out _ vykřiknout , (v:)
shout out _ zařvat , (v:)
shouted _ vykřikl , (v:)
shouted _ zavolal , (v:)
shouting _ hulákání , (n:)
shouting _ křičení , (n:)
shouting _ křičící , (adj:)
shouting _ křik , (n:)
shouting _ volání , (n:)
shouting _ vykřikování , (n:)
shouts _ křičí ,
shouts _ výkřiky , (n: pl.)
shove _ vrazit , (v:)
shove _ strčit , (v:)
shoved _ strčený , (adj:)
shoved _ vražený , (adj:)
shovel _ lopata ,
shovelful _ plná lopata , (n:)
shoveller _ člověk pracující s lopatou ,
shovelling _ nabírání lopatou ,
shoving _ strkání , (n:)
shoving _ vrážení , (n:)
show _ ukazovat , (v:)
show _ předvést , (v:)
show _ jevit ,
show _ objevit , (v:)
show _ ukázat , (v:)
show _ prokazovat , (v:)
show _ show , (n:)
show _ představení , (n:)
show _ projevit ,
show _ projevovat ,
show _ show/showed/shown , (v: [neprav.])
show _ podívaná , (n:)
show _ výstava , (n:)
show _ dokázat , (v:)
show _ promítat , (v:)
show _ přehlídka , (n:)
show _ pořad , (n:)
show around _ provádět ,
show around _ provést ,
show business _ podnikání v zábavě ,
show business _ zábavní průmysl ,
show identity _ legitimovat se ,
show off _ chlubit se , (v:)
show off _ vytahovat se , (v:)
show off _ zdůraznit , (v:)
show off _ zvýraznit , (v:)
show profit _ vykázat zisk ,
show through _ prosvítat ,
show up _ dostavit se ,
show up _ dostavovat se ,
show up _ ukázat se , (v:)
show window _ výklad ,
show window _ výloha , (n:)
show-case _ vitrína , (n:)
show-off _ fintil , (v:)
show-off _ parádník , (n:)
show-room _ výstavní síň ,
showbiz _ show business ,
showcase _ vitrína , (n:)
showcase _ vystavit , (v: [amer.])
showcase _ předvést , (v: [amer.])
showcase _ ukázka toho nejlepšího , (n: [přen.])
showdown _ zúčtování , (n:)
showed _ show/showed/showed , (v: [neprav.])
showed _ show/showed/shown , (v: [neprav.])
showed _ ukázali ,
showed _ ukázal , (v:)
showed _ ukázalo , (v:)
showed _ ukázaný ,
shower _ osprchovat se ,
shower _ přeháňka ,
shower _ sprcha ,
shower bath _ sprchování se ,
shower bath _ sprcha , (n:)
shower-bath _ sprchování se ,
shower-bath _ sprcha , (n:)
showers _ sprchuje , (v:)
showers _ sprchy , (n: pl.)
showery _ deštivý , (adj:)
showgirl _ herečka , (n:)
showgirls _ prodavačka , ([brit.])
showground _ výstaviště ,
showing _ promítání , (n:)
showing _ ukazování , (n:)
showing _ ukazující , (adj:)
showing _ uvedení , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line