Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

shank _ tyč , (n:)
shank _ troubel , (n:)
shank _ vřeteno , (n:)
Shannon _ Shannon , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
shanties _ chatrče ,
shanty _ chatrč , (n:)
shanty _ kolna , (n:)
shanty _ barák , (n:)
shape _ tvar , (n:)
shape _ formovat , (v:)
shape _ forma , (n:)
shape up _ formovat se , (v:)
shaped _ nějakého tvaru ,
shaped _ zformovaný , (adj:)
shaped _ tvarovaný , (adj:)
shaped piece _ tvarovka , (n:)
shapeless _ beztvarý , (adj:)
shapeless _ beztvárný , (adj:)
shapelessness _ beztvarost , (n:)
shapeliness _ souměrnost , (n:)
shapely _ dobře tvarovaný ,
shaper _ tvarující stroj ,
shaper _ tvořící osoba , (n:)
shapes _ tvary , (n: pl.)
shaping _ formování , (n:)
shaping _ tvarování , (n:)
Shapiro _ Shapiro , (n: [jmén.]) , (příjmení)
sharable _ dělitelný , (adj:)
shard _ úlomek , (n:)
share _ díl ,
share _ podíl , (n:)
share _ rozdělit se ,
share _ rozdělovat se ,
share _ sdílet , (v:)
share _ akcie , (n:)
share _ dividenda , (n:)
share _ rozdělit , (v:)
share _ mít stejný podíl ,
share _ obchodní podíl ,
share (GB) _ akcie ,
share capital _ akciový kapitál , ([eko.])
share contract _ smlouva o spoluužívání , ([eko.])
share issue _ vydání akcií , ([eko.])
share-out _ rozdělení , (n:)
shareable _ sdílený , (adj:)
sharecropper _ pachtýř odvádějící nájemné v naturáliích , ([amer.])
shared _ společný ,
shareholder _ akcionář , (n:)
shareholders _ akcionáři , (n:)
shareholding _ držba akcií ,
sharer _ podílník , (n:)
shares _ sdílí ,
shares _ akcie , (n:)
shareware _ shareware ,
Shari _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
sharia _ šaría , (n:)
sharing _ sdílení , (n:)
sharing _ dělení , ([eko.])
shark _ žralok , (n:)
shark _ lichvář ,
shark _ žraločí ,
shark (loan shark) _ lichvář , ([eko.])
sharks _ žraloci , (n: pl.)
sharkskin _ žraločí kůže ,
Sharon _ Sharon , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
sharp _ ostrý ,
sharp _ prudký ,
sharp _ řízný , (adj:)
sharp _ rázný , (adj:)
sharp _ příkrý , (adj:)
sharp _ bystrý , (adj:)
sharp _ ostře ,
sharp _ pikantní ,
sharp _ břit , (n:)
sharp _ ostřit , (v:)
sharp productivity criterion _ ostré kritérium produktivity , ([eko.])
sharp-eyed _ bystrozraký , (adj:)
sharp-set _ hladový , (adj:)
sharp-tongued _ jizlivý , (adj:)
sharp-tongued _ kousavý , (adj:)
sharp-witted _ bystrý , (adj:)
sharp-witted _ důvtipný , (adj:)
Sharpe _ Sharpe , (n: [jmén.]) , (příjmení)
sharpen _ doostřit , (v:)
sharpen _ zostřit , (v:)
sharpen _ nabrousit , (v:)
sharpen _ naostřit , (v:)
sharpened _ ostřený , (adj:)
sharpener _ ořezávátko ,
sharpening _ broušení , (n:)
sharpening _ ostření , (n:)
sharpening steel _ ocílka , (n:)
sharper _ prudší ,
sharper _ podvodník , (n:)
sharper _ ostřejší , (adj:)
sharpest _ nejostřejší , (adj:)
sharpest _ nejprudší , (adj:)
sharply _ ostře , (adv:)
sharpness _ bystrost , (n:)
sharpness _ ostrost , (n:)
sharpshooter _ ostrostřelec , (n:)
Shasta _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Shasta _ okres v USA , (n: [jmén.])
shat _ vulgárně kálel ,
shat _ vulgárně prozradil ,
shat _ kecal , (v:)
shatter _ otřást , (v:)
shatter _ střep ,
shatter _ rozvaliny ,
shatter _ drť ,
shatter-proof _ netříštivý , (adj:)
shattered _ otřesený , (adj:)
shattered _ rozdrcený , (adj:)
shattering _ otřesení , (n:)
shatterproof _ odolný proti otřesům ,
shatterproof _ netříštivý , (adj:)
shatters _ otřásá , (v:)
Shattuck _ Shattuck , (n: [jmén.]) , (příjmení)
shave _ holit se ,
shave _ oholit se ,
shave _ shave/shaved/shaved , (v: [neprav.])
shave _ shave/shaved/shaven , (v: [neprav.])
shave _ hoblík , (n:)
shave _ holení , (n:)
shave _ holit , (v:)
shave _ oholení , (n:)
shave _ oholit , (v:)
shave _ ostrouhat , (v:)
shaved _ shave/shaved/shaved , (v: [neprav.])
shaved _ shave/shaved/shaven , (v: [neprav.])
shaved _ oholený , (adj:)
shaven _ shave/shaved/shaven , (v: [neprav.])
shaven _ oholený , (adj:)
shaver _ holicí strojek ,
shaving _ holení ,
shaving brush _ štětka na holení , (n:)
shaving cream _ holicí krém ,
shavings _ hobliny , (n:)
Shaw _ Shaw , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Shawano _ okres v USA , (n: [jmén.])
shawl _ šál , (n:)
shawl _ přehoz , (n:)
shawm _ šalmaj ,
Shawnee _ Shawnee , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno)
shay _ kočár , (n:)
she _ ona ,
she _ žena , (n:)
she could have _ mohla , (n:)
she could not _ nemohla , (n:)
she had a bee in her bonnet _ byla naštvaná ,
she ought to have _ měla , (n:)
she said _ řekla , (n:)
she should have _ měla , (n:)
she was afoot when I saw her this morning _ když jsem ji viděl toto ráno šla pěšky ,
she d _ ona by ,
she ll _ ona bude ,
she ll get _ dostane ,
she s _ ona je ,
she-devil _ saň ,
she-devil _ ďáblice , (n:)
she-goat _ koza , (n:)
Shea _ Shea , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
sheaf _ svazek , (n:)
sheaf _ snop , (n:)
shear _ shear/sheared/sheared , (v: [neprav.])
shear _ shear/sheared/shorn , (v: [neprav.])
shear _ stříhat ,
shear _ ostříhat ,
shear _ smyk , (n:)
shear _ žnout ,
shear _ střih , (n:)
sheared _ shear/sheared/sheared , (v: [neprav.])
sheared _ shear/sheared/shorn , (v: [neprav.])
sheared _ ostříhaný , (adj:)
sheared _ stříhaný , (adj:)
shearer _ střihač , (n:)
shearing _ střihání ovcí , (adj:)
shearing _ stříhání , (n:)
shears _ velké nůžky ,
shears _ nůžky ,
shearwater _ druh ptáka , (n:)
sheath _ pochva na nůž ,
sheath _ kondom , (n:)
sheath _ pochva , (n:)
sheath knife _ dýka , (n:)
sheathe _ zasunout do pouzdra , (n:)
sheathed _ opouzdřený , (adj:)
sheathing _ obložení , (n:)
sheathing _ oplechování , (n:)
sheathing _ oplášťování , (n:)
sheathing _ potažení , (n:)
sheave _ kladka , (n:)
sheave _ lanovnice , (n:)
sheaves _ otepi ,
sheaves _ snopy ,
shebeen _ hospoda , (n:)
Sheboygan _ okres v USA , (n: [jmén.])
shed _ přístřešek , (n:)
shed _ kůlna , (n:)
shed _ shed/shed/shed , (v: [neprav.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line