Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

settlement _ usmíření , (n:)
settlements _ vypořádání , (pl.)
settlements _ dohody , (n: pl.)
settlements _ osady , (n: pl.)
settlements _ úhrady , (n:)
settler _ osadník , (n:)
settler _ usedlík , (n:)
settlers _ osadníci , (n: pl.)
settles _ urovnává , (v:)
settles _ vyřizuje , (v:)
settling _ sedlina , (n:)
settling _ usazování , (n:)
settling _ zúčtování , (n:)
settling strip _ sedimentační pás , ([eko.])
settlings _ kal , (v:)
settlings _ usazenina , (n:)
setup _ léčka , (n:)
setup _ nastavení , (n:)
setup _ nastavit , (v:)
setup _ organizace , (n:)
setup _ rozvržení , (n:)
setup _ seřízení , (n:)
setup _ sestava , (n:)
setup _ situace , (n:)
setup _ struktura , (n:)
setup _ systém , (n:)
setup _ uspořádání , (n:)
setup _ podvod , (n:)
setup _ setup , (n:)
setup _ složení , (n:)
seven _ sedm ,
seven _ sedmička , (n:)
seven hundred _ sedm set ,
seven hundredth _ sedmistý ,
seven pairs of _ sedmery ,
seven sets of _ sedmery ,
sevenfold _ sedminásobně ,
sevenfold _ sedmidílný , (adj:)
sevenfold _ sedminásobný , (adj:)
sevens _ sedmičky , (n: pl.)
seventeen _ sedmnáct ,
seventeenth _ sedmnáctý ,
seventh _ sedmý ,
seventies _ sedmdesátá léta , (n:)
seventieth _ sedmdesátý ,
seventy _ sedmdesát ,
seventy-five _ sedmdesát pět ,
seventy-four _ sedmdesát čtyři ,
seventy-nine _ sedmdesát devět ,
seventy-six _ sedmdesát šest ,
seventy-three _ sedmdesát tři ,
seventy-two _ sedmdesát dva , (n:)
sever _ oddělit , (v:)
sever _ přetrhnout ,
sever _ odloučit ,
sever _ odseknout , (v:)
sever _ odštěpit , (v:)
severable _ oddělený ,
severable _ dělitelný , (adj:)
severable _ oddělitelný , (adj:)
severable _ rozdělitelný , (adj:)
severable _ rozpojitelný , (adj:)
several _ několik ,
several _ pár , (n:)
several times _ několikrát ,
several times _ víckrát ,
severalfold _ několikanásobně ,
severally _ každý zvlášť ,
severally _ jednotlivě , (adv:)
severally _ odděleně , (adv:)
severally _ separátně , (adv:)
severalty _ individuální držba ,
severalty _ výlučné vlastnictví ,
severance _ rozdělení , (n:)
severance pay _ odchodné ,
severance pay _ odstupné , ([eko.])
severe _ přísný ,
severe _ silný ,
severe _ zlý , (adj:)
severe _ náročný , (adj:)
severe _ krušný , (adj:)
severe _ kritický , (adj:)
severe _ bolestivý , (adj:)
severe _ hrozný , (adj:)
severe _ drsný , (adj:)
severe _ krutý , (adj:)
severe _ závažný , (adj:)
severe _ těžký ,
severed _ oddělený , (adj:)
severed _ useknutý , (adj:)
severely _ hrozně , (adv:)
severely _ těžce , (adv:)
severely _ vážně , (adv:)
severer _ přísnější , (adj:)
severer _ vážnější , (adj:)
severest _ nejdrsnější , (adj:)
severest _ nejpřísnější , (adj:)
severest _ nejtvrdší , (adj:)
severity _ přísnost ,
severity _ závažnost , (bio. meteo.)
severity _ náročnost , (n:)
Severn _ Severn , (n: [zem.]) , (anglická řeka)
Severn _ Severn , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Seville _ Seville , (n: [jmén.]) , (příjmení)
sew _ šít ,
sew _ ušít ,
sew _ sew/sewed/sewed , (v: [neprav.])
sew _ sew/sewed/sewn , (v: [neprav.])
sew _ sešít ,
sew _ brožovat , (v:)
sew together _ sešít ,
sew up _ zašít ,
sewage _ splašky , (n:)
sewage _ odpadní vody , (n:)
sewage _ kejda , (n:)
sewage broad irrigation _ závlaha odpadními vodami , ([eko.])
sewage disposal plant _ čistírna odpadní vody , ([eko.])
sewage irrigation _ závlaha odpadními vodami , ([eko.])
sewage plant _ čistička , (n:)
sewage pond _ biologický rybník , ([eko.])
Seward _ Seward , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
sewed _ sew/sewed/sewed , (v: [neprav.])
sewed _ sew/sewed/sewn , (v: [neprav.])
sewer _ kanál , (n:)
sewer _ kanalizace , (n:)
sewer _ kanalizační , (adj:)
sewer _ kanalizovat , (v:)
sewer _ odpad , (n:)
sewer _ odtok , (n:)
sewer _ stoka , (n:)
sewer _ stoky , (n:)
sewerage _ kanalizace , (n:)
sewerage gas _ kalový plyn , ([eko.])
sewerage purification plant _ kanalizační čistírna (vody) , ([eko.])
sewers _ kanalizace , (n:)
sewers _ kanály , (n: pl.)
sewing _ šití ,
sewing machine _ šicí stroj ,
sewing-machine _ šicí stroj ,
sewn _ sew/sewed/sewn , (v: [neprav.])
sewn _ přišitý , (adj:)
sewn _ sešitý , (adj:)
sewn _ ušit , (v:)
sewn _ ušitý , (adj:)
sewn _ všitý , (adj:)
sews _ šije ,
sex _ pohlaví ,
sex _ coitus ,
sex _ koitus ,
sex _ pohlavní styk ,
sex _ pohlavní život ,
sex _ erotika , (n:)
sex _ rod , (n:)
sex _ sex , (n:)
sex _ sexualita , (n:)
sex _ sexuální , (adj:)
sex appeal _ přitažlivost , (n:)
sex education _ sexuální výchova ,
sex organ _ přirození , (n:)
sex-linked _ pohlavně vázaný ,
sex-starved _ nadržený , (adj:)
sexagenarian _ šedesátník , (n:)
sexagesimal _ šedesátkový , (adj:)
sexagesimal _ šedesátinný , (adj:)
sexennial _ šesté výročí ,
sexes _ pohlaví , (pl.)
sexier _ svůdnější ,
sexiest _ nejsmyslnější , (adj:)
sexiest _ nejsvůdnější , (adj:)
sexily _ sexy , (adv:)
sexiness _ erotičnost , (n:)
sexiness _ smyslnost , (n:)
sexiness _ svůdnost , (n:)
sexing up _ zvýšení přitažlivosti , (n:)
sexism _ sexismus , (n:)
sexist _ opovržlivý k druhému pohlaví ,
sexist _ sexista , (n:)
sexist _ šovinista , (n:)
sexists _ sexisté ,
sexless _ frigidní , (adj:)
sexless _ impotentní , (adj:)
sexlessness _ bezpohlavnost , (n:)
sexlessness _ impotentnost , (n:)
sexologist _ sexuolog , (n:)
sexology _ sexuologie , (n:)
sexpot _ holka , (n:)
sextant _ sextant , (n:)
sextet _ sextet , (n:)
sextet _ sexteto , (n:)
sextette _ sextet , (n:)
sexton _ kostelník , (n:)
sextuple _ šestinásobný , (adj:)
sextuplet _ šesterče ,
sexual _ pohlavní ,
sexual _ sexuální ,
sexual harassment _ sexuální obtěžování ,
sexual intercourse _ pohlavní styk ,
sexuality _ sexualita , (n:)
sexualize _ sexualizovat , (v:)
sexually _ pohlavně , (adv:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line