Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

sequent _ vyplývající , (adj:)
sequential _ sekvenční , (adj:)
sequential _ následný ,
sequential drainage _ etapové odvodnění , ([eko.])
sequentiality _ následnost , (n:)
sequentialize _ zařadit do sekvence ,
sequentially _ následně , (adv:)
sequentially _ sekvenčně , (adv:)
sequester _ izolovat , (v:)
sequester _ vyčlenit , (v:)
sequester _ vyhradit , (v:)
sequester _ zabavit , (v:)
sequestrate _ zkonfiskovat , (v:)
sequestration _ konfiskace , (n:)
sequin _ flitr , (n:)
sequoia _ sekvoje , (n:)
sera _ sérum , (n:)
Serafin _ Serafin , (n: [jmén.]) , (příjmení)
seraglio _ sultánův palác ,
seraglio _ harém , (n:)
serape _ šátek , (n:) , (dlouhý, světlé barvy, na konci s třásněmi, nošený zejména muži v Mexiku)
seraph _ seraf ,
seraph _ anděl , (n:)
seraphic _ dobře vychovaný ,
seraphic _ andělský , (adj:)
seraphic _ serafínský , (adj:)
seraphically _ andělsky , (adv:)
seraphim _ serafové ,
seraphim _ seraf ,
seraphim _ anděl , (n:)
Serb _ Serb , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Serbia _ Srbsko , ([zem.] n:)
Serbia and Montenegro _ Srbsko a Černá Hora , (n: [jmén.])
Serbian _ srbský , (adj:)
Serbian _ Srb ,
Serbian _ Srbština ,
sere _ zvadlý , (adj:)
serenade _ serenáda , (n:)
serenader _ osoba hrající serenádu ,
serendipitously _ náhodně , (adv:)
serendipity _ vrozené štěstí , (n:)
serendipity _ šťastná náhoda , (n:)
serene _ klidný , (adj:)
serene _ vyrovnaný , (adj:)
serenely _ vyrovnaně , (adv:)
serenity _ klid , (n:)
serenity _ vyrovnanost , (n:)
serf _ nevolník , (n:)
serf _ otrok , (n:)
serfdom _ otroctví ,
serfdom _ nevolnictví ,
serfhood _ nevolnictví , (n:)
serfs _ nevolníci , (n: pl.)
serge _ serž ,
sergeant _ četař , (n:)
serial _ řadový ,
serial _ sériový , (adj:)
serial _ sekvenční ,
serial _ pořadový ,
serial _ seriálový ,
serial killer _ masový vrah ,
serial number _ pořadové číslo ,
serial number _ sériové číslo ,
serial number _ výrobní číslo ,
serial story _ seriál ,
serialisation _ serializace , (n:)
serialise _ serializovat , (v:)
serialised _ serializoval , (v:)
serialised _ serializovaný , (adj:)
serialization _ serializace , (n:)
serialize _ serializovat , (v:)
serialized _ serializovaný , (adj:)
serially _ sériově , (adv:)
serie _ typová řada ,
series _ řada , (n:)
series _ TV série , (n:)
series _ série , (n:)
series _ sada , (n:)
series _ sled , (n:)
series of _ řada ,
series sampling _ řadový odběr vzorku (vody) , ([eko.])
series [sg.] [a summation of the terms in a sequence] _ řada , (n: [mat.])
serif _ serif ,
serif _ patka písma , (n:)
serif _ patka , (n:)
serigraph _ sítotisk , (n:)
serin _ zvonohlík zahradní ,
serine _ serin ,
serious _ vážný ,
serious _ vážně ,
seriously _ vážně ,
seriously _ skutečně ,
seriousness _ vážnost , (n:)
seriousness _ náročnost , (n:)
sermon _ kázání , (n:)
sermonize _ kázat , (v:)
sermonize _ mentorovat , (v:)
sermons _ kázání , (pl.)
serological _ sérologický , (adj:)
serology _ sérologie , (n:)
seronegative _ séronegativní , (adj:)
serotonin _ serotonin , (n:)
serous _ serózní , (adj:)
serous _ tekutý , (adj:)
serow _ antilopa , (n:) , (rod Capricornis, obývá horské oblasti východní Asie, má tmavou srst a krátké rohy)
serpent _ had , (n:)
serpentine _ klikatý , (adj:)
serpentine _ serpentina , (n:)
Serra _ Serra , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Brazílie)
serrate _ ozubený , (adj:)
serrate _ zoubkovaný , (adj:)
serrate _ zubatý , (adj:)
serrated _ ozubený , (adj:)
serrated _ zoubkovaný , (adj:)
serrated _ zubatý , (adj:)
serration _ ozubení , (n:)
serration _ zoubkovaní , (n:)
serried _ semknutý , (adj:)
serried _ sevřený , (adj:)
serum _ sérum , (n:)
servant _ služka , (n:)
servant _ sluha , (n:)
servant _ služebník , (n:)
servant _ služebná ,
servant _ zřízenec ,
servants _ sluhové ,
servants _ služebníci , (n: pl.)
serve _ obsloužit ,
serve _ podat ,
serve _ podávat , (n:) , (v tenisu)
serve _ posloužit ,
serve _ sloužit ,
serve _ servírovat ,
serve beer _ čepovat ,
serve the purpose _ odpovídat účelu ,
serve the purpose _ vyhovovat účelu ,
serve up _ servírovat , (v:)
served _ obsloužený , (adj:)
served _ sloužil , (v:)
server _ server , (n:)
servers _ servery , (n: pl.)
serves _ obsluhuje , (v:)
serves _ slouží , (v:)
service _ obsluha ,
service _ služba ,
service _ oprava ,
service _ doručení , (n:)
service _ služební , (adj:)
service _ opravna , (n:)
service _ servis , (n:)
service _ sloužit ,
service _ udržovat ,
service _ údržba ,
service _ úřední předání ,
service (tertiary) industry _ odvětví služeb (terciární) , ([eko.])
service area _ oblast příjmu ,
service area _ prostory údržby ,
service area _ zájmová oblast ,
service charge _ poplatky za službu ,
service charge _ manipulační poplatek ,
service charge _ poplatek (přirážka) za službu , ([eko.])
service fee _ poplatek za služby ,
service garage _ opravna , (n:)
service industry _ odvětví služeb ,
service industry _ služby veřejnosti ,
service industry _ průmysl služeb , ([eko.])
service life _ životnost , (n:)
service man _ opravář ,
service station _ autoservis ,
serviceability _ praktičnost , (n:)
serviceable _ opravitelný , (adj:)
serviceable _ použitelný , (adj:)
serviceable _ prospěšný , (adj:)
serviceable _ provozuschopný , (adj:)
serviceable _ upotřebitelný , (adj:)
serviceable _ užitečný , (adj:)
serviced _ opravovaný , (adj:)
serviceman _ opravář ,
servicemen _ opraváři , (n:)
services _ služby , (n: pl.)
servicing _ opravující , (adj:)
serviette _ ubrousek ,
servile _ otrocký , (adj:)
servile _ podlézavý , (adj:)
servile _ servilní , (adj:)
servilely _ podlézavě , (adv:)
servilely _ servilně , (adv:)
servility _ podlézavost , (n:)
servility _ servilita , (n:)
serving _ konající , (adj:)
serving _ servírovací ,
serving _ obsluha ,
serving _ obsluhující , (adj:)
serving _ porce , (n:)
serving _ sloužící , (adj:)
serving _ podávací , (adj:)
servitor _ sluha , (n:)
servitude _ služebnost , (n:)
servo _ servomechanismus , (n: [tech.])
servo _ posilovač , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line