Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

sensing element _ snímač ,
sensing unit _ snímač ,
sensitible _ citlivý , ([eko.])
sensitisation _ zcitlivění , (n:)
sensitive _ dráždivý ,
sensitive _ citlivý ,
sensitive _ smyslový , (adj:)
sensitive _ citový , (adj:)
sensitive _ senzitivní , (adj:)
sensitive element _ snímač ,
sensitively _ citlivě , (adv:)
sensitiveness _ citlivost , (n:)
sensitivities _ citlivosti , (n:)
sensitivity _ choulostivost ,
sensitivity _ citlivost , (n:)
sensitivity _ přecitlivělost , (n:)
sensitivity _ senzitivita , (n:)
sensitivity analysis _ analýza citlivosti , ([eko.]) , (Systematický postup ke stanovení vlivu zvolených metod a dat a jejich nejistot na výsledek studie.)
sensitivity check _ kontrola citlivosti , ([eko.])
sensitization _ senzibilizace , (n:)
sensitize _ učinit citlivým ,
sensitizer _ senzibilizátor , (n:)
sensitometer _ senzitometr , (n:)
sensor _ čidlo ,
sensor _ senzor , (n:)
sensor _ snímač ,
sensorial _ senzorický , (adj:)
sensors _ senzory , (n: pl.)
sensory _ smyslový , (adj:)
sensory _ senzorický , (adj:)
senstation _ vzrušení , (n:)
sensual _ smyslný ,
sensual _ smyslový , (adj:)
sensual _ senzuální ,
sensualist _ smyslný člověk , (n:)
sensualist _ senzualista , (n: [fil.]) , (ten, kdo uznává smyslové vjemy za jediný zdroj poznání)
sensuality _ smyslnost ,
sensualize _ učinit smyslným ,
sensually _ smyslně , (adv:)
sensuous _ smyslný , (adj:)
sensuous _ smyslový , (adj:)
sensuous _ živočišný , (adj:)
sensuously _ smyslově , (adv:)
sensuousness _ senzuálnost , (n:)
sensuousness _ smyslnost , (n:)
sent _ poslal , (v:)
sent _ send/sent/sent , (v: [neprav.])
sentence _ věta ,
sentence _ rčení , (n:)
sentence _ ortel , (n:)
sentence _ odsoudit , (v:)
sentence _ vynést rozsudek , (v:)
sentence _ rozsudek , (n:)
sentence _ výrok , (n:)
sentence _ větný , (adj:)
sentence _ rozsudek o trestu ,
sentence _ uložit trest ,
sentence _ rozsoudit , (v:)
sentence _ trest , (n:)
sentenced _ odsouzený , (adj:)
sentenced _ odsouzen , (v:)
sentences _ rozsudky , (n: pl.)
sentences _ věty , (n: pl.)
sentencing _ odsuzování , (n:)
sentencing _ trestání , (n:)
sentential _ rozsudkový , (adj:)
sentential _ větný , (adj:)
sententious _ aforistický , (adj:)
sententious _ bombastický , (adj:)
sententiously _ jadrně , (adv:)
sententiously _ výstižně , (adv:)
sentience _ cítění , (n:)
sentience _ vnímání , (n:)
sentient _ vnímající , (adj:)
sentiment _ cítění ,
sentiment _ cit , (n:)
sentimental _ citový ,
sentimental _ sentimentální , (adj:)
sentimentalism _ přecitlivělost , (n:)
sentimentalism _ sentimentalita , (n:)
sentimentalist _ sentimentální člověk ,
sentimentality _ sentimentalita , (n:)
sentimentally _ sentimentálně ,
sentiments _ nálady , (n: pl.)
sentiments _ pocity , (n: pl.)
sentinel _ stráž ,
sentinel _ indikátor , (n:)
sentinel _ ochránce , (n:)
sentinel _ hlídka , (n:)
sentries _ hlídky , (n: pl.)
sentries _ stráže , (n:)
sentry _ stráž ,
sentry _ hlídka , (n:)
sentry box _ strážní budka , (n:)
Seoul _ hl.m. - Jižní Korea , (n: [jmén.])
SEP _ Somebody Else s Problem , ([zkr.])
sepal _ kališní lístek ,
separability _ oddělitelnost , (n:)
separable _ oddělitelný , (adj:)
separable _ odlučitelný , (adj:)
separate _ oddělit ,
separate _ rozdělit ,
separate _ rozdělit se ,
separate _ rozdělovat ,
separate _ rozejít se ,
separate _ rozcházet se ,
separate _ oddělený ,
separate _ rozlišovat ,
separate _ rozloučit , (v:)
separate aerobic sludge stabilisation _ oddělená aerobní stabilizace kalu , ([eko.])
separate off _ oddělit , (v:)
separate out _ oddělit , (v:)
separate out _ vyloučit , (v:)
separate out _ vyseparovat , (v:)
separate the wheat from the chaff _ oddělit zrno od plev , (v: [fráz.])
separated _ oddělený , (adj:)
separated _ oddělil se ,
separated _ oddělen ,
separated _ odloučený , (adj:)
separately _ zvlášť ,
separately _ odděleně ,
separately _ samostatně ,
separateness _ oddělenost , (n:)
separateness _ samostatnost , (n:)
separates _ rozděluje , (v:)
separating _ oddělování , (n:)
separating _ rozdělování , (n:)
separation _ rozlišování ,
separation _ oddělení , (n:)
separation _ izolování , (n:)
separation _ odluka , (n:)
separation _ rozchod , (n:)
separation _ rozdělení , (n:)
separation _ rozloučení , (n:)
separation _ rozluka , (n:)
separation _ separace , (n:)
separation allowance _ odlučné , (adj:)
separationist _ separatistický , (adj:)
separatism _ separatismus , (n:)
separatist _ separatista , (n:)
separatist _ separatistický , (adj:)
separative _ separační , (adj:)
separator _ oddělovač , (n:)
separator _ odlučovač ,
separator _ separátor , (n:)
separators _ oddělovače ,
sepia _ sépie , (n:)
sepia _ sépiově hnědý , (adj:)
sepoy _ voják , (n:) , (sloužící v armádě cizího dobyvatele, zejména pak Ind sloužící pod britským velením v Indii)
seppuku _ harakiri ,
sepsis _ otrava ,
sepsis _ sepse , (n:)
sept _ část klanu , (n:)
septa _ septa , (pl:)
septate _ přepažený , (adj:)
September _ září ,
September _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
septet _ septeto ,
septet _ seskupení sedmi ,
septet _ septet , (n:)
septette _ septet , (n:)
septic _ hnisající , (adj:)
septic _ septický , (adj:)
septic tank _ usazovací jímka , (n:)
septic tank _ septik , (n:)
septicaemia _ otrava krve ,
septicaemia _ septikémie , (n:)
septicemia _ infekce krve ,
septicemia _ septikemie , ([eko.])
septuagenarian _ sedmdesátiletý , (adj:)
septuagenarian _ sedmdesátník , (n:)
septum _ přepážka , (n:)
septum _ septum , (n:)
septuple _ sedminásobný , (adj:)
sepulcher _ pohřebiště ,
sepulcher _ hrobka , (n:)
sepulchral _ pohřební ,
sepulchre _ hrobka , (n:)
sepulture _ pohřbít ,
sepulture _ pohřbení , (n:)
sequel _ důsledek , (n:)
sequel _ následek , (n:)
sequel _ pokračování , (n:)
sequela _ následek , (n:)
sequels _ pokračování , (pl.)
sequels _ důsledky , (n: pl.)
sequence _ posloupnost , (n: [mat.])
sequence _ souslednost ,
sequence _ sekvenční ,
sequence _ sekvence ,
sequence _ následek , (n:)
sequence _ pořadí ,
sequence _ sled , (n:)
sequenced _ seřazený , (adj:)
sequencer _ řadič , (n:)
sequencers _ řadiče ,
sequences _ sekvence , (n:)
sequencing _ řazení , (n:)
sequencing _ sled , (n:)
sequent _ následující , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line