Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

semi- _ polo- ,
semi- _ skoro ,
semi- _ téměř ,
semi-annual _ pololetní , (adj:)
semi-automatic _ poloautomatický , (adj:)
semi-bright _ polojasno ,
semi-colon _ středník ,
semi-conductor _ polovodič ,
semi-conscious _ napůl v bezvědomí ,
semi-detached house _ dvojdomek ,
semi-drunk _ středně opilý ,
semi-final _ semifinále ,
semi-finalist _ semifinalista , (n:)
semi-finished _ rozpracovaný , (adj:)
semi-finished product _ polotovar ,
semi-independent _ částečně nezávislý ,
semi-infinite _ nekonečný jedním směrem ,
semi-lies _ polopravdy ,
semi-literate _ pologramotný ,
semi-monthly _ půlměsíční , (adj:)
semi-official _ polooficiální , (adj:)
semi-official _ poloúřední , (adj:)
semi-permanent _ polotrvalý , (adj:)
semi-permanently _ polotrvale , (adv:)
semi-product _ polotovar ,
semi-rigid _ polotuhý , (adj:)
semi-trailer _ návěs , (n:)
semi-weekly _ polotýdenní ,
semiannual _ pololetní , (adj:)
semiarid _ polovyprahlý , (adj:)
semiautomatic _ poloautomatický , (adj:)
semibreve _ celá nota ,
semicircle _ půlkruh , (n:)
semicircular _ polokruhový , (adj:)
semicolon _ středník , (n:)
semicolons _ středníky , (n: pl.)
semiconducting _ polovodivý , (adj:)
semiconductive _ polovodivý , (adj:)
semiconductor _ polovodič ,
semiconscious _ napůl v bezvědomí ,
semidetached _ polooddělený , (adj:)
semifinal _ semifinále , (n:)
semifinalist _ semifinalista , (n:)
semifinished _ rozpracovaný , (adj:)
semilunar _ poloměsíčitý , (adj:)
semilunar _ semilunární ,
semimonthly _ čtrnáctideník , (adv:)
seminal _ mající semena , (n:)
seminal _ klíčový , (adj:)
seminar _ seminář ,
seminars _ semináře ,
seminary _ seminární ,
seminary _ seminář , (n:)
Seminole _ Seminole , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
semiofficial _ polooficiální , (adj:)
semiofficial _ poloúřední , (adj:)
semiological _ sémiologický , (adj:)
semiology _ symptomatologie , (n:)
semiotic _ semiotický , (adj:)
semiotics _ sémiotika , (n:)
semipermanent _ semipermanentní , (adj:)
semipermanent _ polotrvalý , (adj:)
semipermanently _ polotrvale , (adv:)
semipermeable _ polopropustný , (adj:)
semipermeable _ semipermeabilní , (adj:)
semiproduced material _ polotovar , ([eko.]) , (Výrobek z přípravného stádiavýroby, který vyžaduje další zpracování.)
semiprofessional _ poloprofesionální , (adj:)
semirigid _ polotuhý , (adj:)
semiring _ polookruh , (n: [mat.]) , (algebraická struktura)
Semisid _ druh antikoncepce ,
Semite _ semitský , (adj:)
Semite _ semita ,
semitic _ semitský , (adj:)
semitone _ půltón , (n:)
semitrailer _ návěs , (n:)
semitransparent _ poloprůhledný , (adj:)
semivowel _ polosamohláska , (n:)
semiyearly _ půlročně , (adv:)
semolina _ krupice , (n:)
sempiternal _ věčný , (adj:)
sempiternal _ nekončící , (adj:)
sempstress _ švadlena , (n:)
Semtex _ semtex , (n: [tech.]) , (plastická trhavina)
senate _ senát , (n:)
senator _ senátor , (n:)
senatorial _ senátorský , (adj:)
senators _ senátoři , (n:)
senatorship _ senátorství ,
send _ přelézt , (v:) , (horolezectví)
send _ posílat , (v:)
send _ poslat , (v:)
send _ zasílat , (v:)
send _ zaslat , (v:)
send _ send/sent/sent , (v: [neprav.])
send _ pošli ,
send _ vyslat ,
send _ odeslat ,
send a message _ poslat vzkaz ,
send away _ odbýt ,
send away _ odehnat , (v:)
send away _ propustit , (v:)
send back _ poslat zpátky ,
send cash on delivery _ poslat na dobírku ,
send down _ vyloučit , (v:)
send for _ poslat pro ,
send for _ povolat , (v:)
send in _ zaslat , (v:)
send off _ odeslat , (v:)
send out _ vysílat , (v:)
send out _ vyslat , (v:)
send over _ posílat , (v:)
send over _ vysílat , (v:)
send round _ rozesílat , (v:)
send word _ vzkázat , (v:)
send-off _ přijít se rozloučit ,
send-up _ parodie , (n:)
send-up _ satira , (n:)
Sendai _ město - Japonsko , (n: [jmén.])
sender _ odesilatel , (n:)
senders _ odesílatelé , (n:)
sending _ posílání , (n:)
sending _ odeslání , (n:)
sending _ odesílání , (n:)
sending _ posílající , (adj:)
sending _ vysílající , (adj:)
sending _ zasílající , (adj:)
sending _ zasílání , (n:)
sends _ posílá , (v:)
sendup _ parodie , (n:)
sendup _ satira , (n:)
Seneca _ Seneca , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Senegal _ Senegal , (n: [jmén.])
Senegal _ Senegal , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Senegalese _ obyvatel Senegalu ,
senescence _ stáří ,
senescence _ stárnutí , (n:)
senescent _ stárnoucí , (adj:)
senescent _ stařecký , (adj:)
seneschal _ majordom ,
senile _ senilní , (adj:)
senility _ senilita , (n:)
senior _ nadřízený , (adj:)
senior _ nadřazený , (adj:)
senior _ senior , (n:)
senior _ starší , (adj:)
senior _ vyšší , (adj:)
senior citizen _ starší občan ,
senior editor _ hlavní redaktor ,
senior lecturer _ docent , (n:)
senior officer _ vyšší důstojník ,
seniority _ služební pořadí ,
seniority _ služební věk ,
seniors _ senioři , (n:)
senna _ druh léčivé rostliny ,
sensation _ senzace , (n:)
sensation _ rozruch , (n:)
sensational _ senzační , (adj:)
sensationalism _ senzacechtivost , (n:)
sensationalist _ sezacechtivý ,
sensationalistic _ senzacechtivý , (adj:)
sensationally _ překvapivě , (adv:)
sensationally _ senzačně , (adv:)
sensations _ senzace , (pl.)
sense _ smysl ,
sense _ rozum ,
sense _ tušit ,
sense _ vytušit ,
sense _ význam ,
sense _ vnímat , (v:)
sense _ cit , (n:)
sense _ vycítit , (v:)
sense _ důležitost , (n:)
sense of humor _ smysl pro humor ,
sense of smell _ čich ,
sense organ _ smyslový orgán ,
sense organ _ čidlo ,
sensed _ vnímaný , (adj:)
senseless _ nesmyslný , (adj:)
senseless _ omráčený , (adj:)
senselessly _ nesmyslně , (adv:)
senselessness _ bezvědomí , (n:)
senselessness _ nesmyslnost , (n:)
senselessness _ zbytečnost , (n:)
senses _ cítí ,
senses _ smysly , (n: pl.)
senses _ vnímá , (v:)
sensibilities _ citlivosti , (n:)
sensibility _ citlivost , (n:)
sensibility _ cit , (n:)
sensible _ citlivý , (adj:)
sensible _ vnímatelný , (adj: [kniž.])
sensible _ citelný , (adj: [kniž.])
sensible _ praktický , (adj:)
sensibleness _ rozumnost , (n:)
sensibleness _ soudnost , (n:)
sensibly _ rozumně , (adv:)
sensing _ snímání , (n:)
sensing _ tušící , (adj:)
sensing _ cítící , (adj:)
sensing device _ snímač ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line