Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

self-deceit _ sebeklam , (n:)
self-deception _ oklamání sebe sama , (n:)
self-declared environmental claim _ vlastní environmentální tvrzení , ([eko.])
self-defeating _ mařící své vlastní záměry ,
self-defence _ sebeobrana , (n:)
self-defense _ sebeobrana , (n:)
self-delusion _ sebeklam ,
self-denial _ sebezapření , (n:)
self-destroying catch band _ lapací autocidní pás , ([eko.])
self-destruct _ sebepoškodit ,
self-destruct _ autodestrukce ,
self-destruction _ samozničení , (n:)
self-destruction _ sebevražda , (n:)
self-destructive _ sebezničující , (adj:)
self-determination _ sebeurčení , (n:)
self-discipline _ sebe-disciplina , (n:)
self-doubt _ nedůvěra v sebe ,
self-educated _ sebevzdělaný , (adj:)
self-education _ sebevzdělávání , (n:)
self-employed _ soukromý podnikatel ,
self-employment _ samostatné podnikání , (n:)
self-esteem _ sebevědomí ,
self-evidence _ stav samozřejmosti ,
self-evident _ samozřejmý ,
self-evidently _ samozřejmě ,
self-examination _ sebezpytování , (n:)
self-explanatory _ evidentní , (adj:)
self-explanatory _ samozřejmý , (adj:)
self-expression _ sebereprezentace , (n:)
self-feeding _ samočinné podávání , (n:)
self-fertilization _ samooplození , (n:)
self-financing _ samofinancování , (n:)
self-fulfillment _ sebenaplnění , (n:)
self-fulfilment _ sebenaplnění , (n:)
self-glorification _ pocit vlastní nadřazenosti ,
self-governing _ autonomní , (adj:)
self-governing _ samosprávný , (adj:)
self-government _ autonomie , (n:)
self-government _ samospráva , (n:)
self-hate _ sebenenávist , (n:)
self-help _ svépomoc ,
self-image _ sebehodnocení , (n:)
self-immolation _ sebezničení , (n:)
self-importance _ namyšlenost , (n:)
self-important _ domýšlivý , (adj:)
self-important _ nadutý , (adj:)
self-imposed _ dobrovolný , (adj:)
self-improvement _ sebevzdělání , (n:)
self-incrimination _ sebeobvinění , (n:)
self-induced _ způsobené sebou ,
self-induction _ samoindukce , (n:)
self-induction coil _ tlumivka , (n:)
self-indulgence _ nestřídmost , (n:)
self-indulgent _ nestřídmý , (adj:)
self-indulgent _ požitkářský , (adj:)
self-insurance _ samopojištění ,
self-interest _ soukromý zájem ,
self-justification _ ospravedlnění , (n:)
self-knowledge _ sebeznalost , (n:)
self-liquidating _ samolikvidní ,
self-loading _ samonabíjecí , (adj:)
self-locking _ samozajišťovací , (adj:)
self-love _ ješitnost , (n:)
self-made _ vlastnoruční , (adj:)
self-negating _ sebe-negující ,
self-negating _ sebe-popírající ,
self-organization _ samoorganizace , (n:)
self-parody _ parodování sebe sama , (n:)
self-pity _ sebelítost , (n:)
self-pollination _ samoopylení , (n:)
self-portrait _ autoportrét , (n:)
self-possessed _ klidný , (adj:)
self-possessed _ rozvážný , (adj:)
self-possessed _ vyrovnaný , (adj:)
self-possession _ sebeovládání ,
self-preservation _ pud sebezáchovy ,
self-preservation _ sebezáchova , (n:)
self-propelled _ samohybný , (adj:)
self-protection _ sebeobrana , (n:)
self-purification capacity _ samočistící kapacita (vodního útvaru) , ([eko.])
self-referentiality _ sebevztažnost , (n:)
self-regulation _ samoregulace , (n:)
self-regulatory _ samoregulační , (adj:)
self-release _ samospoušť ,
self-reliance _ samostatnost , (n:)
self-reliance _ soběstačnost , (n:)
self-reliant _ samostatný , (adj:)
self-reliant _ soběstačný , (adj:)
self-respect _ sebeúcta , (n:)
self-respectful _ mající sebeúctu ,
self-restraint _ sebeovládání , (n:)
self-revelation _ odhalování sama sebe ,
self-righteously _ pokrytecky , (adv:)
self-righteousness _ upjatost , (n:)
self-sacrifice _ sebeobětování , (n:)
self-satisfaction _ sebeuspokojení , (n:)
self-satisfied _ samolibý , (adj:)
self-sealing _ samotěsnicí , (adj:)
self-seeker _ sobec , (n:)
self-serve _ samoobsluha , (n:)
self-service _ samoobsluha , (n:)
self-service store _ samoobsluha ,
self-serving _ sloužící svým vlastním zájmům ,
self-starting _ samočinné spouštění , (n:)
self-styled _ samozvaný , (adj:)
self-sufficiency _ soběstačnost , (n:)
self-sufficient _ soběstačný , (adj:)
self-support _ soběstačnost , (n:)
self-surrender _ vzdání se sama sebe ,
self-sustaining _ soběstačný , (adj:)
self-taught _ autodidaktický , (adj:)
self-test _ samotestování, autodiagnostika , (n:) , (Technika)
self-timer _ samospoušť ,
self-will _ umíněnost , (n:)
self-willed _ tvrdohlavý , (adj:)
selfhood _ egoismus , (n:)
selfhood _ individuálnost , (n:)
selfhood _ osobitost , (n:)
selfhood _ sobectví , (n:)
selfish _ sobecký , (adj:)
selfish _ egoistický , (adj:)
selfishly _ egoisticky , (adv:)
selfishly _ sobecky , (adv:)
selfishness _ sobectví , (n:)
selfless _ nesobecký , (adj:)
selfless _ obětavý , (adj:)
selflessly _ nesobecky , (adv:)
selflessly _ obětavě , (adv:)
selflessness _ nesobeckost , (n:)
selflessness _ obětavost , (n:)
selfmurderer _ sebevrah , (n:)
Selfridge _ Selfridge , (n: [jmén.]) , (příjmení)
selfsame _ přesně takový ,
selfsame _ tentýž ,
selfsame _ týž ,
selfsame _ stejný , (adj:)
selfsufficient _ soběstačný , (n:)
Selkirk _ Selkirk , (n: [jmén.]) , (příjmení)
sell _ prodat ,
sell _ prodávat ,
sell _ sell/sold/sold , (v: [neprav.])
sell _ obchodovat , (v:)
sell _ prodej ,
sell _ prodávání , (n:)
sell _ zaprodat , (v:)
sell off _ odprodat , (v:)
sell off _ rozprodat , (v:)
sell off _ rozprodávat , (v:)
sell off _ vyprodat , (v:)
sell out _ vyprodat ,
sell out _ rozprodat , (v:)
sell out _ zaprodat se , (v:)
sell up _ rozprodat , (v:)
sell up _ vyprodat , (v:)
sell-off _ odprodej ,
sell-out _ vyprodané přestavení , (n:)
sell-out _ vyprodání zásob ,
sell-out _ zrada , (n:)
seller _ prodavačka ,
seller _ prodavač ,
seller _ prodejce ,
seller _ prodávající , ([eko.])
seller s market _ trh prodávajícího , ([eko.])
sellers _ prodejci , (n: pl.)
selling _ prodávající , (adj:)
selling price _ prodejní cena , ([eko.])
selloff _ odprodej ,
sellotape _ izolepa ,
sellout _ vyprodáno ,
sellout _ výprodej ,
sellout _ vyprodané přestavení , (n:)
sellout _ vyprodání zásob ,
sellout _ zrada , (n:)
sells _ prodává , (v:)
Selma _ Selma , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
seltzer _ minerálka , (n:)
seltzer _ sodovka , (n:)
seltzer water _ minerálka , (n:)
selvage _ lem , (n:)
selvage _ obruba , (n:)
selves _ vlastní osoby ,
selves _ ega , (n:)
selves _ samy , (n: pl.)
semantic _ sémantický , (adj:)
semantic _ významový , (adj:)
semantical _ sémantický , (adj:)
semantically _ sémanticky , (adv:)
semantics _ sémantika , (n:)
semaphore _ semafor , (n:)
semaphore _ signalizace , (n:)
Semarang _ město - Indonésie , (n: [jmén.])
semblance _ zdání , (n:)
semeiology _ sémiologie , (n:)
semen _ sperma , (n:)
semester _ semestr ,
semester _ pololetí ,
semestral _ semestrální , (adj:)
semi _ tahač s návěsem ,
semi _ polo ,
semi _ semifinále , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line