Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

seeking _ hledající , (adj:)
seeks _ hledá , (v:)
Seeley _ Seeley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
seem _ připadat ,
seem _ vypadat ,
seem _ zdál se ,
seem _ zdá se ,
seem _ zdát se , (v:)
seem _ mám pocit ,
seemed _ zdálo se ,
seemed _ vypadalo , (v:)
seeming _ domnělý , (adj:)
seeming _ zdánlivý , (adj:)
seemingly _ domněle , (adv:)
seemingly _ zdánlivě , (adv:)
seemlier _ korektnější , (adj:)
seemliness _ slušnost , (n:)
seemly _ přiměřený ,
seemly _ slušný ,
seemly _ korektní ,
seems _ zdá se ,
seen _ viděn ,
seen _ see/saw/seen , (v: [neprav.])
seep _ prosakovat , (v:)
seepage _ průsak , (n:)
seepage _ vsak , (n:)
seepage _ vyvěrání , (n:)
seepage through reservoir bottom _ průsak dnem nádrže , ([eko.])
seeping _ prosakování , (n:)
seer _ prorok , (n:)
seer _ věštec , (n:)
sees _ vidí ,
seesaw _ houpačka , (n:)
seesaw _ kolísavý , (adj:)
seethe _ kypět , (v:)
seethe _ překypovat , (v:)
seethed _ kypěl , (v:)
seething _ horoucí , (adj:)
seething _ vařící , (adj:)
SEG _ S--- Eating Grin , ([zkr.])
segment _ segment ,
segment _ úsečka , (n: [mat.])
segmental _ segmentový , (adj:)
segmental _ úsekový , (adj:)
segmentation _ segmentace , (n:)
segmented _ článkovaný , (adj:)
segments _ segmenty , (n: pl.)
Segovia _ Segovia , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Španělsko)
segregate _ izolovat , (v:)
segregate _ segregovat , (v:)
segregated _ oddělený ,
segregation _ odloučení , (n:)
segregation _ segregace , (n:)
segregationist _ segregacionista , (n:)
segue _ přejít , (v:) , (jeden děj plynule přejde v druhý)
Segundo _ Segundo , (n: [jmén.]) , (příjmení)
sei _ plejtvák severní ,
SEIA _ strategické hodnocení vlivů na životní prostředí , ([eko.])
Seidel _ Seidel , (n: [jmén.]) , (příjmení)
seigneur _ feudální pán ,
seigniorage _ ražebné ,
seigniorial _ feudální , (adj:)
seine _ rybářská síť , (n:) , (velká rybářská síť, pomocí závaží na jednom konci a plováků na druhém zůstává ve vodě ve vertikální poloze)
seining _ lovení ryb do sítě , (v:) , (lovení pomocí vertikální sítě (seine))
seisin _ neomezená držba nemovitosti ,
seismal _ seismický , (adj:)
seismic _ seismický , (adj:)
seismic _ seizmický , (adj:)
seismogram _ záznam seismografu ,
seismogram _ seismogram , (n:)
seismograph _ seismograf , (n:)
seismograph _ seizmograf , (n:)
seismographer _ seismolog , (n:)
seismographic _ seismografický , (adj:)
seismological _ seismologický , (adj:)
seismological _ seizmologický , (adj:)
seismologist _ seismolog , (n:)
seismologist _ seizmolog , (n:)
seismology _ seismika , (n:)
seismology _ seismologie , (n:)
seismology _ seizmologie , (n:)
seismometer _ seismometr , (n:)
seismometer _ seizmometr , (n:)
seize _ zmocnit se ,
seize _ uchvátit ,
seize _ vyvlastnit ,
seize _ chytit , (v:)
seize _ chytnout , (v:)
seize _ konfiskovat , (v:)
seize _ obsadit , (v:)
seize _ pochopit , (v:)
seize _ popadnout , (v:)
seize _ porozumět , (v:)
seize _ přepadnout , (v:)
seize _ uchopit , (v:)
seize _ ukořistit , (v:)
seize _ zabrat , (v:)
seize _ zadržet , (v:)
seize _ zachvátit , (v:)
seize _ zajmout , (v:)
seize _ zatknout , (v:)
seize _ zkonfiskovat , (v:)
seize _ zabavit , (v:)
seized _ zabavený , (adj:)
seized _ zadržel , (v:)
seized _ zadržený , (adj:)
seizes _ uchvacuje , (v:)
seizing _ uchopující , (adj:)
seizing _ uchvácení , (n:)
seizing _ uváznutí , (n:)
seizure _ uchopení , (n:)
seizure _ konfiskace , (n:)
seizure _ uchvácení , (n:)
seizure _ zabavení , (n:)
seizures _ zabavení , (pl.) , (n:)
seldom _ zřídka , (adv:)
select _ vybraný ,
select _ lahůdkový , (adj:)
select _ vybírat ,
select _ vybrat ,
select _ výlučný , (adj:)
select _ vybrat si ,
select _ zvolit si ,
select _ zvolit , (v:)
selectable _ volitelný , (adj:)
selected _ vybraný , (adj:)
selecting _ vybírající , (adj:)
selecting _ vybírání , (n:)
selecting _ vyhledávající , (adj:)
selection _ výběr ,
selection _ selekce , (n:)
selection _ vybírání , (n:)
selections _ výběry , (n: pl.)
selective _ selektivní , (adj:)
selective herbicide _ selektivní herbicid , ([eko.])
selective species _ selektivní druh , ([eko.])
selectively _ selektivně , (adv:)
selectively _ výběrově , (adv:)
selectivity _ volitelnost , (n:)
selectness _ výběrovost , (n:)
selector _ přepínač , (n:)
selector _ volič , (n:)
selectors _ voliči ,
selects _ vybírá , (v:)
Selena _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
selenium _ selen , (n:)
selenology _ selénologie , (n:)
self _ já ,
self _ osobnost , (n:)
self _ ego , (n:)
self regulating process _ samovolně ustalující procesy , (n: [tech.] pl.)
self-abasement _ sebeponížení , (n:)
self-absorption _ soustředění na sebe ,
self-abuse _ masturbace , (n:)
self-acting _ samočinný , (adj:)
self-acting _ automatický , (adj:)
self-adhesive _ samolepicí ,
self-analysis _ sebeanalýza , (n:)
self-appointed _ samozvaný , (adj:)
self-approval _ sebeocenění , (n:)
self-assembly _ smontuje si zákazník ,
self-assertion _ prosazování se ,
self-assertive _ sebevnucující , (adj:)
self-assurance _ sebejistota , (n:)
self-assured _ sebejistý , (adj:)
self-aware _ vědomý si sebe sama , (n:)
self-awareness _ vědomí sama sebe ,
self-censorship _ autocenzura , (n:)
self-centered _ sobecký , (adj:)
self-centred _ egocentrický , (adj:)
self-centred _ sobecký , (adj:)
self-centredness _ zaměřenost na sebe ,
self-cleaning _ samočisticí , (adj:)
self-closing _ samozavírací , (adj:)
self-command _ sebeovládání , (n:)
self-conceit _ domýšlivost , (n:)
self-conceit _ ješitnost , (n:)
self-conceit _ samolibost , (n:)
self-confessed _ přiznaný , (adj:)
self-confidence _ sebedůvěra ,
self-confident _ sebevědomý ,
self-confidently _ sebevědomě , (adv:)
self-congratulation _ samochvála , (n:)
self-congratulatory _ sebeuspokojivý , (adj:)
self-conscious _ uvědomující si sebe ,
self-consciously _ rozpačitě , (adv:)
self-consciousness _ plachost , (n:)
self-consciousness _ rozpačitost , (n:)
self-consistency _ celistvost , (n:)
self-consistent _ celistvý , (adj:)
self-consumption _ vlastní spotřeba ,
self-contained _ soběstačný , (adj:)
self-contradiction _ vnitřní rozpor ,
self-contradictory _ rozporný ,
self-control _ sebekontrola , (n:)
self-control _ sebeovládání , (n:)
self-correcting _ samoopravný , (adj:)
self-correcting mechanism _ seberegulační mechanismus , ([eko.])
self-critical _ sebekritický , (adj:)
self-criticism _ sebekritika , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line