Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

section _ úsek , (n:)
section _ paragraf , (n:)
sectional _ sektorový , (adj:)
sectioning _ segmentování , (n:)
sections _ sekce , (n:)
sector _ sektor , (n:)
sector _ výseč ,
sector _ sektor, úsek, odvětví , ([eko.])
sectoral _ sektorový , (adj:)
sectors _ sektory , (n: pl.)
sects _ sekty , (n: pl.)
secular _ světský , (adj:)
secular trend _ dlouhodobý trend ,
secular trend _ dlouhodobý vývoj ,
secularisation _ sekularizace , (n:)
secularisation _ zesvětštění , (n:)
secularism _ sekularismus , (n:)
secularist _ sekularista , (n:)
secularization _ sekularizace , (n:)
secularization _ zesvětštění , (n:)
secularize _ odsvětit , (v:)
secularize _ sekularizovat , (v:)
secundary industry _ druhotný (sekundární) průmysl , ([eko.])
secure _ bezpečný , (adj:)
secure _ zajistit , (v:)
secure _ zabezpečit , (v:)
secure _ zajištěný , (adj:)
secure _ jistý , (adj:)
secure _ spolehlivý , (adj:)
secure _ zabezpečený , (adj:)
secure _ jistit , (v:)
secure _ obstarat , (v:)
secure _ upevnit , (v:)
secure investment _ bezpečná investice , ([eko.])
secure loan _ bezpečná půjčka , ([eko.])
secured _ zabezpečený , (adj:)
secured loan _ zaručený úvěr ,
secured loan _ jištěný úvěr ,
securely _ bezpečně , (adv:)
securely _ jistě , (adv:)
securely _ spolehlivě , (adv:)
securest _ nejbezpečnější , (adj:)
securing _ obstarání , (n:)
securing _ zabezpečení , (n:)
securing _ zajištění , (n:)
securities _ obligace ,
securities _ cenné papíry , ([eko.])
security _ bezpečí , (n:)
security _ ochranka , (n:) , (v obchodním domě apod.)
security _ bezpečnost , (n:)
security _ bezpečnostní ,
security _ ochrana , (n:)
security _ zajištění ,
security _ jistota ,
security _ cenný papír ,
security _ záruka ,
security _ bezstarostnost , (n:)
security _ zástava , (n:)
security deposit _ záruční vklad ,
sedan _ limuzína , (n:)
sedan _ sedan , (n:)
sedate _ klidný , (adj:)
sedated _ uklidněný , (adj:)
sedately _ klidně , (adv:)
sedately _ rozvážně , (adv:)
sedately _ vyrovnaně , (adv:)
sedateness _ klidnost , (n:)
sedateness _ vyrovnanost , (n:)
sedation _ podávání sedativ ,
sedation _ sedativum , (n:)
sedation _ uklidnění , (n:)
sedative _ sedativum , (n:)
sedative _ utišující , (adj:)
sedentary _ sedavý , (adj:)
sedentary _ sedící , (adj:)
sedentary _ usedlý , (adj:)
Seder _ Seder , (n: [jmén.]) , (příjmení)
SEDFB _ Surface-Emitting Distributed Feedback , ([zkr.] [voj.])
sedge _ rákos ,
sedge _ ostřice , (n:)
Sedgwick _ Sedgwick , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
sedgy _ zarostlý ostřicí , (adj:)
sediment _ nános ,
sediment _ kal , (v:)
sediment _ sediment , (n:)
sediment _ sedlina , (n:)
sediment _ sraženina , (n:)
sediment _ usazenina , (n:)
sedimentary _ nánosový , (adj:)
sedimentary _ sedimentární , (adj:)
sedimentary _ usazeninový , (adj:)
sedimentation _ sedimentace , (n:)
sedimentation reservoir _ sedimentační jímka , ([eko.])
sedimentation reservoir _ usazovací jímka , ([eko.])
sedimentation strip _ sedimentační pás , ([eko.])
sediments _ náplavy , (n: pl.)
sediments _ sedimenty , (n: pl.)
sediments _ usazeniny , (n: pl.)
sedition _ podněcování , (n:)
seditious _ pobuřující , (adj:)
seditious _ rozvratný , (adj:)
seditious _ štvavý , (adj:)
seduce _ svádět ,
seduce _ svést ,
seduce _ oklamat , (v:)
seduced _ svedl ,
seducement _ svod , (n:)
seducer _ svůdník , (n:)
seducing _ svádějící ,
seduction _ svádění , (n:)
seduction _ svedení , (n:)
seduction _ svod , (n:)
seductive _ svůdný ,
seductive _ lákavý , (adj:)
seductively _ svůdně , (adv:)
seductiveness _ lákavost , (n:)
seductiveness _ svůdnost , (n:)
seductiveness _ vábnost , (n:)
seductress _ svůdkyně ,
sedulity _ horlivost , (n:)
sedulity _ pracovitost , (n:)
sedulous _ horlivý , (adj:)
sedulous _ pilný , (adj:)
sedulous _ přičinlivý , (adj:)
sedulously _ vytrvale , (adv:)
sedum _ rozchodník , (n:)
see _ vídat ,
see _ sídlo , (n:)
see _ stolec , (n:)
see _ uvidět ,
see _ vidět ,
see _ viz ,
see _ pozorovat ,
see _ zahlédnout ,
see _ see/saw/seen , (v: [neprav.])
see _ postarat se ,
see _ podívat se ,
see _ hledět , (v:)
see _ chápat , (v:)
see _ nahlížet , (v:)
see _ rozumět , (v:)
see _ spatřit , (v:)
see _ zhlédnout , (v:)
see _ navštívit , (v:)
see about _ postarat se o ,
see about _ vzít si na starost , (n:)
see double _ vidět dvojitě ,
see off _ vyprovodit , (v:)
see red _ vztekem bez sebe ,
see the light _ spatřit světlo světa , (n:)
see through _ pochopit , (v:)
see through _ prohlédnout , (v:)
see through _ prokouknout , (v:)
see to _ zařídit ,
see to _ zařizovat ,
see you _ ahoj ,
see you later _ nashledanou ,
see you soon _ brzy se uvidíme , ([fráz.])
see! _ viz ,
see! _ vizte ,
see-saw _ kolísavý , (adj:)
see-through _ průhledný , (adj:)
SEEA _ systém environmentálně přizpůsobených ekonomickýh účtů , ([eko.])
seed _ sémě , (n:)
seed _ semeno , (n:)
seed _ jádro ,
seed _ semínko , (n:)
seed vessel _ perikarp , (n:)
seedbed _ záhon , (v:)
seeded _ naočkovaný , (adj:)
seeder _ odpeckovač , (n:)
seeder _ rozsévač , (n:)
seedier _ zchátralejší , (adj:)
seediest _ nejošuntilejší , (adj:)
seediness _ zpustlost , (n:)
seedless _ bez semen ,
seedless _ bezsemenný , (adj:)
seedling _ semenáč , (n:)
seedlings _ lesnická školka , (n:) , (soubor mladých stromů, pěstitelská kultura)
seedlings steeping in pesticide solution _ máčení sadby v pesticidním roztoku , ([eko.])
seedman _ semenář ,
seeds _ semena , (n:)
seedsman _ rozsévač , (n:)
seedtime _ čas setí ,
seedy _ plný semen ,
seedy _ zchátralý , (adj:)
seeing _ vidící , (adj:)
seeing eye dog _ slepecký pes ,
seek _ hledat ,
seek _ žádat ,
seek _ hledání ,
seek _ seek/sought/sought , (v: [neprav.])
seek _ požadovat , (v:)
seek _ usilovat , (v:)
seek _ prohledat , (v:)
seek _ pátrat , (v:)
seek out _ vyhledat , (v:)
seek out _ vyhledávat , (v:)
seeker _ hledač , (n:)
seekers _ hledači ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line