Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

season ticket _ permanentka , (n:)
season-ticket _ permanentka , (n:)
season-ticket _ předplatní lístek ,
seasonable _ obvyklý např. pro období ,
seasonable _ příhodný , (adj:)
seasonably _ obvykle např. pro období ,
seasonal _ sezónní ,
seasonal unemployment _ sezónní ,
seasonality _ sezonnost , (n:)
seasonally _ sezonně , (adv:)
seasoned _ kořeněný , (adj:)
seasoner _ kdo hodně koření ,
seasoning _ koření , (n:)
seasons _ sezónní , (adj:)
seat _ sedadlo , (n:)
seat _ sídlo , (n:)
seat _ křeslo ,
seat _ místo ,
seat _ posadit , (v:)
seat _ sedačka , (n:)
seat _ sedátko , (n:)
seat belt _ bezpečnostní pás , (n:)
seat reservation _ místenka ,
seated _ usazený , (adj:)
seater _ sedadlo , (n:)
seating _ sedlo ,
seating _ rozsazení , (n:)
SEATO _ Pakt pro jihovýchodní Asii , (n: [zkr.])
seats _ sedadla , (n:)
Seattle _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
seaward _ směrem k moři ,
seawater _ mořská voda , (n:)
seawater _ slaná voda , (n:)
seaweed _ chaluha , (n:)
seaweed _ mořská řasa , (n:)
seaworthiness _ plavbyschopnost , (n:)
seaworthy _ schopný plavby ,
seaworthy _ plavbyschopný , (adj:)
sebaceous _ mazový , (adj:)
sebaceous _ tukový , (adj:)
Sebastian _ Sebastian , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
seborrhoea _ mazotok , (n:)
seborrhoea _ seborea , (n:)
sec _ sekunda , (n:)
secant _ sečna , (n: [mat.])
secateurs _ zahradnické nůžky ,
secede _ oddělit , (v:)
secede _ odejít , (v:)
secede _ odpadnout , (v:)
secern _ rozlišovat ,
secession _ oddělení , (n:)
secession _ odloučení , (n:)
secession _ odštěpení , (n:)
secession _ odtržení , (n:)
secession _ secesní , (n:)
secession _ secese , (n:)
secessionist _ secesionista , (n:)
secessionist _ separatista , (n:)
seclude _ osamotit ,
seclude _ izolovat , (v:)
seclude _ odloučit , (v:)
seclude _ skrýt , (v:)
secluded _ izolovaný , (adj:)
secluded _ odloučený , (adj:)
secluded _ osamocený , (adj:)
secluded _ skrytý , (adj:)
seclusion _ odloučení , (n:)
second _ druhý ,
second _ sekunda ,
second _ vteřina ,
second _ vteřinový , (adj:)
second _ sekundovat , (v:)
second _ podřadný , (adj:)
second _ podporovat , (v:)
second _ druhotný , (adj:)
second _ okamžik , (n:)
second _ za druhé ,
second _ horší , (adj:)
second _ moment , (n:)
second _ podpořit , (v:)
second best _ druhý nejlepší ,
second best _ přijatelný , (adj:)
second childhood _ druhé dětství , (n:)
second class _ druhá třída , (n:)
second class _ druhořadý , (adj:)
second class _ podřadný , (adj:)
second cousin _ druhá sestřenice ,
second cousin _ druhý bratranec , (n:)
second floor _ druhé patro ,
second hand _ z druhé ruky ,
second hand _ sekundová ručička , (n:)
second lieutenant _ podporučík , (n:)
second thoughts _ jiný názor ,
second time _ podruhé ,
second to none _ nejlepší ,
second to none _ prvotřídní , (adj:)
second-best _ druhý nejlepší ,
second-best _ přijatelný , (adj:)
second-class _ druhořadý , (adj:)
second-class _ podřadný , (adj:)
second-degree _ druhého stupně ,
second-hand _ použitý ,
second-rate _ podřadný , (adj:)
second-string _ rezervní , (adj:)
secondarily _ za druhé ,
secondarily _ sekundárně , (adv:)
secondary _ sekundární , (adj:)
secondary _ pomocný , (adj:)
secondary _ podřadný , (adj:)
secondary _ druhotný , (adj:)
secondary _ přídavný , (adj:)
secondary _ sekundární, druhotný , ([eko.])
secondary data _ sekundární údaje , ([eko.]) , (Publikované a nepublikované údaje, která odrážejí výsledky předcházejícího sběru dat a analýzy.)
secondary dike _ sekundární hráz , ([eko.])
secondary education _ středoškolské vzdělání , ([eko.]) , (Část národního vzdělávacího systému, která následuje po prvním neboli základním stupni a která je ukončena bezprostředně před vstupem na vysokou školu nebo podobnou instituci.)
secondary energy resource _ druhotný energetický zdroj , ([eko.])
secondary environmental quality standard _ sekundární norma kvality prostředí , ([eko.])
secondary industry _ druhotný průmysl , ([eko.])
secondary industry _ sekundární odvětví ,
secondary market _ sekundární trh ,
secondary pollution _ druhotné znečištění (vody) , ([eko.])
secondary pollution _ sekundární znečištění , ([eko.])
secondary production _ sekundární produkce (hydrobiologie) , ([eko.])
secondary raw material _ sekundární surovina , ([eko.]) , (Regenerovaná i recyklovaná surovina.)
secondary raw material _ druhotná surovina , ([eko.])
secondary school _ gymnázium ,
secondary school _ střední škola ,
secondary stress _ přídavné napětí ,
secondary stress _ sekundární napětí ,
secondary succession _ sekundární sukcese (botanika) , ([eko.])
secondary treatment _ sekundární čištění (odpadní vody) , ([eko.])
secondary values _ sekundární hodnoty , ([eko.])
secondary waste recycling _ sekundární recyklace odpadu , ([eko.])
seconded _ podporovaný , (adj:)
seconded _ podpořený , (adj:)
seconder _ navrhovatel , (n:)
secondhand _ obchod s použitým zbožím ,
secondhand _ antikvární , (adj:)
secondhand _ obnošený , (adj:)
secondhand _ použitý , (adj:)
secondhand _ secondhand , (n:)
secondhand bookshop _ antikvariát ,
secondhand goods store _ bazar ,
seconding _ podporování , (n:)
secondly _ za druhé ,
secondment _ převelení , (n:)
seconds _ sekundy , (n: pl.)
secrecy _ tajnost ,
secrecy _ tajemství ,
secrecy _ utajení , (n:)
secrecy _ tajnůstkářství , (n:)
secret _ tajemný , (adj:)
secret _ tajný , (adj:)
secret _ tajemství ,
secret _ utajovaný , (adj:)
secret _ utajený , (adj:)
secret _ tajnost , (n:)
secret _ záhada , (n:)
secret agent _ tajný agent ,
secret police _ tajná policie ,
secretaire _ sekretář ,
secretarial _ kancelářský , (adj:)
secretarial _ sekretářský , (adj:)
secretariat _ sekretariát , (n:)
secretariat _ sekretariál , ([eko.])
secretariate _ ministerstvo , (n:)
secretariate _ sekretariát , (n:)
secretaries _ sekretářky , (n: pl.)
secretary _ sekretář , (n:)
secretary _ sekretářka , (n:)
Secretary _ ministr , (n:)
secretary _ tajemnice ,
secretary _ tajemník , (n:)
secretaryship _ funkce ministra , (n:)
secretaryship _ ministrování , (n:)
secretaryship _ sekretářství , (n:)
secrete _ skrýt , (v:)
secrete _ vylučovat , (v:)
secretion _ vylučování , (n:)
secretive _ rezervovaný , (adj:)
secretive _ uzavřený , (adj:)
secretively _ tajnůstkářsky , (adv:)
secretiveness _ tajnůstkářství , (n:)
secretiveness _ uzavřenost , (n:)
secretly _ potají , (adv:)
secretly _ tajně , (adv:)
secretory _ sekreční , (adj:)
secretory _ vyměšovací , (adj:)
secrets _ tajemství , (pl.)
sect _ sekta , (n:)
sectarian _ sektářský , (adj:)
sectarian _ asistent , (n:)
sectarianism _ sektářství , (n:)
section _ oddělení ,
section _ oddíl ,
section _ skupina ,
section _ rozdělit , (v:)
section _ segment , (n:)
section _ segmentovat , (v:)
section _ sekce , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line