Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

scrutiny _ přezkoumání , (n:)
scrutiny _ zkoumání , (n:)
scry _ predpovidat budoucnost , (v:) , (var. of descry)
scuba _ akvalung , (n:)
scuba diver _ potápěč , (n:)
scuba diving _ potápění , (n:) , (hloubkové (s kyslíkovou bombou apod.))
scud _ uhánět , (v:)
scudded _ uháněly ,
scudding _ čistění , (n:)
scudding _ omykání , (n:)
scuff _ odřít , (v:)
scuff _ ošoupat , (v:)
scuffle _ rvačka , (n:)
scull _ párové veslo ,
scull _ skul , (n:)
scull _ veslovat , (v:)
sculler _ loďka s vesly ,
sculler _ veslař , (n:)
scullery _ umývárna nádobí ,
sculling _ veslování , (n:)
scullion _ pomocník myjící nádobí , (n:)
scullion _ umývač , (n:)
sculpt _ vyřezat ,
sculpt _ vytesat ,
sculptor _ sochař ,
sculptor _ sochařka ,
sculptors _ sochaři , (n:)
sculptress _ sochařka , (n:)
sculptural _ sochařský , (adj:)
sculpture _ socha , (n:)
sculpture _ sousoší ,
sculpture _ plastika , (n:)
sculpture _ skulptura , (n:)
sculpture _ sochařství , (n:)
sculptured _ vytvarovaný , (adj:)
sculptures _ skulptury , (n: pl.)
sculptures _ sochy , (n: pl.)
scum _ kal , (v:)
scum _ pěna , (n:)
scum _ spodina , (n:)
scum _ bahno , (n:)
scummy _ odporný , (adj:)
scupper _ poslat ke dnu , (v:)
scupper _ zhatit ,
scupper _ zničit , (v:)
scurf _ lupy , (n:)
scurfy _ lupovitý , (adj:)
scurrility _ sprostota , (n:)
scurrility _ vulgárnost , (n:)
scurrilous _ obhroublý ,
scurrilous _ sprostý , (adj:)
scurrilousness _ sprostota , (n:)
scurry _ cupitat , (v:)
scurrying _ cupitání , (n:)
scurrying _ pelášení , (n:)
scurvy _ kurděje ,
scurvy _ hanebný ,
scurvy _ mrzký ,
scut _ ocásek , (n:)
scutcheon _ destička , (n:)
scutcheon _ štítek , (n:)
scuttle _ cupitat , (v:)
scuttle _ potopit , (v:)
scuttle _ zničit , (v:)
scuttlebutt _ fáma , (n:)
scuttling _ cupitání , (n:)
scythe _ kosa , (n:)
scythe _ kosit , (v:)
scythed _ kosený , (adj:)
SDIHTT _ SomeDay I ll Have The Time , ([zkr.])
sea _ moře ,
sea anemone _ sasanka , (n:)
sea breeze _ mořská bríza , (n:)
sea cow _ mrož , (n:)
sea dog _ tuleň , (n:)
sea dog _ starý námořník , (n:)
sea green _ mořská zeleň , (n:)
sea green _ modrozelený , (adj:)
sea gull _ racek , (n:)
sea horse _ mořský koník ,
sea lion _ lachtan , (n:)
sea of st. _ spousta ,
sea pollution _ znečištění moře ,
sea sponge _ mořská houba ,
sea-coast _ mořské pobřeží ,
sea-dog _ tuleň , (n:)
sea-gull _ racek , (n:)
seabed _ mořské dno ,
seabird _ mořský pták , (n:) , (např. racek, albatros)
seaboard _ pobřeží ,
seaborne _ námořní , (adj:)
Seabrook _ Seabrook , (n: [jmén.]) , (příjmení)
seacoast _ mořské pobřeží , (n:)
SEAD _ Suppression of Enemy Air Defense , ([zkr.] [voj.])
seafarer _ námořník , (n:)
seafarer _ mořeplavec , (n:)
seafaring _ mořeplavectví , (n:)
seafaring _ námořnictví , (n:)
seafood _ plody moře ,
seafront _ nábřeží ,
seagoing _ plovoucí na moři ,
seagull _ racek , (n:)
seahorse _ mořský koník , (n:)
seal _ pečeť , (n:)
seal _ plomba , (n:)
seal _ těsnění , (n: [tech.])
seal _ zalepit , (v:)
seal _ zapečetit , (v:)
seal _ tuleň , (n:)
seal off _ zablokovat , (v:)
seal off _ zatarasit , (v:)
sealant _ těsnící materiál ,
sealant _ tmel , (n:)
sealed _ zapečetěný , (adj:)
sealed _ uzavřená , (adj:)
sealer _ pečetidlo ,
sealing _ utěsňování , (n:)
sealing _ zapečetění , (n:)
sealing _ těsnící , (adj:)
sealing blanket _ těsnící clona (hráze) , ([eko.])
sealing dam section _ těsnící část hráze , ([eko.])
sealing sheet _ těsnící koberec (hráze) , ([eko.])
sealing wax _ pečetní vosk ,
seals _ tuleni ,
sealskin _ tulení kůže ,
seam _ spoj ,
seam _ šev ,
seam _ jizva ,
seam _ svar , (n:)
seam _ lem , (n:)
seam _ obruba , (n:)
seam _ spára , (n:)
seaman _ námořník , (n:)
seamanship _ námořnictví , (n:)
seamen _ námořníci , (n: pl.)
seamier _ nepříjemnější , (adj:)
seamier _ stinnější , (adj:)
seamless _ bezešvý , (adj:)
seamless _ bezespárý , (adj:)
seamless _ souvislý , (adj:)
seamlessly _ uceleně , (adv:)
seams _ zdá se ,
seamstress _ švadlena , (n:)
seamy _ negativní , (adj:)
seamy _ nepříjemný , (adj:)
Sean _ Sean , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
seance _ seance , (n:)
seaplane _ hydroplán , (n:)
seaport _ přístav , (n:)
sear _ jizva , (n:)
sear _ spálenina , (n:) , (na kůži)
sear _ cejch , (n:)
sear _ popálit , (se) , (v:)
sear _ sežehnout , (v:)
sear _ uschlý , (adj:) , (květina)
sear _ zvadlý , (adj:) , (květina)
search _ vyhledávat , (v:)
search _ hledat , (v:)
search _ hledání ,
search _ pátrání , (n:)
search for _ hledat ,
search out _ vypátrat , (v:)
search party _ pátrací četa , (n:)
search warrant _ domovní prohlídka ,
searchable _ prohledávatelný , (adj:)
searched _ hledaný , (adj:)
searcher _ hledač , (n:)
searches _ hledá , (v:)
searching _ hledající , (adj:)
searching _ zkoumavý ,
searching _ vyhledávání ,
searching _ hledání , (n:)
searching _ prohledávání , (n:)
searching _ pronikavý ,
searching through _ prohledávání , (n:)
searchingly _ pátravě , (adv:)
searchlight _ reflektor , (n:)
seared _ spálený , (adj:)
seared _ sežehnutý , (adj:)
searing _ opalování , (n:)
searotor _ turbínka , , (zubař.)
Sears _ Sears , (n: [jmén.]) , (příjmení)
seas _ moře , (pl.)
seascape _ mořská scenérie ,
seashell _ lastura , (n:)
seashell _ ulita , (n:)
seashore _ mořské pobřeží , (n:)
seashore _ pobřeží ,
seasick _ mořská nemoc , (n:)
seasickness _ mořská nemoc ,
seaside _ krajina u moře , (n:)
seaside _ pláž ,
seaside _ pobřeží ,
seaside _ přímoří ,
seaside town _ přímořské letovisko ,
season _ roční období ,
season _ sezóna ,
season _ období ,
season ticket _ sezónní vstupenka , (n:)
season ticket _ předplatní lístek ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line