Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

scream _ zakřičet , (v:)
scream _ výkřik , (n:)
scream _ ječet , (v:)
scream _ zavřísknutí ,
scream _ zavřískat ,
scream _ zaječet ,
scream _ vykřiknout ,
scream _ vřískat ,
scream _ křik , (n:)
scream _ jekot , (n:)
scream _ křičet , (v:)
screamed _ křičel , (v:)
screamer _ křičící osoba , (n:)
screamer _ vykřičník , (n:)
screaming _ křičící , (adj:)
screamingly _ ohromně , (adv:)
screams _ křičí ,
scree _ suť ,
screech _ pištění , (n:)
screech _ pištět , (v:)
screechy _ skřípavý , (adj:)
screed _ dlouhá a nudná řeč ,
screen _ obrazovka , (n:)
screen _ plenta ,
screen _ promítací plátno ,
screen _ česle , ([eko.])
screen _ síť ,
screen _ stínidlo ,
screen _ clona , (n:)
screen _ pletivo , (n:)
screen _ plátno , (n:)
screen _ prosévat , (v:)
screen _ síto , (n:)
screen _ síťka , (n:)
screen _ zaclonit , (v:)
screen out _ vyloučit , (v:)
screen out _ vytřídit , (v:)
screen section _ česlicové pole , ([eko.])
screenbar _ česlice , ([eko.])
screened _ promítaný , (adj:)
screened _ rentgenovaný , (adj:)
screened _ vysílaný , (adj:)
screening _ síť ,
screening _ promítání , (n:)
screening _ rastrování , (n:)
screening _ sítotisk , (n:)
screening _ stínění , (n:)
screening _ třídění , (n:)
screening _ vysílání , (n:)
screening _ cezení , ([eko.])
screening _ clonění , (n:)
screening _ prosévání , (n:)
screening _ rentgenovací , (adj:)
screening hypothesis _ třídící hypotéza , ([eko.])
screenplay _ scénář , (n:)
screens _ obrazovky , (n: pl.)
screensaver _ šetřič obrazovky , ([it.] n:)
screensavers _ šetřiče obrazovky ,
screenwriter _ scénárista ,
screw _ šoustat , (v: [vulg.])
screw _ šukat , (v: [vulg.])
screw _ vrut , (n:)
screw _ šroub , (n:)
screw _ šroubovat ,
screw _ zašroubovat ,
screw _ mrdat , (v: [vulg.]) , (souložit)
screw _ bachař , (n: [slang.])
screw (up) _ zašroubovat ,
screw up _ zkazit ,
screw in _ zašroubovat ,
screw tap _ vrták , (n:) , (nástroj sloužící k vrtání - upíná se do vrtačky)
screw up _ zašroubovat ,
screw up _ šroubovat ,
screwball _ cvok , (n:)
screwdriver _ šroubovák , (n:)
screwdriver _ vodka s džusem , ([potr.]) , (původní název míchaného nápoje)
screwed _ nevyrovnaný , (adj:)
screwed _ šroubovaný , (adj:)
screwed _ zašroubovaný , (adj:)
screwed _ závitový , (adj:)
screwing _ šroubovací , (adj:)
screwing _ šroubování , (n:)
screws _ šroubuje , (v:)
screws _ šrouby , (n: pl.)
screwy _ praštěný , (adj:)
scribal _ písařský , (adj:)
scribble _ čmárat , (v:)
scribble _ naškrábat , (v:)
scribbled _ čmáral , (v:)
scribbled _ načmáraný , (adj:)
scribbler _ pisálek , (n:)
scribbles _ klikyháky ,
scribbles _ čmáranice , (n:)
scribe _ písař , (n:)
scriber _ rycí jehla ,
scribing _ orýsování , (n:)
scrim _ řídké plátno ,
scrimmage _ mela , (v:)
scrimmage _ potyčka , (n:)
scrimmage _ rvačka , (n:)
scrimp _ šetřit , (v:)
scrimp _ skrblit ,
scrimshaw _ vyřezávání , (n:) , (do slonoviny nebo do velrybí kosti)
scrimshawing _ vyřezávání , (v:) , (do slonoviny nebo do velrybí kosti)
scrip _ poukázka , (n:)
scrip _ provizorní stvrzenka , (n:)
Scripps _ Scripps , (n: [jmén.]) , (příjmení)
script _ písmo , (n:) , (psané)
script _ skript , (n: [it.])
script _ scénář ,
scriptorium _ skriptorium , (n:)
scripts _ skripty , (n: pl.)
scriptural _ biblický , (adj:)
scripture _ posvátná kniha , (n:)
scripture _ bible , (n:)
scriptures _ posvátné knihy ,
scriptures _ bible , (n:)
scriptwriter _ scenárista , (n:)
scriptwriters _ scénáristé ,
scrivener _ notář , (n:)
scrivener _ písař , (n:)
scrod _ mladá treska , (n:)
scrofula _ skrofulóza , (n:)
scrofulous _ skrofulózní , (adj:)
scroll _ rolovat , (v:)
scroll _ svitek , (n:)
scroll _ spirála ,
scroll _ voluta , (n:)
scroll _ závitnice , (n:)
scroll bar _ posuvník , (n: [it.])
scrollable _ skrolovatelný , (adj:)
scrolled _ skrolovaný , (adj:)
scrolled _ srolovaný , (adj:)
scrolling _ rolování , (n:)
scrolls _ svitky , (n: pl.)
scrooge _ lakomý , (adj:)
scrotal _ šourkový , (adj:)
scrotum _ šourek , (n:)
scrotum _ skrotum ,
scrounge _ vyžebrat , (v:)
scrounge _ žebrat , (v:)
scrounger _ gauner , (n:)
scroungy _ všivý , (adj:)
scrub _ drhnout , (v:)
scrub _ drhnutí , (n:)
scrub _ křovina , ([eko.])
scrub _ křoviny , (n:)
scrub brush _ rýžák , (n:)
scrub forest _ křovinový les , ([eko.])
scrub pine _ kosodřevina , (n:)
scrubbed _ drhnutý , (adj:)
scrubber _ běhna , (n:)
scrubber _ děvka , (n:)
scrubber _ prostitutka , (n:)
scrubbing _ kartáčování , (n:)
scrubby _ zakrslý , (adj:)
scrubland _ buš ,
scrubs _ drhne ,
scruff _ zátylek , (n:)
scruffier _ otrhanější , (adj:)
scruffiness _ ubohost , (n:)
scruffy _ otrhaný , (adj:)
scruffy _ špinavý , (adj:)
scruffy _ zanedbaný , (adj:)
scrum _ skrumáž ,
scrum-half _ úloha hráče v ragby ,
scrummage _ skrumáž ,
scrumptious _ báječný , (adj:)
scrumptious _ chutný , (adj:)
scrumptious _ skvělý , (adj:)
scrumpy _ mošt , (n:)
scrunch _ křupat , (v:)
scrunch _ skřípat , (v:)
scrunchie _ gumička , (n:) , (např. na svázání vlasů)
scrunchy _ k sežrání , (adj.) , (hovor., brit.)
scrunchy _ gumička , (n:) , (např. na svázání vlasů)
scruple _ skrupule ,
scruple _ zábrany , (n:)
scrupulosity _ puntičkářství , (n:)
scrupulosity _ svědomitost , (n:)
scrupulosity _ úzkostlivost , (n:)
scrupulous _ svědomitý , (adj:)
scrupulous _ zásadový , (adj:)
scrupulously _ zásadově , (adv:)
scrupulousness _ svědomitost , (n:)
scrupulousness _ zásadovost , (n:)
scrutineer _ sčitatel hlasů ,
scrutineer _ skrutátor , (n:)
scrutineers _ volební komise ,
scrutinies _ podrobné prohlídky ,
scrutinise _ důkladně prohlédnout ,
scrutinise _ prozkoumat , (v:)
scrutinised _ prozkoumaný , (adj:)
scrutinised _ zkoumaný , (adj:)
scrutinize _ zkoumat , , (dukladne)
scrutinized _ prohlédnutý , (adj:)
scrutiny _ kontrola , (n:)
scrutiny _ pečlivá prohlídka , (n:)
scrutiny _ prohlídka , (n:)
scrutiny _ prozkoumání , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line