Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

score _ skórovat , (v:)
score _ vstřelit gól , (v:)
score _ skóre ,
score _ stav zápasu ,
score _ počet bodů ,
score _ bodovat , (v:)
score _ mít úspěch , (v: [slang.])
score out _ vyškrtnout , (v:)
scoreboard _ světelná tabule ,
scorecard _ zápis o utkání , (n:)
scored _ drážkovaný , (adj:)
scored _ skóroval , (v:)
scoreless _ bezbodový , (adj:)
scoreline _ skóre ,
scorer _ střelec branky ,
scorers _ střelci branek ,
scores _ skóre , (pl.)
scores _ skóruje , (v:)
scoria _ struska , (n:)
scoria _ škvára , (n:)
scoring _ skórování , (n:)
scoring _ vyhodnocování , (n:)
scorn _ opovrhovat ,
scorn _ opovržení , (n:)
scorned _ nenáviděný , (adj:)
scorned _ odsuzovaný , (adj:)
scorner _ opovrhovatel , (n:)
scornful _ pohrdavý , (adj:)
scornfully _ pohrdavě , (adv:)
scorns _ pohrdá , (v:)
Scorpio _ Štír , (n: [astro.]) , (osmé znamení zvěrokruhu)
scorpio _ štír , (n:)
scorpion _ škorpion , (n:)
scorpion _ štír , (n:)
Scot _ Scot , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
scot _ poplatek , (n:)
scot-free _ nepotrestaný , (adj:)
scotch _ zastavit , (v:)
scotch _ zmařit , (v:)
Scotch tape _ izolepa , (n:)
Scotch terrier _ plemeno psa , (n:)
Scotch whisky _ skotská whisky ,
Scotch whisky _ druh whisky ,
Scotchman _ Skot , (n: [male])
Scotchman _ obyvatel Skotska , (n:)
Scotchwoman _ Skotka , (n: [female])
Scotia _ Skotska , (n:)
Scotland _ Skotsko , ([zem.] n:)
Scotland _ Scotland , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Scotland Yard _ policie Londýna , (n:)
scots _ skotové , (adj:)
Scotsman _ skot ,
Scotsmen _ obyvatelé Skotska , (n:)
Scott _ Robert Falcon Scott (1868-1912) , (n: [jmén.]) , (anglický polárník)
Scott _ Scott , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Scott _ sir Walter Scott (1771-1832) , (n: [jmén.]) , (skotský spisovatel)
Scottie _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
Scottie _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Scottish _ skotský , (adj:)
Scottsdale _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
Scotty _ Scotty , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
scoundrel _ darebák , (n:)
scour _ čištění ,
scour _ vyleštit ,
scour _ zahnat ,
scour _ vyčistit ,
scour _ výmol ,
scour _ vymýt ,
scour _ kanál ,
scour _ prát ,
scour _ drhnout , (v:)
scourer _ čistič ,
scourer _ hledač ,
scourer _ loupací stroj ,
scourge _ zpustošit ,
scourge _ ostře kritizovat ,
scourge _ potrestat ,
scourge _ zbičovat ,
scourge _ zdeptat ,
scourge _ pohroma ,
scourge _ metla ,
scourge _ rána ,
scourge _ bič ,
scourged _ ostře zkritizoval ,
scourged _ potrestal , (v:)
scourged _ zbičoval , (v:)
scourged _ zdeptal , (v:)
scourged _ zpustošil , (v:)
scouring _ praní ,
scouring _ žíravý ,
scouring _ broušení ,
scouring _ odmašťování ,
scouring _ vymílání (eroze) , ([eko.])
scout _ průzkumník , (n:)
scout _ zvěd , (n:)
scout _ junák , (n:)
scout _ špeh , (n:)
scoutmaster _ skautský vedoucí , (adj:)
scoutmaster _ skaut , (n:)
scouts _ skauti , (n:)
scow _ prám , (n:)
scow _ pramice , (n:)
scowl _ mračení , (n:)
scowl _ škaredění , (n:)
scowl _ zamračení , (n:)
scowl _ zamračený , (adj:)
scrabble _ čmáranice , (n:)
scrabble _ šátrat , (v:)
scrabble _ škrábání , (n:)
scrag _ vyžle ,
scrag _ uškrtit , (v:)
scrag _ zardousit , (v:)
scrag _ krkovička , (n:)
scraggly _ nepěstěný , (adj:)
scraggly _ neudržovaný , (adj:)
scraggly _ neupravený , (adj:)
scraggy _ drsný , (adj:)
scraggy _ vychrtlý , (adj:)
scram _ vypadnout , (v:)
scramble _ míchat , (v:)
scramble _ pomíchat , (v:)
scrambled _ zakódovaný , (adj:)
scrambled _ zamíchaný , (adj:)
scrambler _ šifrovací zařízení , (n:)
scrambling _ míchání , (n:)
scrambling _ zakódování , (n:)
scrambling _ zamíchání , (n:)
scramjet _ nadzvukový náporový tryskový motor , (n: [let.]) , (Supersonic Combustion RAMJET)
Scranton _ Scranton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
scrap _ šrot , (n:)
scrap _ rvačka ,
scrap _ kousek ,
scrap _ kovový odpad ,
scrap _ šrotovat , (v:)
scrap _ pranice ,
scrap _ staré železo ,
scrap _ odpad , ([eko.])
scrapbook _ kniha výstřižků ,
scrape _ seškrábat , (v:)
scrape _ skřípat , (v:)
scrape _ oškrabat , (v:)
scrape _ vyškrabat , (v:)
scrape together _ hrabat , (v:)
scraped _ poškrábal , (v:)
scraped _ poškrábaný , (adj:)
scraper _ škrabák , (n:)
scraper _ škrabka , (n:)
scrapheap _ staré železo ,
scrapheap _ šrot , (n:)
scrapie _ svědivka , (n:)
scraping _ dření , (n:)
scraping _ skřípání , (n:)
scraping _ škrábání , (n:)
scrapped _ sešrotovaný , (adj:)
scrapped _ zrušený , (adj:)
scrapping _ drcení , (n:)
scrapping _ šrotování , (n:)
scrapping _ odložit , ([eko.])
scrapple _ jitrnice lisovana do formy , (n)
scrappy _ bojovný , (adj:)
scrappy _ nesouvislý , (adj:)
scrappy _ rozkouskovaný , (adj:)
scraps _ škrábe ,
scraps _ kousky , (n: pl.)
scraps _ zbytky , (n: pl.)
scrapyard _ kovošrot ,
scrapyard _ smetiště ,
scrapyard _ vrakoviště ,
scratch _ poškrábat , (v:)
scratch _ škrtnutí ,
scratch _ škrábanec ,
scratch _ škrtnout ,
scratch _ dřít ,
scratch _ drbat ,
scratch _ drápat ,
scratch _ drápat se ,
scratch _ hrabat , (v:)
scratch _ startovní čára , (n: [sport. i přeneseně])
scratch _ peníze , (n: [slang.])
scratch _ prachy , (n: [slang.])
scratch _ čmáranice , (n:)
scratch out _ vyškrtnout , (v:)
scratch paper _ konceptní papír ,
scratched _ poškrábaný , (adj:)
scratcher _ škrabadlo ,
scratcher _ škrabák , (n:)
scratches _ škrábe ,
scratches _ škrábnutí , (n:)
scratches _ trhliny , (n: pl.)
scratchiness _ poškrábanost , (n:)
scratchiness _ škrabavost , (n:)
scratching _ škrábání , (n:)
scratchy _ škrábavý , (adj:)
scrawl _ čmárat , (v:)
scrawled _ načmáraný , (adj:)
scrawly _ počmáraný , (adj:)
scrawny _ vychrtlý , (adj:)
screak _ pištění ,
screak _ kvičení , (n:)
screak _ kvičet , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line