Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

s _ s ,
S&SD _ čištění kanalizačních a odpadních vod , ([eko.])
S&T _ Science and Technology , ([zkr.] [voj.])
s-shaped _ ve tvaru písmene S , (adj:)
s/he _ on(a) , , (užíváno, nevím-li zda je dotyčný muž, či žena)
S/O _ SomeOne (frequently just s/o) , ([zkr.])
S/TH _ SomeTHing (frequently just s/th) , ([zkr.])
S/TODS _ Strategic/Tactical Optical Disk System , ([zkr.] [voj.])
S/V/L _ Survivability/Vulnerability/Lethality , ([zkr.] [voj.])
S/W _ Software , ([zkr.] [voj.])
S2BX _ Soon To Be eX , ([zkr.])
Saar _ Saar , ([zem.]) , (řeka tekoucí z Francie do Německa)
Saar _ Saar , (n: [jmén.]) , (příjmení)
SAB _ Scientific Advisory Board , ([zkr.] [voj.])
sabbath _ sabat , (n:)
sabbatic _ sabatový , (adj:)
sabbatical _ dovolená po 7 letech ,
sabbatical _ vědecká dovolená ,
sabbatical _ sabatový , (adj:)
sabbatical leave _ dlouhodobá dovolená , (n:) , (hlavně ve vědě a školství - viz sabbatical year)
sabbatical year _ roční vědecká dovolená , (n:) , (přestávka obvykle ve vědecké práci, zpravidla každých sedm let; viz sabbatical leave)
saber _ šavle , (n:)
saber rattling _ řinčení zbraněmi, vyhrožování válkou ,
saber saw _ sauka , (n:)
saber-toothed _ šavlozubý , (adj:)
saber-toothed cat _ šavlozubý tygr , (n: [zoo.]) , (synonymum k saber-toothed tiger)
saber-toothed tiger _ šavlozubý tygr , (n: [zoo.])
sabers _ šavle , (n: pl.)
sabertooth _ šavlovitý zub , (n:)
sabertoothed _ šavlozubý , (adj:)
Sabin _ Sabin , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Sabine _ Sabine , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno)
sable _ sobol ,
sable _ smuteční ,
sable _ černý (chmurný) ,
sable _ chmurný ,
sable _ sobolí kožešina , (n:)
sabot _ dřevák , (n:)
sabotage _ sabotáž ,
sabotage _ sabotovat , (v:)
sabotaged _ sabotovaný ,
saboteur _ sabotér , (n:)
sabra _ izraelita ,
sabra _ izraelec , (n:)
sabra _ rodilý Izraelec , (n:)
sabre _ šavle , (n:)
sabre _ tít šavlí ,
sabre-ratting _ militarismus , (n:)
sabre-ratting _ vyhrožovat válkou , (n:)
sabre-toothed _ šavlozubý , (adj:)
sac _ vak , (n:)
saccade _ kmitání oka ,
saccharify _ zcukernit ,
saccharin _ sacharin , (n:) , (umělé sladidlo)
saccharine _ sacharín ,
saccharose _ sacharóza , (n:)
sacculated _ vakovitý, váčkovitý , (adj:)
saccule _ váček , (n:)
saccule _ sakulus ,
sacerdotal _ kněžský , (adj:)
sacerdotal _ církevní , (adj:)
sachem _ šéf (politický), náčelník (indiánský) , (n: [amer.])
sachet _ pytlík , (n:)
Sachs _ Sachs , (n: [jmén.]) , (příjmení)
sack _ vyplenit , (v:)
sack _ zničit , (v:)
sack _ vyhodit z práce , (v:)
sack _ vyplenění , (n:)
sack _ zničení (města armádou) , (n:)
sack _ měch , (n:)
sack _ výpověď (ze zaměstnání) , (n:)
sack _ sak , (n:)
sack _ pytel ,
sack _ vak , (n:)
sack _ vyhazov , (n:)
sack out _ jít spát ,
sack up _ vydělat peníze, napakovat se, vyvyřit, vyrejžovat , (v: [amer.])
sackcloth _ pytlovina ,
sacked _ vyhodil z práce ,
sacked _ pytloval , (v:)
sackful _ množství pytle ,
sackful _ množství sáčku ,
sacking _ propuštění , (n:)
sacks _ propouští ,
sacks _ pytle ,
sacral _ posvátný , (adj:)
sacral _ sakrální , (adj:)
sacrament _ svátost ,
sacramental _ posvátný , (adj:)
sacramental _ svátostní , (adj:)
sacred _ náboženský ,
sacred _ posvátný ,
sacred _ posvěcený ,
sacred _ slavnostní ,
sacred _ svatý ,
sacred _ zasvěcený ,
sacred _ chovaný v posvátné úctě ,
sacred _ duchovní ,
sacred _ nedotknutelný ,
sacred beetle _ skarabeus ,
sacred cow _ posvátná kráva ,
sacred cow _ svatá kráva ,
sacred cow _ nedotknutelný člověk , (n:)
sacred ibis _ ibis posvátný , (n: [zoo.]) , (africký pták)
sacredness _ posvátnost , (n:)
sacrifice _ oběť ,
sacrifice _ obětovat ,
sacrificed _ obětován , (adj:)
sacrificed _ obětovaný , (adj:)
sacrificer _ obětník , (n:)
sacrifices _ oběti , (n:)
sacrificial _ obětní , (adj:)
sacrificially _ jako oběť , (adv:)
sacrificing _ obětování , (n:)
sacrilege _ svatokrádež ,
sacrilegious _ svatokrádežný , (adj:)
sacrilegiously _ svatokrádežně , (adv:)
sacrist _ sakristán ,
sacristan _ kostelník , (n:)
sacristan _ sakristán , (n:)
sacristy _ sakristie , (n:)
sacrosanct _ nedotknutelný , (adj:)
sacrosanct _ posvátný , (adj:)
sacrum _ křížová kost , (n:)
sad _ smutno , (adv:)
sad _ smutný ,
sad _ zasmušilý , (adj:)
sad _ truchlivý , (adj:)
sad _ tristní ,
sad _ sklíčený , (adj:)
sad _ nešťastný , (adj:)
sad _ zarmoucený , (adj:)
SADARM _ Search and Destroy Armor Munition , ([zkr.] [voj.])
Sadat _ Sadat , (n: [jmén.]) , (příjmení)
sadden _ ztlumit barvy , (v:)
sadden _ truchlit , (v:)
sadden _ temně zabarvit , (v:)
sadden _ zarmoutit se , (v:)
sadden _ zarmoutit , (v:)
saddened _ zarmoucený , (adj:)
saddening _ smutný, způsobující smutek , (adj:) , (ve smyslu smutná zpráva, nikoliv smutná dívka)
sadder _ smutnější , (adj:)
saddest _ nejsmutnější , (adj:)
saddle _ sedlo , (n: [mat.])
saddle _ zatížit (koho čím) , (v:)
saddle _ osedlat , (v:)
saddle _ sedlat , (v:)
saddle horse _ jezdecký kůň ,
saddle pole _ sedlová tyč , (n:) , (sedlovka)
saddlebag _ jezdecká brašna , (n:)
saddled _ osedlaný , (adj:)
saddler _ sedlář , (n:)
saddling _ zatížit (koho čím) , (v:)
saddling _ osedlat , (v:)
Sadducee _ sekta následující Sadoka , (n:) , (One of a sect among the ancient Jews, who denied the ... - Jedna z dávných židovských sekt, která popřela znovuzrození Ježíše, věci budoucí a existenci andělů.)
Sadducee _ sekta následující Zadoka , (n:) , (One of a sect among the ancient Jews, who denied the ... - Jedna z dávných židovských sekt, která popřela znovuzrození Ježíše, věci budoucí a existenci andělů.)
Sadie _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
sadism _ sadismus , (n:)
sadist _ sadista , (n:)
sadistic _ sadistický , (adj:)
sadistically _ zvrhle , (adv:)
sadistically _ krutě , (adv:)
sadistically _ sadisticky , (adv:)
sadists _ sadisté ,
Sadler _ Sadler , (n: [jmén.]) , (příjmení)
sadly _ smutně , (adv:)
sadness _ smutek , (n:)
sadomasochism _ sadomasochismus , (n:)
sadomasochism _ sadomasochizmus , (n:)
sadomasochist _ sadomasochista , (n: [med.]) , (osoba nalézající uspokojení v sadismu i masochismu)
sadomasochistic _ sadomasochistický , (adj: [med.])
safari _ safari ,
safe _ pokladna ,
safe _ bezpečný , ([eko.]) , (Expoziční podmínky, za kterých existuje reálná jistota, že exponovaní jednotlivci nebudou ohroženi.)
safe _ opatrný , (adj:)
safe _ bez rizika ,
safe _ schránka , (n:)
safe _ sejf , (n:)
safe _ trezor , (n:)
safe _ zabezpečit , (v:)
safe custody _ vedení bezpečnostních schránek ,
safe custody of securities _ deponování cenných papírů ,
safe custody of securities _ ochrana ,
Safe Drinking Water Act _ Safe Drinking Water Act , ([eko.])
safe harbor _ bezpečný přístav , (n:)
safe haven _ bezpečné útočiště , (n:)
safe house _ bezpečný dům , (n:) , (termín užívaný agenty pro dům, v němž je možno se skrývat, často není dům vůbec spojován s agenturou)
safe minimum standard _ minimální bezpečný standard , ([eko.])
safe sex _ bezpečný sex ,
safe-conduct _ průvodní list ,
safe-conduct _ glejt , (n:)
safe-deposit _ bezpečné místo ,
safe-deposit _ trezor , (n:)
safebreaker _ kasař ,
safecracker _ kasař ,
safeguard _ ochrana , (n:)
safeguard _ ochraňovat , (v:)
safeguard _ zabezpečit , (v:)
safeguard _ záruka , (n:)
safeguard _ zabezpečenost , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line