Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

reasoning _ argument , (n:)
reasoning _ dedukce , (n:)
reasoning _ usuzování , (n:)
reasoning _ argumentace , (n:)
reasoning _ úvaha , (n:)
reasonless _ bezdůvodný , (adj:)
reasonless _ nesmyslný , (adj:)
reasons _ důvody , (n: pl.)
reassemble _ opětovně složit ,
reassembled _ opětovně složený ,
reassembled _ opětovně složil ,
reassembled _ opětovně smontovaný ,
reassembling _ smontování , (n:)
reassembly _ opětovná montáž ,
reassert _ znovu potvrdit ,
reassertion _ opětovné uplatnění , (n:)
reassess _ opětovně ohodnotit ,
reassess _ přehodnotit , (v:)
reassessment _ přehodnocení , (n:)
reassessment _ přezkoumání , (n:)
reassign _ znovu určit ,
reassignment _ opakované přiřazení , (n:)
reassurance _ ujištění , (n:)
reassurance _ uklidnění , (n:)
reassure _ uklidnit , (v:)
reassured _ uklidněný , (adj:)
reassuring _ uklidňující , (adj:)
reassuringly _ konejšivě , (adv:)
reattach _ znovupřipojit ,
reattachment _ opětovné uchycení , (n:)
reattempt _ znovu se pokusit , (v:)
reave _ loupit , (v:)
reaver _ plenitel , (n:)
reawaken _ připomenout si ,
rebarbative _ odpuzujici ,
rebate _ rabat , (n: [ekon.])
rebate _ srážka, rabat , ([eko.])
rebate _ sleva , (n:)
Rebecca _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Rebekah _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
rebel _ rebel , (n:)
rebel _ rebelovat ,
rebel _ povstat ,
rebel _ povstalec , (n:)
rebel _ vzbouřenec , (n:)
rebelion _ povstání , (v:)
rebelling _ vzpurný , (adj:)
rebellion _ odboj ,
rebellion _ odvolání , (n:)
rebellion _ revolta , (n:)
rebellion _ vzpoura , (n:)
rebellion _ povstání , (n:)
rebellion _ vzbouření , (n:)
rebellions _ rebelie , (n: pl.)
rebellions _ povstání , (n: pl.)
rebellious _ povstalecký , (adj:)
rebellious _ odbojný , (adj:)
rebelliously _ vzpurně , (adv:)
rebelliousness _ odbojnost , (n:)
rebelliousness _ vzpurnost , (n:)
rebels _ rebelové ,
rebind _ znovu svázat ,
rebind _ převázat , (v:)
rebirth _ znovuzrození , (n:)
reblend _ znovu smísit ,
reblend _ znovu smíchat ,
reboil _ znovu uvařit , (v:)
reboil _ převařit , (v:)
rebook _ opětovně zamluvit ,
reboot _ restartování , (n: [it.]) , (výraz pro vynucení si nového startu a inicializace operačního systému)
reboot _ restartovat , (v:)
reborn _ znovuzrozený , (adj:)
rebound _ vzchopit se , (v:)
rebound _ odraz , (n:)
rebound _ odskok , (n:)
rebuff _ odříct ,
rebuff _ odmítnout , (v:)
rebuff _ odmítnutí , (n:)
rebuff _ zamítnout , (v:)
rebuild _ přestavět , (v:)
rebuilding _ přestavba , (n:)
rebuilt _ přestavěný , (adj:)
rebuke _ kárání , (n:)
rebuke _ kárat , (v:)
rebuke _ napomenout , (v:)
rebuke _ pokárání , (n:)
rebuke _ pokárat , (v:)
rebuke _ výtka , (n:)
rebuke _ vytknout , (v:)
rebuke _ vytýkat , (v:)
rebuked _ napomenul , (v:)
rebuked _ napomenutý , (adj:)
rebus _ hlavolam , (n:)
rebus _ hádanka , (n:)
rebus _ rébus , (n:)
rebut _ vyvrátit , (v:) , (např. pomluvu)
rebuttable _ vyvratitelný , (adj:)
rebuttal _ vyvracení , (n:)
recalcitrance _ vzpurnost , (n:)
recalcitrant _ vzpurný ,
recalcitrant _ vzdorovitý ,
recalculate _ přepočítat , (v:)
recalculated _ přepočítaný , (adj:)
recalculating _ přepočítávající , (adj:)
recalculation _ přepočtení , (n:)
recalculation _ rekalkulace , (n:)
recalculations _ přepočítání , (n:)
recalculations _ přepočty , (n)
recalibrate _ znovu zkalibrovat , (v:)
recalibrated _ znovu zkalibroval ,
recalibrated _ rekalibrovaný , (adj:)
recalibration _ rekalibrace , (n:)
recall _ připomenout , (v:)
recall _ odvolat , (v:)
recall _ vzpomínat , (v:)
recalled _ odřeknutý , (adj:)
recalled _ odvolaný , (adj:)
recalling _ vzpomínání , (n:)
recalls _ odvolává , (v:)
recalls _ vzpomíná , (v:)
recant _ odvolat , (v:)
recantation _ zřeknutí se ,
recantation _ odvolání , (n:)
recap _ stručné shrnutí ,
recap _ rekapitulovat ,
recap _ rekapitulace ,
recap _ nový protektor pneumatiky ,
recap _ protektorovat pneumatiku ,
recap _ znovu dát pokličku ,
recap _ znovu dát zátku ,
recap _ znovu dát uzávěr ,
recapitalisation _ rekapitalizace , (n:)
recapitalization _ rekapitalizace , (n:)
recapitulate _ rekapitulovat , (v:)
recapitulate _ shrnout , (v:)
recapitulated _ zrekapituloval , (v:)
recapitulation _ rekapitulace , (n:)
recapture _ opětovně obsadit ,
recapture _ znovunabytí ,
recapture _ znovu získat , (v:)
recaptured _ opětovně obsadil ,
recapturing _ znovunabývající ,
recarbonization _ rekarbonizace (vody) , ([eko.])
recast _ předělat , (v:)
recast _ přepracovaný , (adj:)
recast _ přepracovat , (v:)
recce _ prozkoumat , (v:)
recede _ vzdalovat se ,
recede _ ustoupit , (v:)
recede _ ustupovat , (v:)
receipt _ paragon , (n:)
receipt _ účtenka , (n:)
receipt _ potvrzení , (n:)
receipt _ pokladní lístek , (n:)
receipt _ příjem ,
receipt _ stvrzenka , ([eko.])
receipt _ příjmový doklad ,
receipt _ předpis , (n:)
receipt of _ příjem ,
receipts _ příjem ,
receipts _ stvrzenky , (n:)
receivable _ nezaplacený , (adj:)
receivable _ obdržitelný , (adj:)
receivable _ pohledávka , (n:)
receivable _ zachytitelný , (adj:)
receive _ obdržet ,
receive _ přijímat ,
receive _ přijmout ,
receive _ přijmout, obdržet , ([eko.])
receive _ dostat , (v:)
receive _ pobírat , (v:)
received _ přijal ,
received _ přijatý , (adj:)
receiver _ přijímač , (n:)
receiver _ sluchátko , (n:)
receivers _ přijímače , (n:)
receivership _ vnucená správa , (n:)
receives _ přijímá , (v:) , (3.os)
receiving _ příjem , (n:)
receiving _ přijímání , (n:)
receiving body _ recipient (vodní) , ([eko.])
recency _ nedávnost , (n:)
recency _ novost , (n:)
recension _ recenze , (n:)
recent _ nedávný , (adj:)
recent _ nový, moderní , (adj:) , (z latinského recens)
recently _ nedávno ,
recently _ poslední dobou ,
recently _ v poslední době ,
receptacle _ nádoba , (n:)
receptacle _ zásuvka , (n:)
reception _ přijetí ,
reception _ recepce ,
reception _ přivítání ,
reception _ ohlas ,
reception _ příjem , (n:)
receptionist _ recepční ,
receptionists _ recepční , (pl.)
receptive _ chápavý , (adj:)
receptive _ vnímavý , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line