Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

reading-book _ čítanka , (n:)
reading-room _ čítárna , (n:)
readings _ materiály k četbě , (n:)
readings _ čtení , (n: pl.)
readjust _ poupravit , (v:)
readjust _ přizpůsobit , (v:)
readjust _ rekonstruovat, přizpůsobit , ([eko.])
readjustment _ opětovné nastavení , (n:)
readjustment _ přepracování , (n:)
readjustment _ rekonstrukce, přizpůsobení , ([eko.])
readmission _ opětovné přijetí , (n:)
readmission _ opětovné připuštění , (n:)
readmission _ znovupřijetí , (n:)
readmit _ znovu přijmout , (v:)
readout _ hodnota , (n:)
readout _ aktuální stav ,
readout _ údaj ,
reads _ čte ,
ready _ hotovo ,
ready _ hotový ,
ready _ připravený , (adj:)
ready _ hotov ,
ready _ udělaný (o jídle) , (adj:)
ready cash _ hotovost ,
ready cash _ hotové peníze , ([eko.])
ready for _ připraven ,
ready-made _ kompletně připravený ,
ready-made _ zkompletovaný , (adj:)
ready-made dishes _ hotová jídla ,
ready-to-cook food _ polotovar ,
ready-to-wear _ konfekční ,
ready-to-wear clothes _ konfekce ,
reaeration _ reaerace (vody) , ([eko.])
reaffirm _ znovu ujistit ,
reaffirm _ znovu potvrdit ,
reaffirm _ ujistit , (v:)
reaffirm _ zdůraznit , (v:)
reaffirmation _ opětovné ujištění , (n:)
reaffirmation _ znovupotvrzení , (n:)
reafforestation _ zalesnění , (n:)
reafforestation _ znovuzalesnění , (n:)
Reagan _ am. prezident , (n:)
Reagan _ Reagan , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno)
reagent _ činidlo ,
real _ fyzický , (adj:)
real _ nemovitý , (adj:)
real _ přirozený , (adj:)
real _ realitní , (adj:)
real _ skutečný , (adj:)
real _ opravdový , (adj:)
real _ pravý , (adj:)
real _ reálný , (adj:)
real _ upřímný , (adj:)
real consumption _ reálná spotřeba ,
real deficit _ reálný deficit , ([eko.])
real estate _ nemovitost ,
real estate _ nemovitosti ,
real estate _ realitní , (adj:)
real GDP _ reálný hrubý národní produkt ,
real GDP. _ reálný HDP , ([eko.])
real income (wages) _ reálný (skutečný) příjem , ([eko.])
real interest rate _ reálná úroková míra , ([eko.])
real life _ skutečně ,
real life _ v životě ,
real life _ ze života , (n:)
real national product _ reálný národní produkt ,
real number _ číslo s desetinnou čárkou , (n: [poč.])
real property _ nemovitosti ,
real time _ skutečný čas , (n: [poč.]) , (Odpovídat v reálném čase neznamená odpovídat nejrychleji, ale odpovídat s garantovanou nejdelší dobou odezvy.)
real value _ skutečná (reálná) hodnota , ([eko.])
real value _ reálná hodnota ,
real-life _ skutečně ,
real-life _ v životě ,
real-life _ ze života , (n:)
real-time _ skutečný čas , (n: [it.]) , (Odpovídat v reálném čase neznamená odpovídat nejrychleji, ale odpovídat s garantovanou nejdelší dobou odezvy.)
realign _ přeskupení , (n:)
realignment _ přeladění , (n:)
realignment _ přeskupení , (n:)
realisable _ realizovatelný , (adj:)
realisation _ realizace , (n:)
realise _ uvědomit si ,
realise _ uvědomovat si ,
realised _ realizovaný , (adj:)
realises _ realizuje , (v:)
realising _ realizování , (n:)
realism _ realizmus , (n:)
realist _ realista , (n:)
realistic _ realistický , (adj:)
realistic _ střízlivý , (adj:)
realistically _ realisticky , (adv:)
realities _ reality , (n: pl.)
realities _ skutečnosti , (n: pl.)
reality _ realita ,
reality _ skutečnost , (n:)
realizable _ uskutečnitelný , (adj:)
realization _ realizace , (n:)
realization _ uskutečnění , (n:)
realize _ uvědomit si , (v:)
realize _ provést ,
realize _ pochopit ,
realize _ realizovat , (v:)
realize _ uskutečnit , (v:)
realized _ realizovaný , (adj:)
realized profit _ realizovaný zisk , ([eko.])
realizes _ realizuje , (v:)
realizes _ uskutečňuje , (v:)
realizing _ chápající , (adj:)
realizing _ realizování , (n:)
realizing _ uskutečňování , (n:)
realizing _ uvědomování , (n:)
reallocate _ přerozdělit , (v:)
reallocate _ přidělit (znovu) , (v:)
reallocated _ přerozdělený , (adj:)
reallocation _ přerozdělení , (n:)
reallocation _ realokace , (n:)
really _ opravdu ,
really _ skutečně ,
really _ vlastně ,
really _ doopravdy ,
really well _ opravdu dobře ,
realm _ říše ,
realm _ doména , (n:) , (oblast něčího hlavního vlivu, např. království nebo oblast vědomostí)
realm _ království , (n:)
realms _ říše , (pl.)
realpolitik _ reálná politika , (n:)
realty _ nemovitost , (n:)
ream _ stohy ,
ream _ kvanta , (n:)
ream _ stoh , (n:)
reamer _ výstružník , (n:)
reams _ kvanta , (n:)
reanalysis _ statický přepočet ,
reanalyze _ znovu zanalyzovat , (v:)
reanimate _ oživit , (v:)
reanimate _ reanimovat , (v:)
reanimate _ vzkřísit , (v:)
reanimated _ oživený , (adj:)
reanimated _ oživil , (v:)
reanimated _ vzkřísil , (v:)
reanimated _ vzkříšený , (adj:)
reanimation _ reanimace , (n:)
reap _ sklízet , (v:)
reaper _ žací stroj ,
reaper _ sekačka , (n:)
reaping _ sklizeň ,
reaping _ sklízející , (adj:)
reappear _ znovu se objevit ,
reappearance _ nový výskyt ,
reappeared _ znovu se objevil ,
reappears _ znovu se objevuje , (v:)
reapply _ znovu zažádat , (v:)
reappoint _ opětovně jmenovat ,
reappoint _ znovu dosadit ,
reappointment _ opětovné jmenování , (n:)
reappraisal _ přehodnocení , (n:)
reappraise _ přehodnotit , (v:)
reappraised _ přehodnocený , (adj:)
reappraised _ přehodnotil , (v:)
reappraised _ reklasifikovaný , (adj:)
rear _ zadek , (n:)
rear _ zadní , (adj:)
rear admiral _ kontradmirál ,
rear end _ zadní část vozidla , (n:)
rear-view _ pohled zezadu ,
reared _ vychovávaný , (adj:)
rearguard _ zadní voj ,
rearing _ vychovávání , (n:)
rearm _ přezbrojit , (v:)
rearmament _ znovuvyzbrojení , (n:)
rearrange _ přeskupit , (v:)
rearrange _ přestavět , (v:)
rearranged _ předělaný , (adj:)
rearranged _ přeřadit , (v:)
rearranged _ přeskupený , (adj:)
rearrangement _ přeskupení , (n:)
rearrangements _ přestavění , (pl.)
rearview _ pohled zezadu ,
rearward _ dozadu ,
rearwards _ nazpátek , (n:)
reascend _ znovu vystoupit ,
reason _ důvod ,
reason _ rozum ,
reason _ příčina , (n:)
reason _ soudit , (v:)
reason _ usuzovat , (v:)
reasonable _ rozumný , (adj:)
reasonable _ pochopitelný , (adj:)
reasonable _ přiměřený , (adj:)
reasonable _ soudný , (adj:)
reasonable _ rozumný, přiměřený , ([eko.])
reasonableness _ rozumnost , (n:)
reasonableness _ soudnost , (n:)
reasonably _ poměrně , (adv:)
reasonably _ celkem , (adv:)
reasonably _ přiměřeně , (adv:)
reasonably _ rozumně , (adv:)
Reasonably Available Control Technology (RACT). _ rozumně dosažitelná ochranná technologie (RACT) , ([eko.])
reasoned _ logický , (adj:)
reasoned _ odůvodněný , (adj:)
reasoner _ debatér , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line