Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

raw _ hanebný , (adj:)
raw _ krutý , (adj:)
raw _ sprostý , (adj:)
raw _ nepokrytý , (adj:)
raw _ nezarostlý , (adj:)
raw _ nahý , (adj:)
raw _ nahatý , (adj:)
raw _ košilatý , (adj:)
raw _ tlustý , (adj:)
raw _ neslušný , (adj:)
raw _ syrový , (adj:)
raw data _ prvotní data , (n: [it.])
raw material _ surovina , (n:)
raw material _ suroviny , (n: [eko.]) , (Primární a sekundární materiál, které jsou použity k výrobě výrobku.)
raw material acquisition _ získávání surovin , ([eko.]) , ((ISO 14040-2) - Aktivity spojené s těžbou surovin pro výrobu. Tyto aktivity zahrnují geologický průzkum, těžba a v případě zemědělské nebo lesní výroby kultivaci a sklizeň (těžbu).)
raw materials _ suroviny , (n:)
raw waste water _ surová odpadní voda , ([eko.])
raw water _ surová voda , ([eko.])
raw-boned _ vyzáblý , (adj: [obec.] 6 4)
raw-boned _ kostnatý , (adj: [obec.] 6 6)
raw-head-and-bloody-bones-style _ strašidelný styl , (n:)
rawboned _ kostnatý , (adj:)
rawboned _ vyzáblý , (adj:)
rawest _ nejsurovější , (adj:)
rawhide _ surová kůže ,
rawhide _ druh biče ,
Rawlings _ Rawlings , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Rawlins _ Rawlins , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Rawlinson _ Rawlinson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Rawlsian Difference Principle _ Rawlsianův princip rozdílu , ([eko.])
rawness _ syrovost , (n:)
Rawson _ Rawson , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Argentina)
ray _ paprsek , (n:)
ray _ rejnok , (n:)
ray _ polopřímka , (n: [mat.])
Rayburn _ Rayburn , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Raymond _ Raymond , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
rayon _ umělé hedvábí ,
rayon _ hedvábí ,
rays _ paprsky , (n: pl.)
raze _ vyhladit , (v:)
raze _ zbourat , (v:)
razed _ vyhladil , (v:)
razor _ holící strojek , (n:)
razor _ břitva , (n:)
razor _ žiletka , (n:)
razor blade _ žiletka ,
razor-sharp _ ostrý jako žiletka , (adj:)
razorback _ plejtvák , (n:)
razorback _ kanec , (n:)
razors _ břitvy , (n: pl.)
razzle _ poprask , (n:)
razzle-dazzle _ poprask , (n:)
razzle-dazzle _ vřava , (n:)
razzmatazz _ povyk , (n:)
Rb _ rubidium , ([chem.]) , (zkr.)
RBA _ anlýza rizika a přínosů , ([eko.])
RBI _ statistický udaj v baseballu - počet doběhnuvších díky odpalu , (n: [sport.]) , (Runs Batted In)
RBS _ Really Big Screen , ([zkr.])
RC _ rádiem řízený , (n: [zkr.]) , (Radio Controlled)
RC _ červený kříž , (n: [zkr.]) , (Red Cross)
RC _ římsko-katolický , (adj: zkr.]) , (Roman Catolic)
rc _ kandidát na uveřejnění , (n: [zkr.]) , (release candidate)
RCRA _ zákon o zachování a obnovení zdrojů , ([eko.])
RCS _ Radar Cross Section , ([zkr.] [voj.])
RDT&E _ Research, Development, Test, and Evaluation , ([zkr.] [voj.])
re _ týká se ,
re-elected _ znovuzvolený ,
re-election _ opětovné zvolení , (n:)
re-emerge _ opětovně se objevit ,
re-emerged _ opětovně se objevil ,
re-enactment _ rekonstrukce , (n:)
re-enter _ znovu vstoupit ,
re-entrant _ vícenásobně přístupný ,
re-entrant _ vydutý úhel ,
re-entrant _ reentrantní , (adj:)
re-entry _ návrat , (n:)
re-equip _ nově vybavit ,
re-erect _ znovu vystavět ,
re-establish _ obnovit , (v:)
re-establishment _ znovuzřízení , (n:)
re-evaluate _ přehodnotit , (v:)
re-evaluation _ přehodnocení , (n:)
re-examination _ opětovné vyšetření , (n:)
re-examine _ znovu přezkoumat ,
re-examined _ znovu přezkoumal ,
re-examined _ znovu přezkoušel ,
re-examining _ znovu přezkoumávající ,
re-examining _ přezkoumávání ,
re-export _ reexportovat , ([eko.])
re-exportation _ reexportování , ([eko.])
re-release _ opětovně vydat ,
re-sign _ znovu podepsat ,
re-use _ opětné použití , ([eko.])
reabbreviate _ opětovně zestručnit ,
reabbreviated _ opětovně zestručněný ,
reabbreviated _ opětovně zestručnil ,
reabsorb _ zpětně vstřebat ,
reabsorption _ resorpce , (n:)
reabsorption _ vstřebání , (n:)
reach _ dosáhnout ,
reach _ dosahovat ,
reach _ sáhnout ,
reach _ dojet ,
reach _ dojít ,
reach _ dojíždět ,
reach _ doletět , (v:)
reach _ sahat , (v:)
reach into _ dosahovat , (v:)
reach manhood _ dospět v muže ,
reach out _ natáhnout se , (v:)
reach out _ natáhnout , (v:)
reach out _ oslovovat , (v:)
reachability _ dosažitelnost , (n:)
reachability _ dostupnost , (n:)
reachable _ dosažitelný , (adj:)
reachable _ dostupný , (adj:)
reachably _ dostupně , (adv:)
reached _ došel ,
reached _ dosažený , (adj:)
reached _ dosáhl ,
reached _ dosahoval ,
reacher _ rozpěra , (n:)
reaches _ dosáhne , (v:)
reaching _ dosahující , (adj:)
reacquire _ opětovně získat ,
reacquired _ opětovně získal ,
reacquired _ opětovně získaný ,
reacquisition _ opětovné nabytí , (n:)
react _ kvitovat ,
react _ reagovat , (v:)
reactance _ reaktance , (n:)
reactant _ reaktant , (n:)
reacted _ reagoval , (v:)
reacting _ reagování , (n:)
reaction _ odezva , (n:)
reaction _ reakce , (n:)
reaction _ odpověď , (n:)
reaction _ reakce, zpětné působení , ([eko.])
reaction reservoir _ reakční nádrž , ([eko.])
reactionaries _ reakcionáři , (n:)
reactionary _ reakcionářský , (adj:)
reactionary _ reakcionář ,
reactionary _ zpátečník , (n:)
reactionary _ reakční , (adj:)
reactions _ reakce , (n: pl.)
reactivate _ reaktivovat , (v:)
reactivated _ reaktivovat ,
reactivation _ reaktivace , (n:)
reactive _ reagující , (adj:)
reactive _ reaktivní , (adj:)
reactive policy response _ politika reagující na škody , ([eko.])
reactivity _ reaktivita , (n:)
reactor _ reaktor , (n: [fyz.])
reactor _ tlumivka , (n: [el.])
reactors _ reaktory , (n: pl.)
reacts _ reaguje , (v:)
read _ číst ,
read _ přečíst ,
read _ přečtený , (adj:)
read _ přečetl , ((past))
read _ četl , ((past))
read _ read/read/read , (v: [neprav.])
read _ předčítat ,
read _ snímat , (v:)
read _ čtěte ,
read _ přečten ,
read it over _ prohlédnout si to ,
read-only memory _ paměť pouze pro čtení ,
read-out _ aktuální stav ,
read-out _ údaj ,
readability _ čitelnost , (n:)
readable _ čitelný , (adj:)
readable _ čtivý , (adj:)
readdress _ přeadresovat , (v:)
reader _ čtenář ,
reader _ čtenářka , ((female))
reader _ snímač ,
readers _ čtenáři , (n:)
readership _ čtenářská obec , (n:)
reader´s card _ čtenářský průkaz ,
readier _ připravenější , (adj:)
readiest _ nejpřipravenější , (adj:)
readily _ snadno , (adv:)
readily _ odhodlaně , (adv:)
readily _ připraveně , (adv:)
readiness _ odhodlanost , (n:)
readiness _ připravenost , (n:)
reading _ čtoucí , (adj:)
reading _ naměřená hodnota , (n:)
reading _ hodnota , (n:)
reading _ přednáška , (n:)
reading _ snímání , (n:)
reading _ četba , (n:)
reading _ čtení , (n:)
reading _ interpretace , (n:)
reading _ výklad , (n:)
reading matter _ četba , (n:)
reading room _ studovna , (n:)
reading room _ čítárna , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line