Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

rank _ postavení , (n:)
rank _ uspořádat , (v:)
rank _ řada , (n:)
rank and file _ mužstvo , (n:)
rank and file _ řadové vojsko , (n:)
rank and file _ řadoví členové organizace , (n:)
rank arrangement _ řad , (n:)
ranked _ seřazený , (adj:)
ranked _ odstupňovaný , (adj:)
ranked _ uspořádaný , (adj:)
ranked _ řazený , (adj:)
ranked _ zařazený , (adj:)
ranker _ řadový vojín ,
rankest _ nejbujnější , (adj:)
rankest _ nejhrubšího zrna , (n:)
Rankin _ Rankin , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
ranking _ hodnocení , (n:)
rankings _ umístění , (pl.)
rankle _ trápit , (v:)
rankness _ zapáchání , (n:)
ranks _ řady , (n: pl.)
ranks _ hodnosti , (n:)
ransack _ prohrabat , (v:)
ransack _ vyplenit , (v:)
ransacked _ vypleněný , (adj:)
ransacked _ vyplenil , (v:)
ransom _ vykoupit , (v:)
ransom _ výkupné , (n:)
rant _ chvástavost , (n:)
rant _ křičet , (v:)
ranted _ křičel , (v:)
ranter _ kazatel , (n:)
ranting _ chvástání , (n:)
ranting _ tiráda , (n:)
ranting _ vykřikování , (n:)
rants _ křičí ,
rap _ úder , (n:)
rap _ klepnout , (v:)
rap _ rap , (n:)
rap sheet _ rejstřík trestů ,
rapacious _ hrabivý , (adj:)
rapacious _ chamtivý , (adj:)
rapacious _ chtivý , (adj:)
rapacious _ lakotný , (adj:)
rapacious _ žravý , (adj:)
rapacious _ dravý ,
rapaciousness _ lakota , (n:)
rapacity _ nenasytnost , (n:)
rape _ znásilnění , (n:)
rape _ znásilnit , (v:)
rape _ unést , (v:)
rape _ únos , (n:)
rape _ řepka, též brukev , (bot. (Brassica napus))
raped _ unesený , (adj:)
raped _ znásilněná , (adj:)
raped _ znásilněný , (adj:)
raper _ pachatel únosu , (n:)
rapes _ znásilňuje , (v:)
rapeseed _ semeno řepky olejky , (n:)
Raphael _ Rafael , (n:)
Raphael _ Raphael , (n: [jmén.]) , (příjmení)
rapid _ rychlý , (adj:)
rapid transit _ rychlá doprava , (n:)
rapid-fire _ rychlopalný , (adj:)
rapidity _ rapidnost , (n:)
rapidity _ rychlost , (n:)
rapidly _ rychle , (adv:)
rapidly _ rapidně , (adv:)
rapidness _ rychlost , (n:)
rapier _ rapír , (n:)
rapier _ kord , (n:)
rapine _ drancování , (n:)
rapine _ plenění , (n:)
raping _ viz rape ,
raping _ znásilnění , (n:)
rapist _ násilník , (n:)
rapists _ násilníci , (n: pl.)
rapped _ klepal , (v:)
rappel _ slanění , (n:)
rapper _ rapper , (n:)
rapper _ klepátko , (n:)
rapping _ klepající , (adj:)
rapport _ vztah , (n:)
rapporteur _ zpravodaj ,
rapprochement _ sblížení , (n:)
raps _ nárazy ,
raps _ údery ,
rapt _ zahloubaný , (adj:)
raptor _ dravec , (n:)
rapture _ vytržení , (n:)
rapture _ přemístění , (n:) , (přemístění člověka z jednoho místa na jiné, zvláště pak do nebe)
rapturous _ nadšený , (adj:)
rapturously _ nadšeně , (adv:)
rare _ vzácný , (adj:)
rare _ vyjímečný , (adj:)
rare _ znamenitý , (adj:)
rare _ ušlechtilý , (adj:)
rare _ ojedinělý , (adj:)
rare _ neobyčejný , (adj:)
rare _ mimořádný , (adj:)
rare _ nedovařený , (adj:)
rare _ unikátní , (adj:)
rare _ řídký , (adj:)
rare earth _ vzácná zemina ,
rare roast beef _ krvavý rostbíf ,
rare taxon _ vzácný druh (živočichů, rostlin) , ([eko.])
rarebit _ roztavený sýr na krajíci ,
rarefaction _ ředění , (n:)
rarefied _ zředěný , (adj:)
rarefy _ zjemnit ,
rarefy _ zředit , (v:)
rarely _ vzácně , (adv:)
rarely _ zřídka , (adv:)
rarely _ málokdy , (adv:)
rarely _ mimořádně , (adv:)
rareness _ neobvyklost , (n:)
rareness _ vzácnost , (n:)
rarer _ vzácnější , (adj:)
rarest _ nejvzácnější , (adj:)
raring _ dychtivý , (adj:)
rarities _ rarity , (n: pl.)
rarities _ zvláštnosti , (n:)
rarity _ vzácnost , (n:)
rarity _ vzácnost (živočichů, rostlin) , ([eko.])
rascal _ rošťák , (n:)
rascal _ uličník , (n:)
rascal _ darebák , (n:)
rascal _ dareba ,
rascal _ lotr , (n:)
rascal _ lump , (n:)
rascal _ neřád , (n:)
rascal _ ničema ,
rascality _ darebáctví , (n:)
rascality _ lumpárna , (n:)
rascally _ rošťácky , (adv:)
RASER _ Research and Seeker Emulation Radar , ([zkr.] [voj.])
rash _ příval ,
rash _ zbrkle ,
rash _ zbrklý , (adj:)
rash _ unáhlený , (adj:)
rash _ neuvážený , (adj:)
rash _ náhlý , (adj:)
rash _ liják , (n:)
rash _ prudce , (n:)
rash _ prudký , (adj:)
rash _ ukvapený , (adj:)
rash _ vyrážka , (n:)
rasher _ plátek např. slaniny ,
rashest _ nejunáhlenější , (adj:)
rashly _ neuváženě , (adv:)
rashly _ prudce , (adv:)
rashness _ ukvapenost , (n:)
rashness _ nerozvážnost , (n:)
rashness _ prudkost , (n:)
Rasmussen _ Rasmussen , (n: [jmén.]) , (příjmení)
rasp _ rašplovat , (v:)
rasp _ rašple , (n:)
raspberries _ maliny ,
raspberry _ malina ,
raspberry _ malinový , (adj:)
rasper _ struhadlo ,
rasper _ rašple , (n:)
rasping _ rašplování , (n:)
rasping _ skřehotání , (n:)
raspy _ chraplavý , (adj:)
raster _ rastr ,
rat _ potkan , (n:)
rat _ krysa , (n:)
rat race _ dravá soutěž ,
rat-catcher _ krysař , (n:)
ratable _ zdanitelný , (adj:)
rataplan _ zabubnovat , (v:)
rataplan _ zabubnování , (n:)
ratatouille _ druh zeleninového pokrmu ,
ratch _ řehtačka , (n:)
ratchet _ ráčna , (n:)
ratchet _ řehtačka , (n:)
ratchet wheel _ rohatka , (n:)
rate _ rychlost , (n:)
rate _ poměr , (n:)
rate _ cenit , (v:)
rate _ klasifikovat , (v:)
rate _ odhadnout , (v:)
rate _ podíl , (n:)
rate _ úměra , (n:)
rate _ taxovat , (v:)
rate _ sazba, míra, tarif, kurs , ([eko.])
rate _ vyměřit daň ,
rate _ vyměřit poplatek ,
rate _ sazba ,
rate _ hodnotit , (v:)
rate _ ocenit , (v:)
rate _ ohodnotit , (v:)
rate _ tarif , (n:)
rate _ taxa , (n:)
rate (of exchange) _ kurs (směnárenský) , (n:)
rate base _ růstová základna , ([eko.])
rate book _ sazebník , (n:)
rate of exchange _ směnový kurs , (n:)
rate of growth _ tempo růstu ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line