Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

rake in the dough _ válet se v penězích , ([idiom])
rake off _ odhrabat , (v:)
rake off _ shrábnout , (v:)
rake over the coals _ vážně pokárat , (n:)
rake up _ odhrabat , (v:)
rake you over the coals _ dostat lekci , ([idiom])
rake you over the coals _ dostat přednášku , ([idiom])
rake-off _ brát peníze , (v:) , (z nelegálních obhodů)
raked _ shrabaný , (adj:)
raking _ hrabání , (n:)
rakish _ frajerský , (adj:)
rakishly _ frajersky , (adv:)
rakishness _ frajerskost , (n:)
rale _ šelest , (n:)
Raleigh _ Raleigh , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Raleigh _ hl.m. - North Carolina v USA , (n: [jmén.])
rallied _ shromáždil , (v:)
rallies _ manifestace , (pl.)
rallies _ sjednocuje , (v:)
rally _ závod , (n:)
rally _ shromáždění , (adv:)
rally _ manifestace , (n:)
rally _ sraz , (n:)
rallying _ závody ,
Ralph _ Ralph , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
ralph _ zvracet , (v: [slang])
Ralston _ Ralston , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ram _ beran , (n:)
RAM _ RAM , (n: [zkr.]) , (pamět umožňující náhodným přístup (Random Access Memory))
ram _ beranit , (v:)
ram _ narazit , (v:)
ram _ vrazit , (v:)
ram down _ udusat , (v:)
ram down _ upěchovat , (v:)
ram down _ zarazit , (v:)
ram home _ udělat jasno ,
ram-raiding _ používání auta jako beranidla , (n:)
Ramadan _ Ramadan , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Raman _ Raman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ramble _ blouznit , (v:)
rambled _ blouznil , (v:)
rambled _ toulal se ,
rambler _ tramp , (n:)
rambling _ nesouvislý , (adj:)
rambling _ nepravidelný , (adj:)
rambling _ nesourodý , (adj:)
rambling _ nestálý , (adj:)
rambling _ neucelený , (adj:)
rambling _ neuspořádaný , (adj:)
rambling _ toulavý , (adj:)
rambling _ toulka , (n:)
rambling _ těkání , (n:)
rambunctious _ bouřlivý , (adj:)
rambunctiously _ bouřlivě , (adv:)
rambunctiousness _ bouřlivost , (n:)
rambutan _ rambutan ,
ramekin _ druh sýra , (n:)
ramen _ druh nudlí , (n:)
ramequin _ druh sýra , (n:)
ramie _ druh asijské tropické byliny , (n:) , (lat. Boehmeria nivea)
ramification _ rozvětvení , (n:)
ramifications _ důsledky , (n: pl.)
ramified _ rozvětvený , (adj:)
ramifies _ rozvětvuje se , (v:)
ramify _ rozvětvovat se , (v:)
ramify _ rozvětvit , (v:)
ramify _ rozvětvovat , (v:)
ramify _ větvit , (v:)
Ramirez _ Ramirez , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ramjet _ náporový tryskový motor , (n: [let.])
rammed _ narážel , (v:)
rammer _ dusadlo ,
ramming _ dusání , (n:)
ramming _ prorážení , (n:)
Ramo _ Ramo , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Ramona _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
ramp _ rampa , (n:)
ramp _ zuřit , (v:)
ramp _ šikmá plocha , (n:)
rampage _ běsnění , (n:)
rampage _ běsnit , (v:)
rampage _ zuřit , (v:)
rampaged _ běsnil , (v:)
rampaged _ zuřil , (v:)
rampaging _ zuření , (n:)
rampaging _ běsnění , (n:)
rampancy _ nezkrotnost , (n:)
rampant _ nespoutaný , (adj:)
rampant _ nezkrotný , (adj:)
rampantly _ nezkrotně , (adv:)
rampantly _ divoce , (adv:)
rampart _ hradba , (n:)
ramps _ nájezdy , (n: pl.)
ramps _ rampy , (n: pl.)
ramrod _ nabiják ,
ramrod _ šéf ,
ramrod _ napřímený ,
Ramsey _ Ramsey , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
ramshackle _ chatrný , (adj:)
ramshackle _ zchátralý , (adj:)
RAMTIP _ Reliability and Maintainability Technology Insertion Program , ([zkr.] [voj.])
ran _ tekl , (v: [neprav.]) , (viz run)
ran _ běžel , (v: [neprav.]) , (viz run)
ran _ běhal , (v: [neprav.]) , (viz run)
ran _ běželi ,
ran out _ došel ,
ran over _ přejel , (v:)
ranch _ ranč , (n:)
ranch house _ dům na ranči , (n:)
rancher _ rančeři , (n: pl.)
ranches _ ranče , (n: pl.)
ranching _ farmaření , (n:)
Rancho Cucamonga _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
rancid _ zkažený , (n:)
rancid _ žluklý , (adj:)
rancid _ nechutný , (adj:)
rancidity _ žluklost , (n:)
rancidity _ odpornost , (n:)
rancidness _ žluklost , (n:)
rancor _ zášť , (n:)
rancor _ zahořklost , (n:)
rancorous _ zahořklý , (adj:)
rancorously _ zahořkle , (adv:)
rancour _ nevraživost , (n:)
rancour _ zášť ,
rancour _ zahořklost , (n:)
Randall _ Randall , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
randiness _ vilnost , (n:)
randiness _ chlípnost , (n:)
Randolph _ Randolph , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Randolph _ Abdul , (Samir) , (Erich)
random _ nahodilý , (n:)
random _ náhodný , (adj:)
random _ náhoda , (n:)
random acces memory _ RAM , , (pamět s náhodným přístupem)
random bidding model _ model náhodné licitace , ([eko.])
Random Utility Model RUM. _ model náhodného prospěchu , ([eko.])
random variable _ náhodná proměnná ,
random-access _ náhodný přístup , (n:)
random-access memory _ paměť možností náhodného přístupu - RAM , (n: [it.])
randomisation _ náhodné rozdělování , (n:)
randomise _ náhodně rozmístit ,
randomise _ generovat náhodná čísla , (n:)
randomised _ náhodně rozmístěný ,
randomize _ náhodně rozdělit ,
randomize _ tvořit náhodná čísla , (n:)
randomized _ náhodně rozdělil ,
randomly _ náhodně , (adv:)
randomness _ náhodnost , (n:)
randy _ vilný , (adj:)
ranee _ manželka rádžy , (n: fem.)
ranee _ manželka hindského krále , (n: fem.)
rang _ zvonil , (v:)
range _ obor hodnot , (n: [mat.])
range _ rozsah , (n:)
range _ dostřel , (n:)
range _ sortiment , (n:)
range _ střelnice , (n:)
range _ dolet , (n:)
range _ dosah , (n:)
range _ rozpětí , (n:)
range _ rozmezí ,
range _ akční rádius ,
range _ horský hřeben ,
range _ mít dostřel ,
range _ dojezd , (n:)
range _ hřeben , (n:)
range _ pastvina , (n:)
range _ vzdálenost , (n:)
range _ sporák (na vaření) , (n:)
range of animals _ dosah živočichů , ([eko.])
ranged _ pokrýval , (v:)
ranged _ toulal , (v:)
rangefinder _ dálkoměr , (n:)
rangeland _ pastvina , (n:)
rangeland _ pastviny , (n:)
ranger _ ochránce přírody , (n:)
ranger _ ozbrojená hlídka , (n:)
ranger _ správce obory ,
ranges _ rozpětí , (pl.)
ranges _ dosahy , (n: pl.)
ranges _ intervaly , (n: pl.)
ranges _ rejstříky , (n: pl.)
ranges _ rozsahy , (n: pl.)
ranges _ řady , (n: pl.)
ranges _ pásma , (n:)
ranging _ vytyčování , (n:)
ranging _ dosahující , (adj:)
ranging _ sahající , (adj:)
ranging _ rozprostírající se , (adj:)
Rangoon _ hl.m. - Barma , (n: [jmén.])
rangy _ vytáhlý , (adj:)
rani _ manželka radžy , (n: fem.)
rani _ princezna nebo královna v Indii , (n: fem.)
rani _ manželka hindského krále , (n: fem.)
rank _ pořadí , (n:)
rank _ hodnost , (n: [mat.] [voj.])
rank _ šik , (n:)
rank _ sešikovat , (v:)
rank _ kategorie , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line