Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

run _ provozovat ,
run _ běhat , (v:)
run _ běžet , (v: [neprav.]) , (run/ran/run)
run _ spusť ,
run _ uhánět ,
run _ ubíhat ,
run _ pádit ,
run _ chod , (n:)
run _ klusat , (v:)
run _ běh , (n:)
run _ cesta ,
run _ hejno ,
run _ hnát se ,
run _ jízda ,
run _ průběh , (n:)
run _ spouštět ,
run _ spustit ,
run _ série ,
run _ trvání ,
run _ výběh ,
run a business _ podnikat , (v:)
run across _ narazit na , (n:)
run across _ natrefit , (v:)
run afoul of _ být v rozporu s , (v: [idiom]) , (např. být v rozporu se zákonem)
run afoul of _ narazit do , (v: [idiom])
run after _ honit se za ,
run after _ utíkat za ,
run along _ uhánět , (v:)
run amok _ dostat záchvat amoku ,
run amok _ řádit jako zběsilý , ([přen.])
run amuck _ dostat záchvat amoku ,
run amuck _ řádit jako zběsilý , ([přen.])
run around _ pobíhat , (v:)
run away _ uprchnout ,
run away _ utéci ,
run away _ utéct ,
run away _ utéct utéci ,
run away _ utíkat ,
run away _ splašit se ,
run away _ prchat , (v:)
run away with _ nechat se unést ,
run down _ dobíhat , (v:)
run down _ dohnat , (v:)
run dry _ vyschnout , (v:)
run for _ kandidovat za ,
run for office _ kandidovat na ... ,
run foul of _ být v rozporu s , (v: [idiom]) , (např. být v rozporu se zákonem)
run foul of _ narazit do , (v: [idiom])
run in _ zajet ,
run in with car _ zajet ,
run in with car _ zajíždět ,
run into _ narazit do ,
run into _ vběhnout do ,
run into _ vrazit do ,
run into _ narazit na , (n:)
run into _ potkat , (v:)
run into _ vběhnout , (v:)
run into _ zaběhnout , (v:)
run its course _ mít přirozený průběh ,
run low _ ubývat , (v:)
run of the mill _ nic zvláštního ,
run off _ odběhl ,
run off _ odběhnout ,
run off _ vytisknout , (v:)
run off _ kopírovat , (v:) , (na kopírce)
run off _ xeroxovat , (v:)
run out _ dojít ,
run out of _ vyčerpat zásobu ,
run out of _ spotřebovat , (v:)
run out of _ vyčerpat , (v:)
run over _ proběhnout , (v:)
run over _ přeběhnout , (v:)
run over _ přejet , (v:)
run short _ nevystačit , (v:)
run the risk _ podstoupit riziko ,
run the risk _ riskovat , (v:)
run through _ bodnout skrz ,
run through _ proběhnout , (v:)
run through _ prohánět , (v:)
run through _ protkávat , (v:)
run up _ přiběhnout ,
run up _ přibíhat ,
run up _ rozběh , (n:)
run wild _ divočet , (v:)
run! _ běž! ,
run-down _ utahaný , (adj:)
run-down _ vyčerpaný , (adj:)
run-in _ hádka , (n:)
run-of-the-mill _ průměrný , (adj:)
run-of-the-mill _ řadový , (adj:)
run-off _ odtékající potoky dešťové vody ,
run-off _ přetok ,
run-out _ doběh ,
run-out period _ doba doběhu , ([eko.])
run-through _ zkouška před koncertem ,
run-up _ rozběhnutí , (n:)
run-up _ rozběh , (n:)
runabout _ vozík , (n:)
runabout _ vozítko , (n:)
runaway _ prchající ,
runaway _ neovladatelný ,
runaway _ splašený ,
runaway _ toulavý ,
runaway _ tulák , (n:)
runaway _ uprchlík ,
runaway _ uprchlý ,
runaway _ úžasný ,
runaway _ utečenec ,
runaway inflation _ hyperinflace ,
rundown _ útlum , (n:)
rundown _ vyčerpaný , (adj:)
rune _ runa , (n:)
runes _ runy , (n: pl.)
rung _ loukoť ,
rung _ příčka , (n:)
rung _ zavolal , (v:)
rung _ zvonil , (v:)
rung _ příčel ,
Runge _ Runge , (n: [jmén.]) , (příjmení)
runic _ runový , (adj:)
runnable _ schopný běhu ,
runner _ běžec , (n:)
runner-up _ stříbrný medailista , (n:)
runners _ běžci , (n: pl.)
runners-up _ druhý po vítězi ,
runnersup _ druhý po vítězi ,
runnier _ řidší , (adj:)
runniest _ nejtekutější , (adj:)
running _ běhání , (n:)
running _ chod ,
running _ tekoucí ,
running _ běžící , (adj:)
running _ probíhající , (adj:)
running _ proudící , (adj:)
running _ průběžný , (adj:)
running dog _ přisluhovač , (n:)
running mate _ spolukandidát ,
running water _ tekoucí voda , (n:)
runny _ roztékající , (adj:)
runny _ řídký , (adj:)
runny _ tekoucí , (adj:)
runoff _ odtékající potoky dešťové vody ,
runoff _ přetok ,
runs _ běhá ,
runs _ běží ,
runs _ teče ,
runs _ utíká ,
runt _ skrček , (n:)
runtime _ doba běhu programu ,
runtime _ runtime ,
runway _ ochoz , (n:)
runway _ jízdní dráha , (n:)
runway _ pěšina , (n:)
runway _ pojezdová dráha , (n:)
runway _ přechod , (n:)
runway _ příjezdová dráha , (n:)
runway _ přistávací dráha , (n:) , (na letišti)
runway _ rozjezdová dráha , (n:) , (na letišti)
runway _ stezka , (n:)
runway _ vzletová dráha , (n:)
Runyon _ Runyon , (n: [jmén.]) , (příjmení)
rupee _ rupie , (n:)
Ruppert _ Ruppert , (n: [jmén.]) , (příjmení)
rupture _ prasknutí ,
rupture _ natržení ,
rupture _ prolomení ,
rupture _ protržení ,
rupture _ průlom ,
rupture _ přetržení ,
rupture _ puknutí ,
rupture _ rozkol ,
rupture _ roztržení ,
rupture _ roztržka ,
rupture _ zlomení ,
ruptured _ roztržený , (adj:)
rural _ venkovský ,
rural _ vesnický , (adj:)
rural _ selský , (adj:)
ruralization _ ruralizace , ([eko.])
rurally _ vesnicky , (adv:)
ruse _ úskok ,
ruse _ finta ,
ruse _ lest ,
rush _ hnát se - honit se ,
rush _ pádit ,
rush _ úprk , (n:)
rush _ chvátat , (v:)
rush _ fofr , (n:)
rush _ kvap , (n:)
rush _ kvapit , (v:)
rush _ ruch , (n:)
rush _ shon , (n:)
rush _ spěch , (n:)
rush _ spěchat , (v:)
rush about _ honit se - hnát se ,
rush hour _ rušná doba , (n:)
rush hour _ dopravní špička , (n:)
rush in _ jít do toho , (v:)
rush off _ vyřítit se ,
rush out _ vyběhnout , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line