Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

ruck _ záhyb , (n:)
rucksack _ batoh ,
ruckus _ rámus , (n:)
ruckus _ hlučné vyrušování , (n:)
ruction _ povyk , (n:)
rudder _ kormidlo ,
rudderless _ bez kormidla , (n:)
ruddiness _ červenost , (n:)
ruddy _ červený , (adj:)
ruddy _ brunatny ,
rude _ drzý ,
rude _ sprostý ,
rude _ nevychovaný , (adj:)
rude _ hrubý , (adj:)
rudely _ hrubě , (adv:)
rudeness _ hrubost , (n:)
rudeness _ neslušnost , (n:)
ruder _ drsnější , (adj:)
ruder _ nemravnější , (adj:)
ruderal vegetation _ ruderální vegetace , ([eko.])
rudest _ nejneslušnější , (adj:)
rudiment _ začátek , (n:)
rudiment _ základ , (n:)
rudiment _ zárodek , (n:)
rudimentary _ zárodečný ,
rudimentary _ primitivní ,
rudimentary _ počáteční ,
rudimentary _ začátečnický ,
rudimentary _ elementární ,
rudimentary _ základní ,
rudiments _ základy , (n: pl.)
Rudolf _ Rudolf , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Rudolph _ Rudolph , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Rudy _ Rudy , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
rue _ litovat , (v:)
rueful _ žalostný , (adj:)
ruefully _ žalostně , (adv:)
ruefulness _ žal , (v:)
ruff _ manžeta , (n:)
ruff _ límec , (n:)
ruffian _ darebák , (n:)
ruffian _ surovec , (n:)
ruffianly _ brutální , (adj:)
ruffle _ cuchat , (v:)
ruffle _ dráždit , (v:)
ruffle _ náprsenka , (n:)
ruffle _ prohrábnout , (v:)
ruffle _ volán , (n:)
ruffle _ rozcuchat , (v:)
ruffle up _ zčechrat ,
ruffle up _ pocuchat , (v:)
ruffled _ rozježený ,
ruffled _ neupravený ,
ruffled _ ozdobený záhyby ,
ruffled _ rozrušený ,
ruffled _ pocuchaný ,
Rufus _ Rufus , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
rug _ koberec , (n:)
rugby _ ragby , (n:)
Rugged _ hrbolatý ,
Rugged _ drsný ,
Rugged _ kostrbatý ,
rugged _ namáhavý ,
Rugged _ náročný ,
Rugged _ nerovný ,
rugged _ tvrdý ,
rugged _ robustní ,
ruggedly _ kostrbatě , (adv:)
ruggedly _ rozeklaně , (adv:)
ruggedness _ drsnost , (n:)
ruggedness _ robustnost , (n:)
rugger _ ragby ,
rugose _ vrásčitý , (adj:)
Ruhr District _ Porůří , ([zem.] n:)
ruin _ ruina , (n:)
ruin _ troska , (n:)
ruin _ zřícenina , (n:)
ruin _ rozbořit , (v:)
ruin _ zničit , (v:)
ruin _ zruinovat , (v:)
ruination _ zničení , (n:)
ruination _ ztroskotání , (n:)
ruined _ rozbořený , (adj:)
ruined _ rozpadlý , (adj:)
ruined _ zničený , (adj:)
ruining _ ruinující , (adj:)
ruinous _ rujnující , (adj:)
ruinous _ zhoubný , (adj:)
ruinously _ ničivě , (adv:)
ruins _ rozvaliny , (n: pl.)
ruins _ ruinuje , (v:)
ruins _ ruiny , (n: pl.)
rule _ pravidlo ,
rule _ vládnout ,
rule _ vláda , (n:)
rule _ panovat , (v:)
rule _ předpis , (n:)
rule _ řehole , (n:)
rule of reason _ rozumové pravidlo , ([eko.])
rule of thumb _ odhad od oka ,
rule out _ vyloučit ,
rulebook _ pravidla , (n:)
ruled _ vládl , (v:)
ruler _ pravítko , (n:)
ruler _ vládce ,
rulers _ vládci , (n: pl.)
rules _ pravidla , (n:)
rulez _ vládne , (v: [3.os.sg.]) , (spisovně: rules; znamená: je nejvíc oblíbeno)
ruling _ vládnoucí ,
ruling _ nařízení , (n:)
rulings _ usnesení , (pl.) , (n:)
rum _ rum , (n:)
rumba _ rumba , (n:)
rumble _ burácení ,
rumble _ dunění ,
rumble _ hrčení ,
rumble _ hřímání ,
rumble _ kručení ,
rumble _ práskání ,
rumble _ rachocení ,
rumble _ rvačka , ([amer.])
rumble _ výtržnost , ([amer.])
rumble _ dunět , (v:)
rumble _ hřmět , (v:)
rumble _ rachotit , (v:)
rumbled _ bručel , (v:)
rumbled _ duněl , (v:)
rumbled _ rachotil , (v:)
rumbling _ dunění ,
rumbling _ burácení ,
rumbling _ hrčení ,
rumbling _ hřímání ,
rumbling _ kručení ,
rumbling _ práskání ,
rumbling _ rachocení ,
rumbling _ hřmění , (n:)
rumbling _ hřmot , (n:)
rumbling _ rachot , (n:)
rumen _ část žaludku přežvýkavců ,
rumen _ bachor , (n:)
RUMF _ aRe yoU Male or Female? , ([zkr.])
Rumford _ Rumford , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ruminant _ přežvýkavý , (adj:)
ruminant _ přežvýkavec , (n:)
ruminate _ přemítat , (v:)
ruminate _ přežvykovat , (v:)
ruminated _ přemítal , (v:)
ruminated _ přežvykoval , (v:)
rumination _ dumání , (n:)
rumination _ hloubání , (n:)
rumination _ přemítání , (n:)
ruminative _ hloubavý , (adj:)
ruminative _ přemýšlivý , (adj:)
ruminatively _ přemítavě , (adv:)
ruminatively _ přemýšlivě , (adv:)
rummage _ haraburdí ,
rummage _ harampádí ,
rummage _ prohrabat , (v:)
rummage _ šťourat , (v:)
rummage sale _ bazarový prodej ,
rummage sale _ dobročinný prodej ,
rummage sale _ prodej zbytků ,
rummaged _ prohrabal , (v:)
Rummel _ Rummel , (n: [jmén.]) , (příjmení)
rummer _ pohár , (n:)
rummer _ číše , (n:)
rummy _ remy ,
rummy _ žolíky ,
rummy _ rumový , (adj:)
rummy _ opilec , (n: [slang.])
rumor _ pověst ,
rumor _ fáma , (n:)
rumors _ pověsti ,
rumour _ věhlas , (n:)
rumour _ dohady ,
rumour _ šeptanda ,
rumour _ fáma , (n:)
rumour _ pověst , (n:)
rumour _ zvěst , (n:)
rumour-mongering _ šeptanda , (n:)
rumoured _ rozhlašovaný , (adj:)
rumours _ fámy , (n: pl.)
rumours _ pověsti , (n:)
rumours _ zvěsti , (n:)
rump _ zadek , (n: [vulg.] [slang.] [žert.] [amer.])
rumple _ zmačkat , (v:)
rumple _ zmuchlat , (v:)
rumpled _ zmačkal , (v:)
rumpled _ zmačkaný , (adj:)
rumpled _ zmuchlal , (v:)
rumpus _ bengál , (n:)
rumpus _ kravál , (n:)
rumpus _ fofr , (n:)
run _ téci ,
run _ téct ,
run _ utéci ,
run _ utéct ,
run _ utíkat ,
run _ spravovat ,
run _ řídit ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line