Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

rot _ zkazit se , (v:)
rot _ degenerovat , (v:)
rot _ shnít ,
rot _ tlení , (n:)
rota _ rozpis služeb ,
rotary _ otočný , (adj:)
rotary _ točivý , (adj:)
rotatable _ otočný , (adj:)
rotate _ točit se ,
rotate _ kroužit , (v:)
rotate _ otáčet , (v:)
rotate _ rotovat , (v:)
rotate _ roztočit , (v:)
rotate _ točit , (v:)
rotated _ otočený , (adj:)
rotated _ rotovaný , (adj:)
rotates _ otáčí ,
rotates _ rotuje , (v:)
rotating _ otáčející , (adj:)
rotating _ rotující , (adj:)
rotation _ otáčení , (n:)
rotation _ otočení , (n:)
rotation _ rotace , (n:)
rotation _ oběh, otáčení , ([eko.])
rotation speed _ otáčky , (n:)
rotational _ otáčivý , (adj:)
rotational speed _ otáčky , (n:)
rotations _ rotace , (pl.)
rotator _ otáčeč , (n:)
rotatory _ rotační , (adj:)
ROTBA _ Reality On The Blink Again , ([zkr.])
rote _ učení opakováním ,
ROTF _ Rolling On The Floor , ([zkr.])
ROTFL _ Rolling On The Floor Laughing , ([zkr.])
ROTFLAHMS _ Rolling On The Floor Laughing And Holding My Side , ([zkr.])
ROTFLMAAOBPO _ Rolling On The Floor Laughing My Ass And Other Body Parts Off , ([zkr.])
ROTFLMAO _ Rolling On The Floor Laughing My Ass Off , ([zkr.])
ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off _ [zkr.] ,
Roth _ Roth , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Rothschild _ Rothschild , (n: [jmén.]) , (příjmení)
rotisserie _ gril , (n:)
RotK _ Return of the King (a Tolkien work) , ([zkr.])
ROTM _ Right On The Money , ([zkr.])
rotor _ rotor , (n:)
rots _ hnije ,
rotten _ shnilý , (adj:)
rotten _ mizerný , (adj:)
rotten _ zkažený , (adj:)
rottenness _ hniloba , (n:)
rotter _ dareba , (n:)
rotter _ mizera , (n:)
rotter _ ničema , (n:)
rotter _ prevít , (v:)
rotter _ lump , (n:)
Rotterdam _ město - Holandsko , (n: [jmén.])
rotting _ hnití ,
rotund _ baculatý , (adj:)
rotund _ kulatý , (adj:)
rotunda _ rotunda , (n:)
rotundity _ baculatost , (n:)
rotundity _ oblost , (n:)
rotundity _ okrouhlost , (n:)
rouble _ rubl , (n:)
rouge _ růž ,
rouge _ rtěnka , (n:)
rough _ drsný ,
rough _ hrubý ,
rough _ vyšší tráva kolem golfového hřiště , (n:)
rough _ zdrsňovat , (v:)
rough _ přibližný , (adj:)
rough _ neuhlazený , (adj:)
rough _ nerovný , (adj:)
rough _ nepříjemný , (adj:)
rough _ neotesaný , (adj:)
rough _ neomalený , (adj:)
rough _ necitelný , (adj:)
rough _ nahrubo ,
rough _ surový , (adj:)
rough and ready _ nevypracovaný , (adj:)
rough and ready _ zběžný , (adj:)
rough estimate _ hrubý odhad , ([eko.])
rough up _ rozcuchat , (v:)
rough up _ zdrsnit , (v:)
rough-and-ready _ nevypracovaný , (adj:)
rough-and-tumble _ neuspořádaný , (adj:)
rough-hew _ otesat zhruba , (n:)
rough-hewn _ nahrubo otesaný ,
roughage _ vlákniny , (n:)
roughcast _ hrubý náčrtek ,
roughen _ zdrsnit , (v:)
rougher _ hrubší ,
rougher _ tvrdší , (adj:)
roughest _ nejdrsnější , (adj:)
roughhewn _ nahrubo otesaný ,
roughly _ drsně ,
roughly _ zhruba ,
roughly _ hrubě ,
roughly _ přibližně ,
roughly _ nepřesně , (adv:)
roughness _ drsnost , , (testování papíru)
roughousing _ bouřlivé, výtržnické chování nebo hra , (v:)
roughshod _ brutální , (adj:)
roughshod _ nelidský , (adj:)
roughshod _ tyranský , (adj:)
roulade _ ruláda , (n:)
rouleau _ rolička mincí , (adj:)
roulette _ ruleta , (n:)
Roumania _ Rumunsko , ([zem.] n:)
round _ kulatý , (adj:)
round _ kruh , (n:)
round _ náboj , (n:)
round _ okruh , (n:)
round _ kolem ,
round _ kulatý ,
round _ okolo ,
round _ kruh ,
round _ náboj ,
round _ dokola , (n:)
round _ oblý , (adj:)
round _ zakulatit , (v:)
round _ zaokrouhlit , (v:)
round _ oklikou ,
round _ okruh ,
round _ salva , (n:)
round bracket _ kulatá závorka , (n: [mat.])
round down _ zaokrouhlit dolů ,
round off _ zakulatit , (v:)
round off _ zaokrouhlit , (v:)
round out _ kulatit , (v:)
round out _ zaoblovat , (v:)
round robin _ cyklická obsluha , (n:)
round roll _ houska ,
round table _ kulatý stůl ,
round the corner _ za rohem ,
round trip _ okružní cesta , (n:)
round up _ provést zátah ,
round up _ sehnat , (v:) , (stádo)
round up _ zaokrouhlit nahoru ,
round up _ zatknout , (v:)
round-shouldered _ s kulatými zády ,
round-the-clock _ celodenní , (adj:)
round-tripped _ vyměňován (dokument) , (adj:)
round-up _ přehled , (n:)
round-up _ shánění např. dobytka , (n:)
roundabout _ kruhový objezd ,
roundabout _ objezd ,
roundabout _ kolotoč ,
roundabout _ oklika , (n:)
roundabout production _ zprostředkovaná výroba , ([eko.])
roundabout route _ objížďka ,
roundabouts _ kolotoče ,
roundabouts _ okliky , (n: pl.)
rounded _ oblý ,
rounded _ zaokrouhlený ,
rounded _ zaoblený ,
rounded _ zakulacený ,
rounded _ kulatý ,
rounded _ vyzrálý ,
roundel _ rondel , (n:)
roundel _ značka vojenského letadla , (n:)
roundelay _ popěvek , (n:)
rounder _ kulatější , (adj:)
rounder _ zaoblovač , (n:)
roundest _ nejkulatější , (adj:)
roundhouse _ kruhové depo , (n:)
roundhouse _ vězení , (n:)
roundhouse _ úder s velkým náprahem , (n:)
rounding _ zaoblený , (adj:)
rounding _ zaokrouhlování , (n:)
rounding _ zaokrouhlení , (n:)
roundish _ téměř kulatý ,
roundly _ kulatě , (adv:)
roundly _ naplno , (adv:)
roundly _ oble , (adv:)
roundly _ pořádně , (adv:)
roundly _ přímo , (adv:)
roundness _ kulatost , (n:)
rounds _ kulatí ,
rounds _ náboje ,
rounds _ kola , (n:)
rounds _ řady , (n: pl.)
rounds _ salvy , (n: pl.)
rounds _ série , (n:)
rounds _ zaokrouhluje , (v:)
roundsman _ doručovatel ,
roundsman _ roznašeč ,
roundup _ přehled , (n:)
roundup _ shánění dobytka do stáda , (n:)
roundup _ zatýkání , (n:)
roundup _ shánění např. dobytka , (n:)
roundworm _ škrkavka , (n:)
Rourke _ Rourke , (n: [jmén.]) , (příjmení)
rouse _ budit , (v:)
rouse _ burcovat , (v:)
rouse _ plašit , (v:)
rouse _ pobouřit , (v:)
rouse _ povzbudit , (v:)
rouse _ pozdvižení , (n:)
rouse _ vyburcovat , (v:)
rouse _ vyplašit , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line