Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

rockiness _ skalnatost , (n:)
rocking _ kymácení , (n:)
rocking _ kývání , (n:)
rocking _ houpací , (adj:)
rocking chair _ houpací židle ,
rocking horse _ houpací kůň ,
rocking stone _ viklan , (n:)
Rockland _ okres v USA , (n: [jmén.])
rocks _ varlata , ([sex.])
rocks _ skály , (n: pl.)
rocks _ prachy , (n: [slang.] [amer.])
Rockwell _ Rockwell , (n: [jmén.]) , (příjmení)
rocky _ skalnatý , (adj:)
Rocky Mountains _ Skalisté hory , ([zem:])
rococo _ rokoko , (n:)
rococo _ rokokový , (adj:)
rod _ tyč , (n:)
rod _ táhlo ,
rod _ výhonek , (n:)
rod _ proutek , (n:)
rod _ hůl ,
rod _ lať ,
rod _ rákoska ,
rod _ prut , (n:)
rod cells _ tyčinky , (n: pl. [bio.]) , (buňky oční sítnice)
rode _ jel ,
rode _ ride/rode/ridden , (v: [neprav.])
rode _ jezdil , (v:)
rodent _ hlodavec ,
rodenticide _ rodenticid , ([eko.])
rodents _ hlodavci , (n: pl.)
rodeo _ rodeo , (n:)
Rodgers _ Rodgers , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Rodin _ Rodin , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Rodney _ Rodney , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
rodomontade _ chvástavý , (adj:)
rodomontade _ chvástání , (n:)
Rodrick _ Cortney , (Heath) , (Rory)
Rodriguez _ Rodriguez , (n: [jmén.]) , (příjmení)
rods _ pruty , (n: pl.)
rods _ tyče , (n:)
rods _ tyčinky , (n: pl. [bio.]) , (buňky oční sítnice)
roe _ srnčí ,
roe _ srnka , (n: [bio.])
roe deer _ srnec , (n:)
roebuck _ srnec , (n: [bio.])
roentgen _ rentgen , (n:)
roes _ mlíčí ,
roes _ jikry , (n:)
ROFFNAR _ Rolling On the Floor For No Apparent Reason , ([zkr.])
ROFL _ Rolling On the Floor Laughing , ([zkr.])
ROFLAHMSL _ Rolling On the Floor Laughing And Holding My Sides Laughing , ([zkr.])
ROFLASC _ Rolling On the Floor Laughing And Scaring the Cat , ([zkr.])
ROFLASTC _ Rolling On the Floor Laughing And Scaring The Cat , ([zkr.])
ROFLGO _ Rolling On Floor Laughing Guts Out! , ([zkr.])
ROFLMAO _ Rolling On the Floor Laughing My ASCII Off , ([zkr.])
ROFLMAOOL _ Rolling On the Floor Lauging My Ass Off Out Loud , ([zkr.])
ROFLOL _ Rolling On the Floor Laughing Out Loud , ([zkr.])
ROFLOLVH _ Rolling On the Floor Laughing Out Loud Very Hard , ([zkr.])
ROFLWMK _ Rolling On the Floor Laughing -- Wet My Knickers , ([zkr.])
ROFPML _ Roll On Floor Pissing Myself Laughing. , ([zkr.])
ROFTTPOF _ Rolling On the Floor Trying To Put Out Flames , ([zkr.])
rogation _ modlitba , (n:)
roger _ rozumím , ([slang.])
Rogers _ Rogers , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
rogue _ darebák , (n:)
rogue _ lupič , (n:)
rogue _ ničema , (n:)
rogue _ tulák , (n:)
rogue _ gauner , (n:)
rogue _ lotr , (n:)
rogue _ lump , (n:)
rogue _ mizera ,
rogue _ podvodník , (n:)
rogue _ povaleč ,
rogue _ rošťák , (n:)
roguery _ darebáctví , (n:)
roguery _ klukovina , (n:)
roguery _ lumpárna , (n:)
roguery _ ničemnost , (n:)
roguery _ roštáctví , (n:)
roguery _ rošťárna , (n:)
roguery _ uličnictví , (n:)
roguery _ šibalství , (n:)
roguish _ uličnický , (adj:)
roguishly _ šibalsky , (adv:)
roguishness _ darebáctví , (n:)
roguishness _ nepoctivost , (n:)
roguishness _ ničemnost , (n:)
roguishness _ padoušství , (n:)
roguishness _ roštáctví , (n:)
roguishness _ rošťáctví , (n:)
roguishness _ rošťárna , (n:)
roguishness _ uličnictví , (n:)
roil _ pobouřit , (v:)
roil _ zvířit , (v:)
roily _ zakalený , (adj:)
roister _ hlučně se bavit ,
roister _ řádit , (v:)
roisterer _ chvastoun , (n:)
Roland _ Roland , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
role _ role ,
role _ úloha ,
role _ postavení , (n:)
role-play _ hraní role ,
roleplay _ hraní role ,
roleplaying _ hraní role ve hře ,
roles _ role , (pl.)
roles _ postavení , (pl.) , (n:)
roles _ úlohy , (n: pl.)
roll _ válec ,
roll _ role ,
roll _ kotouč ,
roll _ rohlík ,
roll _ houska ,
roll _ valit se ,
roll _ svitek , (n:)
roll _ svinovat , (v:)
roll _ natáčet , (v:)
roll _ válcovat , (v:)
roll _ cívka , (n:)
roll _ kulit , (v:)
roll _ kutálet , (v:)
roll _ motat , (v:)
roll _ svinout , (v:)
roll _ valit , (v:)
roll _ závin , (n:)
roll _ šiška , (n:)
roll _ žemle , (n:)
roll around _ válet se , (v:)
roll around _ vyválet se , (v:)
roll bar _ stabilizátor ,
roll call _ prezence ,
roll call _ zjišťování prezence ,
roll call _ zjišťování přítomných ,
roll call _ jmenovitá kontrola , (n:)
roll call _ čtení prezentace ,
roll call _ nástup , (n:)
roll down _ skulit se ,
roll down _ valit se dolů ,
roll in _ valit se ,
roll in _ přikutálet , (v:)
roll in _ přivalit , (v:)
roll in the hay _ soulož ,
roll of paper _ kotouč papíru ,
roll of paper _ role papíru ,
roll off _ drmolit , (v:)
roll out _ produkovat , (v:)
roll out _ rozbalit , (v:)
roll out _ uválcovat , (v:)
roll out _ vyválet , (v:)
roll over _ odložit platbu ,
roll over _ prolongovat ,
roll over _ převalit , (v:)
roll over _ převalit se , (v:)
roll up _ natáčet , (v:)
roll-call _ čtení prezentace ,
roll-on _ kuličkový deodorant ,
roll-out _ uvedení na trh ,
roll-over _ kutálet , (v:)
roll-up _ posuvný, roletový, skládací , (adj:) , (dveře,střecha)
rollback _ redukce , (n:)
rolled _ válcovaný , (adj:)
roller _ váleček , (n:)
roller _ válec , (n:)
roller _ vál , (v:)
roller bearing _ válečkové ložisko ,
roller coaster _ horská dráha , (n:)
roller skate _ kolečkové brusle , (n:)
roller-coaster _ horská dráha , (n:)
roller-skate _ jezdit na kolečkových bruslích , (v:)
roller-skates _ kolečkové brusle ,
rollercoaster _ horská dráha , (n:)
rollers _ válečky , (n: pl.)
rollerskating _ jízda na kolečkových bruslích , (v:)
rollick _ dovádět , (v:)
rollicking _ rozdováděný , (adj:)
Rollie _ Rollie , (n: [jmén.]) , (příjmení)
rolling _ kymácející se ,
rolling _ kolébavý ,
rolling _ pohyblivý ,
rolling _ postupný ,
rolling _ rozbouřený ,
rolling _ vlnitý ,
rolling _ zvlněný ,
rolling _ valivý , (adj:)
rolling board _ vál , (v:)
rolling irrigation machine _ valivý zavlažovač , ([eko.])
rolling mill _ válcovací stolice ,
rolling mill _ válcovna plechu ,
rolling pin _ váleček (na nudle) ,
rolling pin _ váleček , , (na nudle)
rolling stock _ železniční park ,
rolling stock apparatus _ zařízení drážního vozidla , ([tech.])
rolling stone _ tulák , ([přen.])
rolling-board _ vál , (v:)
Rollins _ Rollins , (n: [jmén.]) , (příjmení)
rollmop _ zavináč ,
rollout _ uvedení na trh ,
rollover _ převrácení , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line