Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

rip _ vytrhnout , (v:)
rip _ rozervat , (v:)
rip off _ podvádět , ([slang.])
rip off _ šidit , ([slang.])
rip off _ okrást , ([slang.])
rip off _ krást , ([slang.])
rip out _ vytrhat ,
rip out _ vytrhávat ,
rip out _ vytrhnout ,
rip out _ trhat -trhnout ,
rip up _ roztrhat ,
rip up _ roztrhnout ,
rip up _ roztrhávat ,
rip-off _ krádež ,
rip-off _ zlodějna , (n:)
rip-roaring _ divoký , (adj:)
riparian _ břehový , (adj:)
riparian _ pobřežní , (adj:)
riparian doctrine _ pobřežní doktrína , ([eko.])
riparian land use _ užívání pozemků při vodních tocích , ([eko.])
ripcord _ lanko na upouštění balónu ,
ripcord _ lanko otevírající padák ,
ripe _ zralý , (adj:)
ripely _ zrale , (adv:)
ripen _ dozrát , (v:)
ripen _ dozrávat , (v:)
ripen _ zrát , (v:)
ripeness _ zralost , (n:)
ripening _ dozrávání , (n:)
ripening _ zrání , (n:)
riper _ zralejší , (adj:)
Ripley _ Ripley , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
ripoff _ zlodějna , (n:)
riposte _ odveta , (n:)
riposte _ odvětit , (v:)
riposte _ reakce , (n:)
ripped _ rozpáraný , (adj:)
ripped off _ odtrhnul ,
ripped off _ ošizený , (adj:)
ripper _ rozparovač , (n:)
ripper _ eso , (n: [slang:]) , (skvělý příklad svého druhu)
ripper _ bezva věc , (n: [slang.] [aus.])
ripper _ bezva , (adj: [slang.] [aus.])
ripping _ párání , (n:)
ripple _ vlnění , (n:)
ripple _ čeřit se ,
ripple _ zvlnění , (n:)
rippled _ čeřil , (v:)
riprap _ podkladova vyztuha silnic , (n) , (ve stavitelske technologii)
rips _ párá , (v:)
rips _ trhliny , (n: pl.)
ripstop _ druh látky ,
riptide _ silný mořský proud ,
Risa _ Risa ,
RISC _ RISC , ([it.]) , (reduced instruction set computer)
rise _ stoupat ,
rise _ tyčit se ,
rise _ vstal ,
rise _ vstane ,
rise _ vstát ,
rise _ vzestup ,
rise _ rise/rose/risen , (v: [neprav.])
rise _ povstání , (n:)
rise _ povstat , (v:)
rise _ stoupání , (n:)
rise _ vzrůstat , (v:)
rise _ zvýšení , (n:)
rise _ vstávat, zdvihat se , ([eko.])
rise _ zvýšit se ,
rise _ vzrůst , (n:)
rise and shine _ vyspat se do růžova , ([idiom.])
rise and shine _ vyspat se dorůžova , ([idiom.])
rise to the occasion _ osvědčit se , (v:)
rise up _ napřímit se ,
rise up _ vzbouřit se ,
rise up _ povstat , (v:)
risen _ rise/rose/risen , (v: [neprav.])
risen _ zvedl se ,
risen _ narostl , (v:)
risen _ povstal , (v:)
risen _ vyvstal , (v:)
risen _ vzbouřený , (adj:)
risen _ vznikl , (v:)
risen _ zdvižený , (adj:)
riser _ vstávající osoba , (n:)
rises _ zvedá se ,
rises _ stoupá , (v:)
rises _ vstává , (v:)
risible _ humorný , (adj:)
risible _ směšný , (adj:)
rising _ vzestupný , (adj:)
rising _ vycházející , (adj:)
rising _ vznikající ,
rising _ zvyšování ,
rising _ zvednutí ,
rising _ vystupující ,
rising _ vstávání ,
rising _ rostoucí , (adj:)
rising _ stoupající , (adj:)
rising trend _ stoupající tendence ,
rising trend _ vzestupná tendence ,
risk _ riziko , ([eko.])
risk _ riskovat ,
risk _ nebezpečí ,
risk _ risk , (n:)
risk _ rizikovost ,
risk assessment _ hodnocení rizika , ([eko.])
risk assessment, dose _ hodnocení rizika, dávka , ([eko.])
risk assessment, exposure _ hodnocení rizika, expozice , ([eko.])
risk assessment, LOAEL (Lowest-observed-adverse-effect level _ hodnocení rizika, LOAEL , ([eko.])
risk assessment, NOAEL (No-observed-adverse-effect level) _ hodnocení rizika, NOAEL , ([eko.])
risk characterization _ charakterizace rizika , ([eko.]) , (Konečný krok v procesu hodnocení rizika zahrnující integraci (syntézu) dat získaných v předchozích krocích a vedoucí k určení pravděpodobnosti, s jakou lidský organismus utrpí některé z možných poškození.)
risk communication _ šíření informací o riziku , ([eko.]) , (Součást řízení rizika zahrnující tok informací o riziku, jeho hodnocení a řízení mezi všemi zúčastněnými stranami.)
risk ladder _ žebříček rizik , ([eko.])
risk management _ řízení rizika , ([eko.])
risk neutrality _ neutralita vzhledem k riziku , ([eko.])
risk of default _ riziko nezaplacení , ([eko.])
risk perception _ vnímání rizika , ([eko.]) , (Proces pochopení existence rizika, jeho hodnocení a jednotlivých prvků jeho řízení všemi zúčastněnými stranami. V současné době je všeobecně chápáno jako součást řízení rizika.)
risk premium _ rizikové pojistné ,
risk-averse behaviour _ chování s odporem k riziku , ([eko.])
risk-benefit studies _ studie riziko-výnos , ([eko.])
risk-free cost of capital _ bezrizikové náklady kapitálu , ([eko.])
risk-loving behaviour _ chování se sklonem k riziku , ([eko.])
risked _ riskoval , (v:)
risked _ riskovaný , (adj:)
riskier _ riskantnější , (adj:)
riskiest _ nejriskantnější , (adj:)
riskiness _ riskantnost , (n:)
riskiness _ rizikovost , (n:)
risking _ riskování , (n:)
risks _ riskuje , (v:)
risks _ rizika , (n:)
risky _ riskantní , (adj:)
risky _ odvážný , ([eko.])
risotto _ rizoto , (n:)
risque _ oplzlý , (adj:)
rissole _ kroketa , (n:)
Rita _ Rita ,
Ritchie _ Ritchie , ([jmén.]) , (:-), okres v USA)
Ritchie _ Ritchie , (n: [jmén.]) , (příjmení)
rite _ obřad , (n:)
rites _ obřady , (n: pl.)
Ritter _ Ritter , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ritual _ rituál , (n:)
ritualism _ rituálnost , (n:)
ritualistic _ rituální , (adj:)
ritualistically _ ritualisticky , (adv:)
ritually _ obřadně , (adv:)
ritually _ rituálně , (adv:)
rituals _ rituály , (n: pl.)
Ritz _ Ritz , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ritzy _ nóbl ,
Riva _ Riva ,
rival _ soupeř ,
rival _ sok , (n:)
rival _ konkurent , (n:)
rival _ protivník , (n:)
rival _ rival ,
rivalling _ soupeřící ,
rivalness in consumption _ rivalita ve spotřebě , ([eko.])
rivalries _ rivality , (n: pl.)
rivalry _ soupeření ,
rivals _ rivalové ,
rivals _ soupeři , (n:)
rive _ odtrhnout , (v:)
rive _ rozštěpit , (v:)
riven _ rozpolcen , (n:)
riven _ rozpolcený , (adj:)
riven _ rozštěpený , (adj:)
river _ řeka ,
river aeration _ provzdušňování vody ve vodním toku , ([eko.])
river bank _ břeh řeky , (n:)
river purifying plant _ říční čistírna vody , ([eko.])
river terrace _ říční terasa , ([eko.])
Rivera _ Rivera , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Uruguay)
riverbank _ nábřeží řeky ,
riverbed _ řečiště ,
riverbed _ koryto toku , ([eko.])
riverbed-forming deposit _ korytotvorný nános , ([eko.])
riverbed-forming flow _ korytotvorný průtok , ([eko.])
riverbed-forming process _ korytotvorný proces , ([eko.])
riverboat _ říční loď ,
rivers _ řeky , (n: pl.)
riverside _ břeh řeky ,
rivet _ nýt , (n:)
rivet _ nýtovat , (v:)
riveted _ nýtovaný , (adj:)
riveter _ nýtovačka , (n:)
riveting _ ohromující , (adj:)
rivetingly _ poutavě , (adv:)
rivets _ nýty , (n: pl.)
Riviera _ Riviera , (n: [jmén.]) , (příjmení)
rivulet _ malý proud ,
rivulet _ potůček , (n:)
Riyadh _ hl.m. - Saúdská Arábie , (n: [jmén.])
RK _ Radial Keratectomy , ([zkr.] [voj.])
RL _ Real Life , ([zkr.])
RLCO _ Real Life COnference , ([zkr.])
RLG _ Ring Laser Gyro , ([zkr.] [voj.])
RM&S _ Reliability, Maintainability, and Supportability , ([zkr.] [voj.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line