Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

right on _ výborně! ,
right on _ přímo na , (n:)
right side _ líc ,
right to _ právo na , ((acc))
right triangle _ pravoúhlý trojúhelník , (n: [mat.])
right wing _ pravice , (n:) , (např. politické strany)
right wing _ pravé křídlo , (n:) , (např. politické strany)
right-back _ pravý zadák ve fotbale ,
right-hand _ pravý ,
right-handed _ pravoruký , (adj:)
right-handedness _ používání pravé ruky ,
right-hander _ pravák , (n:)
right-minded _ čestný , (adj:)
right-minded _ poctivý , (adj:)
right-wing _ pravicový ,
right-winger _ pravičák , (n:)
righteous _ poctivý ,
righteous _ oprávněný ,
righteous _ počestný ,
righteous _ řádný ,
righteous _ spravedlivý ,
righteously _ poctivě , (adv:)
righteousness _ spravedlivost ,
righteousness _ oprávněnost ,
rightful _ právoplatný ,
rightful _ oprávněný ,
rightful _ spravedlivý ,
rightful _ zákonitý , (adj:)
rightfully _ oprávněně , (adv:)
rightfully _ právoplatně , (adv:)
rightfulness _ oprávněnost , (n:)
rightfulness _ zákonitost , (n:)
rightist _ konzervativec , (n:)
rightly _ naprosto správně ,
rightly _ dobře ,
rightly _ opravdu , ([hovor.])
rightly _ patřičně ,
rightly _ plným právem ,
rightly _ po právu ,
rightly _ po zásluze ,
rightly _ právem ,
rightly _ přesně ,
rightly _ skutečně , ([hovor.])
rightly _ správně ,
rightly _ pravě , (adv:)
rightmost _ nejvíce vpravo ,
rightmost _ nejpravější , (adj:)
rightness _ správnost , (n:)
rights _ práva , (n:)
rightward _ pravicový , (adj:)
rigid _ nekompromisní , (adj:)
rigid _ nehybný , (adj:)
rigid _ pevný , (adj:)
rigid _ přísný , (adj:)
rigid _ rigorózní , (adj:)
rigid _ stabilní , (adj:)
rigid _ strnulý , (adj:)
rigid _ tuhý , (adj:)
rigid _ neohebný , (adj:)
rigid _ nepoddajný , (adj:)
rigid _ rigidní , (adj:)
rigid _ ztuhlý , (adj:)
rigid _ nepružný , (adj:)
rigid disk _ nepružný disk , (n:)
rigidify _ zpevnit , (v:)
rigidify _ ztvrdit , (v:)
rigidity _ nekompromisnost , (n:)
rigidity _ nehybnost , (n:)
rigidity _ pevnost , (n:)
rigidity _ přísnost , (n:)
rigidity _ strnulost , (n:)
rigidity _ tuhost , (n:)
rigidity _ tvrdost , (n:)
rigidity _ neohebnost , (n:)
rigidity _ nepoddajnost , (n:)
rigidly _ nepružně , (adv:)
rigidly _ pevně , (adv:)
rigidly _ přísně , (adv:)
rigmarole _ ciráty ,
rigor _ důslednost ,
rigor _ drsnost ,
rigor _ přísnost ,
rigor _ tvrdost ,
rigor _ preciznost ,
rigorous _ důsledný ,
rigorous _ precizní ,
rigorous _ přísný ,
rigorous _ rigorózní ,
rigorous _ tvrdý ,
rigorously _ přísně ,
rigorously _ precizně ,
rigorously _ rigorózně ,
rigorousness _ drsnost , (n:)
rigorousness _ přísnost , (n:)
rigour _ důslednost ,
rigour _ drsnost ,
rigour _ přísnost ,
rigour _ tvrdost ,
rigour _ preciznost ,
rigours _ pečlivý , (adj:)
rigours _ rigorózní , (adj:)
rile _ naštvat ,
rile _ štvát ,
riled _ dráždil , (v:)
riled _ podrážděný , (adj:)
riled _ popuzený , (adj:)
Riley _ Riley , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
rill _ pramínek , (n:)
rim _ okraj ,
rim job _ olizování řiti ,
rime _ tvořit rýmy ,
rime _ jinovatka , (n:)
rime _ námraza , (n:)
rimless _ jsoucí bez okraje ,
rimless _ neohraničený , (adj:)
rimose _ rozpraskaný , (adj:)
rind _ kůra , (n:)
rind _ slupka , (n:)
rind gall _ nádor na kmeni , (n:)
rinderpest _ dobytčí mor ,
rinds _ slupky , (n:)
Rinehart _ Rinehart , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ring _ prsten , (n:)
ring _ zazvonit ,
ring _ zvonit , (v: [neprav.]) , (ring/rang/rung)
ring _ kruh , (n:)
ring _ okruh , (n:)
ring _ ring , (n:)
ring a bell _ zazvonit na zvonek ,
ring finger _ prsteník , (n:)
ring leader _ vůdce gangu ,
ring out _ zaznět ,
ring the bell _ zazvonit ,
ring up _ zatelefonovat , (v:)
ring-fence _ vyhradit účel např. příspěvku ,
ring-pull _ pojistka na plechovce ,
ringer _ zvoník , (n:)
ringing _ zvonění , (n:)
ringing _ zvonící , (adj:)
ringing _ zvučný , (adj:)
ringingly _ zvučně , (adv:)
ringleader _ vůdce skupiny ,
ringleader _ vůdce , (n:)
ringless _ bez kruhu ,
ringlet _ lokna , (n:)
ringlet _ lokýnka , (n:)
ringlet _ prstenec , (n:)
ringmaster _ uvaděč v cirkusu ,
rings _ kruhy , (n: pl.)
rings _ prsteny , (n: pl.)
rings _ zvoní , (adj:)
ringside _ první řada , (n:)
ringworm _ druh kožního onemocnění , (n:)
ringworm _ trichoficie , (n:)
rink _ kluziště ,
rinky-dink _ staromódní , (adj:)
rinse _ opláchnout ,
rinse _ vypláchnout ,
rinse _ vymáchat ,
rinse _ proprat ,
rinse _ propláchnout ,
rinse _ promýt ,
rinse off _ spláchnout , (v:)
rinse out _ propláchnout , (v:)
rinse out _ vypláchnout , (v:)
rinsing _ promývání , (n:)
rinsing _ proplachování , (n:)
rinsing _ vyplachování , (n:)
Rio _ Rio , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Rio de Janeiro _ město - Brazílie , (n: [jmén.])
Rio Grande _ město - Brazílie , (n: [jmén.])
Riordan _ Riordan , (n: [jmén.]) , (příjmení)
riot _ nepokoj ,
riot _ bouřit , (v:)
riot _ demonstrace , (n:)
riot _ hýření , (n:)
riot _ povstání , (n:)
riot _ povyk , (n:)
riot _ pozdvižení , (n:)
riot _ rvačka , (n:)
riot _ výtržnost , (n:)
riot _ vzbouření , (n:)
riot _ vzpoura , (n:)
rioter _ výtržník , (n:)
rioters _ výtržníci , (n: pl.)
rioting _ výtržnictví ,
riotous _ barvitý , (adj:)
riotous _ hlučný , (adj:)
riotous _ hýřivý , (adj:)
riotous _ neukázněný , (adj:)
riotous _ prostopášný , (adj:)
riotous _ výtržnický , (adj:)
riotously _ extrémně , (adv:)
riots _ demonstrace , (pl.)
riots _ výtržnosti , (n:)
RIP _ odpočívej v pokoji , ([náb.]) , (Rest In Peace)
rip _ roztrhat ,
rip _ roztrhnout ,
rip _ roztrhávat ,
rip _ rozpárat , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line