Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

ribcage _ žebra , (n:)
riboflavin _ riboflavín , , (vitamín)
ribonucleic _ ribonukleový ,
ribonucleic acid _ ribonukleová kyselina , , (RNA,RNK)
ribosomal _ ribozomální , (adj:)
ribosome _ ribozom , (n:)
ribs _ žebra , (n:)
Ricardian Equivalence Theorum _ teorém Ricardovské ekvivalence , ([eko.])
rice _ rýže ,
rice _ drtit na části o velikosti rýže , (v:)
rice paddy _ rýžové pole , (n:)
rice-paper _ rýžový papír ,
ricer _ kuchyňské nářadí na protlačování měkkého jídla na řešeto , (n:)
rich _ zámožný ,
rich _ úrodný ,
rich _ plný ,
rich _ drahý ,
rich _ bohatý ,
rich _ formátovaný , (adj: [it.])
rich _ vydatný , (adj:)
rich _ velký , (adj:)
rich _ drahocenný , (adj:)
rich _ majetný , (adj:)
rich _ bohatí ,
rich _ oplývající , (adj:)
rich _ zábavný , (adj:)
rich _ vtipný , (adj:)
rich file _ formátovaný soubor , ([it.])
Richard _ Richard , (n: [jmén.])
Richard _ Richard , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Richards _ Richards , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Richardson _ Richardson , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
richer _ bohatší ,
riches _ bohatství , (pl.)
richest _ nejbohatší , (adj:)
Richey _ Richey , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Richland _ okres v USA , (n: [jmén.])
richly _ bohatě , (adv:)
Richmond _ Richmond , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, hl.m. - Virginia v USA)
richness _ bohatost , (n:)
Richter _ Richter , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ricin _ ricin ,
rick _ stoh , (n:)
Rickenbaugh _ Rickenbaugh , (n: [jmén.]) , (příjmení)
rickets _ křivice , (n:)
rickets _ rachitida , (n:)
Rickettsia _ rickettsie , ([eko.])
rickettsiosis _ rickettsióza , ([eko.])
rickety _ vratký , (adj:)
rickshaw _ rikša , (n:)
Rico _ Rico , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
ricochet _ oraz např. střely ,
ricochet _ orazit se , (v:)
ricochet _ odraz , (n:)
rictus _ zobak, skleb , (n:)
rid _ zbavit ,
rid _ zbavovat ,
rid _ rid/rid/rid , (v: [neprav.])
rid of _ zbavit se , (v:)
rid of _ zbavit , (v:)
riddance _ zbavování se ,
ridden _ ride/rode/ridden , (v: [neprav.])
ridden _ jel , (v:)
ridden _ jezdil , (v:)
ridden _ ježděný , (adj:)
ridden _ rajtovaný , (adj:)
ridding _ odstraňující , (adj:)
ridding _ zbavující , (adj:)
riddle _ řešeto , (n:)
riddle _ rébus ,
riddle _ prosévat ,
riddle _ prostřílet ,
riddle _ hádanka , (n:)
riddled _ prolezlý , (adj:)
riddling _ dvojsmyslný , (adj:)
ride _ jet ,
ride _ jezdit ,
ride _ jezdit na koni , (v:)
ride _ jízda ,
ride _ ride/rode/ridden , (v: [neprav.])
ride _ projížďka , (n:)
ride _ vyjížďka , (n:)
ride across _ přejet ,
ride away _ odjet , (v:)
ride down _ sjet ,
ride down _ sjíždět ,
ride in _ vjet ,
ride in _ vjíždět ,
ride through _ projet ,
ride through _ projíždět ,
ride under _ podjet ,
ride under _ podjíždět ,
ride-on _ pojízdný , (adj:)
ride/drive across _ přejíždět ,
rider _ jezdec , (n:)
rider _ řidič , (n:)
rider _ žokej , (n:)
rider _ honák , (n:)
rider _ řidič motocyklu ,
rider _ důsledek ,
rider _ dodatková klauzule ,
riders _ jezdci , (n: pl.)
rides _ jede ,
ridge _ hřeben ,
ridge _ hřbet ,
ridge _ horský hřeben ,
ridge tile _ hřebenáč ,
ridges _ hřbety , (n: pl.)
ridges _ hřebeny , (n: pl.)
Ridgway _ Ridgway , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ridgy _ hřebenovitý , (adj:)
ridicule _ posměch , (n:)
ridicule _ výsměch , (n:)
ridicule _ zesměšnit , (v:)
ridiculing _ posmívající , (adj:)
ridiculous _ směšný ,
ridiculously _ směšně , (adv:)
ridiculousness _ směšnost ,
riding _ jízda na koni , (n:)
riding _ jezdectví , (n:)
riding _ jízdní , (adj:)
riding-school _ jízdárna ,
Riemann _ Riemann , (n: [jmén.]) , (příjmení)
rife _ četný , (adj:)
rife _ hojný , (adj:)
rife _ početný , (adj:)
riff _ kytarový riff ,
riff _ riff ,
riff-raff _ chátra , (n:)
riffled _ rýhovaný , (adj:)
riffraff _ lůza , (n:)
riffraff _ chátra , (n:)
rifle _ kulovnice , (n:)
rifle _ puška , (n:)
rifle range _ střelnice , (n: [voj.])
rifleman _ střelec , (n:)
riflemen _ ostrostřelci , (n: pl.)
rifler _ lupič , (n:)
rifles _ pušky , (n: pl.)
rifling _ žlábkování , (n:)
rift _ rozpor , (n:)
rift _ trhlina , (n:)
rig _ lanoví ,
rig _ machinace , (n:)
rig _ manipulovat , (v:)
rig _ ovlivnit , (v:)
rig _ souprava , (n:)
rig _ vrtné zařízení , (n:)
rig _ výbava , (n:)
rig _ vybavit , (v:)
rig _ vystrojit , (v:)
rig _ zmanipulovat , (v:)
Riga _ Riga , (n: [jmén.]) , (hl.m. - Lotyšsko)
rigatoni _ kolínka , (n:)
Rigel _ Rigel , (n: [jmén.]) , (příjmení)
rigged _ sestavený , (adj:)
rigged _ vybavený , (adj:)
rigged _ vybavil , (v:)
rigged _ zmanipuloval , (v:)
rigged _ zmanipulovaný , (adj:)
rigger _ dělník na vrtné věži ,
rigging _ výstroj ,
rigging _ vybavení , (n:)
Riggs _ Riggs , (n: [jmén.]) , (příjmení)
right _ pravý ,
right _ právo ,
right _ ihned ,
right _ správný , (adj:)
right _ vpravo , (adv:)
right _ pravda ,
right _ přímo ,
right _ přímý ,
right _ hned ,
right _ napravo ,
right _ doprava , (n:)
right _ nárok , (n:)
right _ opravdový , (adj:)
right _ pořádně ,
right _ pravice , (n:)
right _ pravicový , (adj:)
right _ právě ,
right _ rovnou ,
right _ skutečný , (adj:)
right _ spravedlivě ,
right _ spravedlivý , (adj:)
right _ správně ,
right angle _ pravý úhel , (n: [mat.])
right as rain _ vítaný , ([idiom]) , ((vítaný jako déšť))
right as rain _ přirozeně dobrý , ([idiom]) , ((dobrý jako déšť))
right away _ hned ,
right away _ ihned ,
right away _ okamžitě ,
right away _ rovnou ,
right of way _ právo v jízdě ,
right of way _ právo průchodu ,
right of way _ právo průjezdu ,
right of way _ přednost v jízdě ,
right off the bat _ hned nazačátek , ([idiom]) , (přímo z pálky)
right off the bat _ přímo z pálky , ([idiom])
right off the bat _ hned zpočátku , ([idiom])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line